Help Print this page 
Title and reference
Az alkohollal kapcsolatos károk csökkentését célzó uniós stratégia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az alkohollal kapcsolatos károk csökkentését célzó uniós stratégia

Ez a közlemény egy olyan európai stratégiát határoz meg, amelynek célja a tagállamok támogatása a káros és súlyos alkoholfogyasztással kapcsolatos károk csökkentésében. Ennek érdekében meghatározza a prioritási területeket, beazonosítja a különböző cselekvési szinteket és felsorolja a bevált gyakorlatok támogatása érdekében a tagállamok által végrehajtott intézkedéseket. A Bizottság feladata a tagállamok e területre vonatkozó stratégiáinak kiegészítése.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2006. október 24.): A tagállamokat az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésében támogató uniós stratégia [COM(2006) 625 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a stratégia kifejezetten a káros és súlyos alkoholfogyasztásra, és nem pedig magára a termékre irányul. Célja az ilyen fogyasztásból eredő egészségügyi károk, valamint a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt káros hatások csökkentése.

Öt kiemelt terület

Az Európai Unión belüli káros és súlyos alkoholfogyasztás csökkentése érdekében a stratégia öt kiemelt területet határoz meg. Valamennyi kiemelt területtel kapcsolatban megindokolja a javasolt intézkedést és ismerteti a tagállamokban alkalmazott bevált gyakorlatokat.

A fiatalok és a gyermekek védelme

Három célkitűzést kell követni:

  • a fiatalkorúak alkoholfogyasztásának megfékezése, a fiatalok káros alkoholfogyasztásának csökkentése;
  • az alkoholproblémákkal küzdő családokban élő gyermekeket ért károk csökkentése;
  • a terhesség alatti alkoholfogyasztás visszaszorítása.

A közpolitika hatékonyan avatkozhat be a fiatalok káros alkoholfogyasztásának korlátozása érdekében. A tagállamok által végrehajtott intézkedésekre az alábbi példák hozhatók fel: az eladásokra, az alkoholtartalmú italok hozzáférhetőségére és a fiatalokat befolyásolható marketingre vonatkozó korlátozások érvényre juttatása.

Az alkoholtartalmú italokat gyártó ágazat és a kiskereskedők fontos szerepet játszhatnak e területen.

Az ittas vezetés elleni harc

A közlekedési balesetek körülbelül egynegyede az alkoholfogyasztásra vezethető vissza. A fiataloknál a közlekedési balesetek a halálesetek leggyakoribb okai.

A járművezető véralkohol-koncentrációjának emelkedésével együtt nő az alkohol okozta közúti balesetek kockázata. Éppen ezért minden tagállam intézkedéseket tett véralkohol-koncentrációs határértékek bevezetése érdekében. A gyakori véletlenszerű alkoholszondázás, valamint az oktatási és figyelemfelkeltő kampányok szervezése a területen bevált gyakorlat részei. További példa e téren az alacsonyabb vagy zéró véralkohol-koncentrációs határérték bevezetése a fiatal vezetők, valamint a tömegközlekedési eszközök és a kereskedelmi járművek vezetői számára.

Az alkohollal kapcsolatos károk csökkentése a felnőttek körében

A stratégia az alábbiakra irányul:

  • az alkohollal kapcsolatos krónikus fizikai és szellemi rendellenességek csökkentése;
  • az alkohollal kapcsolatos halálesetek számának csökkentése;
  • a fogyasztók tájékoztatása annak érdekében, hogy megalapozottan választhassanak;
  • az alkohollal kapcsolatos, munkahelyi károk csökkentése.

A káros és súlyos alkoholfogyasztás a felnőttek korai elhalálozásának egyik fő oka. Kedvezőtlen hatással van továbbá a termelékenységre is (pl. távolmaradás a munkahelyről).

Számos intézkedés hatékonynak tűnik abban, hogy elkerülhetőek legyenek az alkohollal kapcsolatos károk a felnőttek körében, és csökkenjenek a munkahelyre gyakorolt negatív hatások. Ilyenek például az engedélyezési előírások végrehajtása, a kiszolgáló személyzet képzése, a munkahelyi szintű beavatkozások, valamint a mérsékelt alkoholfogyasztásra irányuló kampányok.

Figyelemfelkeltő tevékenységek

A stratégia célja az európai polgárok figyelmének felhívása a káros és súlyos alkoholfogyasztásnak az egészségi állapotra, a munkaképességre és a járművezetői képességre gyakorolt hatásaira.

