Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohányzásmegelőzés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Dohányzásmegelőzés

Az ajánlás célja, hogy a tagállamokat a dohányzás fokozott ellenőrzésére ösztönözze, elsősorban a gyermekek és a fiatalkorúak körében tapasztalható dohányzás hatékonyabb megelőzése érdekében.

JOGI AKTUS

A Tanács 2003/54/EK ajánlása (2002. december 2.) a dohányzás megelőzéséről és a dohányzás elleni küzdelem javítására irányuló kezdeményezésekről [Hivatalos Lap L 22., 2003.1.25.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EK-Szerződés 152. cikkének (DE) (EN) (FR) megfelelően a Közösség a tagállami intézkedéseket kiegészítve törekszik a lakossági egészségvédelem magas szintjének biztosítására. A dohányzás továbbra is az első számú – elkerülhető – halálok Európában. A dohányipar reklám-, marketing- és hirdetési stratégiái dohányzásra ösztönöznek, és ezáltal hozzájárulnak a dohánytermékekhez kapcsolódó halálesetek és megbetegedések számának növekedéséhez. E stratégiák némelyike kifejezetten a fiatal, iskoláskorú gyermekeket célozza. Felmérésekből kiderül, hogy a dohányosok 60%-a 13 éves kora előtt, 90%-uk pedig 18 éves kora előtt gyújt rá először. Éppen ezért az ajánlás középpontjában konkrétabban a gyermekek és a fiatalkorúak körében tapasztalható dohányzás megelőzése áll.

A javasolt intézkedések kiegészítik a dohánytermékekről szóló 2001-ben elfogadott irányelv, valamint az ilyen termékek reklámozásáról és szponzorálásáról szóló 2003. évi irányelv rendelkezéseit. Az európai jogalkotók továbbá ügyeltek arra, hogy ezek az intézkedések összhangban álljanak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének (EN) (ES) (FR) rendelkezéseivel, amelyek a szóban forgó ajánlás elfogadásának időpontjában még tárgyalás alatt álltak.

A dohánytermékek gyermekek és fiatalkorúak részére történő értékesítésének korlátozása

Az ajánlás a tagállamokat olyan törvényi és/vagy közigazgatási intézkedések elfogadására ösztönzi, amelyek megakadályozzák a dohánytermékek gyermekek és fiatalkorúak részére történő értékesítését, például az alábbiak révén:

 • kötelezik a dohánytermékek értékesítőit arra, hogy meggyőződjenek róla, a vásárló betöltötte a nemzeti jogszabályban előírt korhatárt;
 • eltávolítják a dohánytermékeket az önkiszolgáló pultokból;
 • korlátozzák az árusító automatákhoz való hozzáférést;
 • korlátozzák a távértékesítést, többek között az internetes vásárlási lehetőségeket;
 • betiltják az olyan, gyermekeknek szánt édességek és játékok árusítását, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy maga a termék és/vagy csomagolása dohánytermékre emlékeztessen;
 • megtiltják a cigaretta szálanként vagy 19 szálnál kevesebbet tartalmazó csomagban történő értékesítését.

A dohánytermékek reklámozásának és népszerűsítésének korlátozása

Az ajánlás szorgalmazza, hogy a tagállamok fogadjanak el az alábbi jellegű reklámokat és hirdetéseket tiltó intézkedéseket:

 • dohánytermék márkajelzésének használata nem dohányzással kapcsolatos termék vagy szolgáltatás esetén;
 • reklámtárgyak (hamutál, öngyújtó, napernyő stb.) és dohánytermékminták használata;
 • kedvezményes vásárlási lehetőségek használata és hirdetése, például akciók, ajándékok, jóváírások illetve promóciós versenyekben vagy játékokban való részvétel;
 • hirdetőtáblák, plakátok és más beltéri vagy kültéri hirdetési módszerek alkalmazása (például a cigarettát árusító automatákon feltüntetett reklámok);
 • filmszínházakban található hirdetések.

Intézkedések a dohánytermékek gyártói ellen

A tagállamokat felhívják arra, hogy előírásokkal kötelezzék a dohánytermékek gyártóit a reklámozásra, a marketingre, a szponzorálásra és a promóciós kampányokra fordított kiadásaik nyilvánosságra hozatalára.

Passzív dohányzás elleni védelem

Az ajánlás szorgalmazza, hogy a tagállamok léptessenek életbe olyan jogi rendelkezéseket, amelyek a munkahelyeken, a középületekben és a tömegközlekedési eszközökön biztosítják a passzív dohányzás elleni megfelelő védelmet. Különösen javasolt, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az oktatási intézményekre, az egészségügyi ellátó intézményekre és a gyermekek részére szolgáltatást nyújtó intézményekre.

Egyéb intézkedések

Az ajánlás felszólítja a tagállamokat a dohánytermékek használatának megkezdését és a dohányfüggőség leküzdését célzó programjaik megerősítésére. Hasonlóképpen ösztönzi őket arra, hogy a dohányzás visszaszorítása érdekében fogadjanak el és hajtsanak végre a dohánytermékek árát szabályozó megfelelő intézkedéseket.

Nyomon követés

A tagállamok kétévente kötelesek tájékoztatni a Bizottságot az ajánlás nyomán tett intézkedésekről. A Bizottságnak legkésőbb a tagállamoktól érkező tájékoztatástól számított egy éven belül jelentést kell készítenie a javasolt intézkedések végrehajtásáról, amelyben jelezheti, ha további fellépésre van szükség.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve (2003. május 26.) a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről [Hivatalos Lap L 152., 2003.6.20.].

Az irányelv célja a nyomtatott médiában, a rádióműsorokban és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokban megjelenő, dohányzást népszerűsítő reklámok, valamint a határokon átnyúló hatással bíró és a dohánytermékek népszerűsítését célzó rendezvények szponzorálásának tilalma.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK irányelve (2001. június 5.) a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről [Hivatalos Lap L 194., 2001.7.18.].

Az irányelv a dohánytermékek gyártását, kiszerelését és árusítását szabályozza az Európai Unió tagállamaiban. Elsősorban a csomagoláson feltüntetett figyelmeztetéseket, az „enyhe” vagy „könnyű” jelzőkhöz hasonló szavak használatának tilalmát, a cigaretták megengedett nikotin-, kátrány- és szén-monoxid-tartalmát, valamint a szájon át fogyasztható dohányfajták tilalmát szabályozza.

Utolsó frissítés: 30.05.2006

Top