Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A dohányáruk reklámozása és támogatása (nyomtatott média, rádió, információs társadalom)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A dohányáruk reklámozása és támogatása (nyomtatott média, rádió, információs társadalom)

Ennek az irányelvnek a célja betiltani az Európai Unióban a dohányáruk reklámozását a nyomtatott médiában, a rádióadásokban, valamint az információs társadalom szolgáltatásaiban. Tiltja továbbá a határokon átnyúló hatást gyakorló és a dohánytermékek népszerűsítését célzó rendezvények szponzorálását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/33/EK irányelve (2003. május 26.) a dohánytermékek reklámozására és a dohánytermékekkel kapcsolatos szponzori tevékenységre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről [Hivatalos Lap L 152., 2003.6.20.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Hatály

Ennek az irányelvnek célja összehangolni a tagállamoknak a dohányáruk reklámozására és támogatására vonatkozó törvényeit. Az irányelv nem érinti a közvetett reklámozást, a dohánygyárak reklámkiadásainak ellenőrzését vagy a dohányáru-automatákat. Ezekkel a kérdésekkel a tanácsi ajánlás foglalkozik. Szintén nem érinti az irányelv a televíziós reklámozás kérdését. Ezt a területet a televíziós műsorszolgáltatásra vonatkozó irányelv fedi le, amely tiltja a cigaretta és egyéb dohányáruk bármilyen formában történő televíziós reklámozását.

A dohányáruk reklámozásának tilalma és korlátozása

Általánosságban véve a dohányárukat tilos reklámozni

  • a nyomtatott médiában (újságokban és egyéb kiadványokban is);
  • az információs társadalom szolgáltatásain keresztül;
  • minden rádióadásban.

A reklámozás korlátozott továbbá azokban a kiadványokban, amelyek kizárólag a dohányiparban dolgozók részére készülnek, illetve azokban a kiadványokban, amelyek harmadik országokban készülnek, és nem elsősorban a közösségi piacra szánják őket.

Támogatás

Tilos bármilyen rádióprogramnak, eseménynek vagy határon átívelő tevékenységnek a dohányáruk reklámozásának céljával történő támogatása. Ugyancsak tilos az ilyen rendezvények ingyenes dohányáru biztosításával való támogatása.

A nem határokon átívelő események és tevékenységek támogatását ugyanakkor nem fedi le az irányelv.

Szankciók

A tagállamoknak le kell fektetniük azokat a hatékony és részletes szabályokat, amelyek meghatározzák, milyen szankciók lépnek érvénybe az ennek az irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti előírások megszegése esetén.

Végrehajtás

A Bizottság informális kapcsolattartó csoportot hozott létre, amelynek tagjai a tagállamok köztisztviselőiből kerülnek ki, és amely a dohányáruk nyilvános reklámozásával foglalkozik. Ez a csoport segíti elő a gyakorlati tapasztalatcserét és információcserét az irányelv gyakorlatba való átültetésével kapcsolatban.

Nemzeti szinten a hivatalos szervek feladata az irányelv gyakorlatba való átültetése, de a nem kormányzati szerveknek is közvetlen joga van az alkalmazáshoz.

Háttér

A 2001 júniusában elfogadott a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó irányelvet követve, ez az irányelv részét képezi az Európai Közösség által tevékenyen követett, összefoglaló dohányáru-ellenőrzési politikának.

A dohányáruk támogatására vonatkozó nemzeti törvények egymáshoz való közelítése az egészségvédelem magas szintjét biztosítja. A dohányáruk élvezete évente több mint 650 000 halálesethez vezet az Európai Közösségen belül.

A jogszabályok közelítése ezen felül a belső piacon belüli szabad verseny sérülését is megakadályozza, hiszen azt veszélyeztetnék a dohányáruk reklámozására vonatkozó nemzeti szabályozások közötti eltérések.

Ez az irányelv a 98/43/EK irányelv (1998. július 6.) helyébe lép, amely korábbi irányelvet az Európai Bíróság törölt el 200. október 5-én a C-376/98 ítéletében, azzal az indoklással, hogy az irányelv bizonyos rendelkezései nem voltak összhangban az elfogadását lehetővé tevő jogalappal. Németország kérésére a Bíróság megállapította azt is, hogy a jogalkotó szándékával ellentétben az irányelv nem a belső piac felállításának elősegítése céljával született. A Bíróság véleménye szerint az elsődleges cél a közegészség védelme volt, ami azonban, néhány kivételtől eltekintve, továbbra is a tagállamok felelőssége marad. A Bíróság 2006. december 12-i C-380/03 ítéletében azt is megerősítette, hogy a 2003/33/EK irányelv az alkalmazandó jogalap.

Az Európai Közösség hozzájárul a harmadik országból érkező reklámok elleni nemzetközi előírások felállításához. 2003 májusában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) (EN) (ES) (FR) elfogadta a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményt. Ez az első, WHO által tárgyalt nemzetközi szerződés, amely ezt az irányelvet kiegészítő, kötelező érvényű nemzetközi szabályokat állít fel.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2003/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2003.6.20.

2005.7.31.

HL L 152., 2003.6.20.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/37/EK irányelve (2001. június 5.) a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről [Hivatalos Lap L 194., 2001.7.18.].

Az irányelv a dohánytermékek gyártását, kiszerelését és árusítását szabályozza az Európai Unió tagállamaiban. Elsősorban a csomagoláson feltüntetett figyelmeztetéseket, az „enyhe” vagy „könnyű” jelzőkhöz hasonló szavak használatának tilalmát, a cigaretták megengedett nikotin-, kátrány- és szén-monoxid-tartalmát, valamint a szájon át fogyasztható dohányfajták tilalmát szabályozza.

A Tanács 2003/54/EK ajánlása (2002. december 2.) a dohányzás megelőzéséről és a dohányzás elleni küzdelem javítására irányuló kezdeményezésekről [Hivatalos Lap L 22., 2003.1.21.].

Az ajánlás célja, hogy a tagállamokat a dohányzás fokozott ellenőrzésére ösztönözze, elsősorban a gyermekek és a fiatalkorúak körében tapasztalható dohányzás hatékonyabb megelőzése érdekében.

Utolsó frissítés: 18.05.2011

Top