E célkitűzések elérését szolgálhatják az olyan tevékenységek, mint a korai gyermekkorban elkezdett, és lehetőség szerint a serdülőkoron átívelő általános egészségügyi nevelési programok. Az ilyen típusú intézkedések felkelthetik a figyelmet az alkohol veszélyeire és visszaszoríthatják a kockázatos magatartásokat. A médiakampányok, mint pl. az ittas vezetés megelőzését célzó „Euro-Bob"-kampány, szintén hatékonyak lehetnek e területen.

Megbízható adatok gyűjtése

A Bizottság az alkoholfogyasztásról és a kormányzati szervek által végrehajtott intézkedések hatásairól statisztikákat készít, amelyeket folyamatosan aktualizál. Ezek az adatok támogathatják a káros és súlyos alkoholfogyasztás elleni harcot szolgáló tevékenységek kidolgozását és végrehajtását.

Intézkedési szintek

Nemzeti intézkedések

A nemzeti alkoholpolitika elsősorban a tagállamok illetékességébe tartozik. A legtöbb tagállam jogszabályi és politikai intézkedéseket vezetett be a túlzott alkoholfogyasztás terén. Ezenkívül 2005-ben tizenöt tagállam jelezte, hogy nemzeti cselekvési terveket fogadott el, vagy az alkoholpolitikát koordináló szerveket hozott létre.

A tagállamok által végrehajtott intézkedések köre kiterjedt és olyan kérdéseket is magában foglal, mint az oktatás, a fogyasztók tájékoztatása, közlekedési ellenőrzések végzése, a véralkoholszint határértékének bevezetése, az alkoholtartalmú italok árusításának engedélyezése és az alkoholtartalmú italokra kivetett adó szintjének megállapítása.

Az Európai Bizottság fellépése

E stratégia keretein belül a Közösség szerepe az, hogy kiegészítse a tagállami erőfeszítéseket, hozzáadott értéket biztosítson a tagállami intézkedésekhez és olyan közös kérdésekben hozzon intézkedéseket, amelyek már meghaladják a nemzeti kereteket.

A Bizottság továbbá két közösségi programon keresztül tesz intézkedéseket:

Az intézkedések közösségi szintű összehangolása

A Bizottság az alkohollal kapcsolatos intézkedésekre hatást gyakorló közösségi politikák közötti koherencia javítására fog törekedni. Emellett a Bizottságnak szándékában áll, hogy 2007 júniusáig létrehozza az Alkohol és Egészség Fórumot, amely az érdekelt szervezetek szakértőit, a tagállamok és az EU-intézmények képviselőit tömöríti majd. E fórum az alkohollal kapcsolatos európai stratégia végrehajtását fogja támogatni.

A Bizottság együttműködik az érdekelt felekkel az alkoholtartalmú italok felelős forgalmazásának elősegítése érdekében, ez különösen a reklámozás területét érinti. Az együttműködés további célja az, hogy megállapodás jöjjön létre számos ágazat (vendéglátóipar, gyártók, média, reklám stb.) képviselőivel a nemzeti és uniós szinten alkalmazandó kereskedelmi tájékoztatási kódexet illetően. Emellett a Bizottság rendszeresen ellenőrzi a hirdetési gyakorlatokat, az önszabályozó kódexeknek a fiatalok alkoholfogyasztására gyakorolt hatását, valamint azt, hogy a vállalatok betartják-e ezeket a kódexeket.

Háttér

A túlzott alkoholfogyasztás valós közegészségügyi problémát jelent a Közösségen belül. Becslések szerint az EU-n belüli összes megbetegedés és idő előtti elhalálozás 7,4%-ának okozója a túlzott alkoholfogyasztás. A fiatalok különösen érintettek a problémában: 15–29 év közöttiek korcsoportjában a női halálozásoknak több mint 10%-a, a férfi halálozásoknak akár 25%-a a káros alkoholfogyasztás következménye. A túlzott alkoholfogyasztás a fiatalok körében egyre inkább elterjed a tagállamokban, többek között az olyan alkoholfogyasztási mintáknak köszönhetően, mint az esetenkénti nagymértékű alkoholfogyasztás (ún. „binge-drinking”). Ehhez társul még az az évi 10 000 haláleset, amely az ittas járművezetés miatti balesetek eredménye.

Ez a stratégia a Tanács alábbi két dokumentumának folytatása:

  • a Tanács 2001 júniusi következtetései, amelyekben a Tanács felszólít az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésére irányuló átfogó közösségi stratégia létrehozására;
  • a 2001 júniusi ajánlás a fiatalok körében történő alkoholfogyasztással kapcsolatban.

See also

  • Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság – Alkohol

Utolsó frissítés: 30.06.2011

Top