Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Táplálkozás, túlsúly és elhízás - EU-stratégia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Táplálkozás, túlsúly és elhízás - EU-stratégia

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Bizottság fehér könyve a táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekről (COM(2007) 279 végleges)

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A FEHÉR KÖNYV CÉLJA?

 • Az Európai Bizottság egy egységes európai uniós megközelítést vázol fel, amely segít a helytelen táplálkozásból, túlsúlyból és elhízásból fakadó egészségügyi problémák csökkentésében.
 • Ennek középpontjában olyan fellépésekre való javaslattétel áll, amelyek helyi, regionális és uniós szinten sokféle partner által megvalósíthatók e közegészségügyi probléma kezelése céljából. Ezek a lépések kiegészítik és támogatják a meglévő intézkedéseket az uniós országokban.
 • A fehér könyv specifikus figyelmet fordít az elhízás társadalmi-gazdasági dimenzióira, mivel az elterjedtebb a hátrányosabb helyzetű társadalmi csoportokba tartozók körében.

FŐBB PONTOK

A fehér könyv elsődleges célja az olyan magas kockázatú viselkedési minták csökkentése, mint az egészségtelen táplálkozás és a testmozgás hiánya, amelyek túlsúlyhoz és elhízottsághoz vezetnek.

Ezt olyan fellépésekre való összpontosítás révén tervezi elérni, amelyek:

 • lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy tájékozott döntéseket hozzanak annak biztosítására, hogy az egészséges lehetőségek (pl. táplálóbb élelmiszerek) elérhetők legyenek a boltokban és a közétkeztetésben;
 • ösztönzik a magánszektor bevonását
  • az élelmiszeripar módosíthat termékei összetételén, különösen a só, a cukor és a zsírok mennyiségén,
  • a munkáltatók egészségesebb életmódot ösztönözhetnek (pl. a gyalog vagy kerékpárral történő munkába járás révén);
 • több testmozgásra motiválják az embereket ezen életforma előnyeinek hangsúlyozása révén.

Partnerségek

 • A fehér könyv hangsúlyozza a partnerségek kiépítésének fontosságát az EU-ban annak érdekében, hogy a gyakorlatban, azaz az uniós szintű fellépések mellett a helyi, regionális és nemzeti szinteken is lehessen lépéseket tenni. Ezek a partnerségek a magánszektor (pl. az élelmiszergyártók és a reklámipar), a közegészségügyi ágazat, valamint a civil szervezetek (pl. sportegyesületek és fogyasztóvédelmi szervezetek) együttműködésén alapulnak.
 • A 2005-ben létrehozott Táplálkozás, Testmozgás és Egészség Európai Uniós Platformjára építve a fehér könyv hasonló platformok létrehozását javasolja az uniós országokban nemzeti és alacsonyabb szinteken egyaránt. A helyi érdekeltek (pl. egyesületek és kisvállalkozások) bevonása kulcsfontosságú a stratégia sikere szempontjából, mivel csoportdinamikát hoz létre és a lehető legtöbb szereplőt kapcsolja össze valamennyi szinten.
 • Az uniós országok hatóságai felelnek az alábbiakért:
  • koordinálás annak biztosítására, hogy az intézkedések relevánsak legyenek a közegészségügy területén; valamint
  • a média ösztönzése a közös üzenetek és kampányok kidolgozásában történő részvételre.
 • Az egészségüggyel, táplálkozással és testmozgással foglalkozó magas szintű csoport előmozdítja a jó gyakorlatok cseréjét és a kormányokkal való kapcsolatok javítását. Célja, hogy biztosítsa az uniós országok (valamint Norvégia és Svájc) közötti ötletek és jó gyakorlatok átadását valamennyi kormányzati szakpolitika bevonásával.

Interdiszciplináris megközelítés

 • Habár a problémakör középpontjában a közegészségügy áll, a fehér könyv – amellett, hogy hangsúlyozza a partnerség fontosságát valamennyi szinten – felhívja a figyelmet arra, hogy a túlsúly és az elhízás elleni fellépés összehangolt megközelítést kíván, számos szakpolitikai ágazat bevonásával. Például:
  • oktatás: gyermekeket és felnőtteket megcélzó tájékoztató kampányok kidolgozása;
  • fogyasztóvédelem: egyértelmű és átfogó információk biztosítása az élelmiszerekkel kapcsolatos választási lehetőségekről, pl. tápértékjelölés;
  • sport: a szervezett sporttevékenységek hozzáférhetőbbé tétele és nagyobb mértékű részvétel ösztönzése a testmozgás terén;
  • várostervezés és fenntartható közlekedés: az „aktív ingázás”, pl. a munkahelyre gyalogosan vagy kerékpárral való bejárás és egyéb tevékenységek ösztönzése;
  • kutatás: további ismeretek szerzése az élelmiszer-választást meghatározó tényezőkről, különösen az élelmiszerekkel és az egészséges táplálkozás témájával foglalkozó Horizont 2020 keretén belüli kutatási területen;
  • mezőgazdaság: az egészségesebb élelmiszerek szélesebb körben való elérhetőségének biztosítása például a többlettermelés ingyenes szétosztásával az iskolai menzákon és gyermeküdültetési központokban az egészségesebb táplálkozás előmozdítása érdekében.

Nemzetközi együttműködés

A Bizottság szoros együttműködésben dolgozott az Egészségügyi Világszervezettel egy közös táplálkozási és testmozgási adattár létrehozása érdekében az Elhízás elleni európai charta egyik nyomonkövetési fellépéseként, amelyet 2006. november 16-án fogadtak el Isztambulban.

A szakpolitikák figyelemmel kísérése és értékelése

A túlsúlyosságra és az elhízásra vonatkozó adatokat figyelemmel kísérik:

 • makroszinten, annak érdekében, hogy összefüggő és összevethető adatokra tegyenek szert az előremenetel általános mutatóit illetően az európai alapvető egészségügyi mutatók kontextusában, az étrenddel és a testmozgással összefüggésben;
 • országok szintjén, a jelenlegi tevékenységek és azok hatása értékelésére;
 • az egyes fellépések szintjén.

A tevékenységeket szisztematikusan értékelik azok hatása tekintetében, hogy azonosítsák, melyek eredményesek.

Nyomon követés

2014 júliusában a Tanács elfogadta a táplálkozásról és a testmozgásról szóló következtetéseket. Felismerve, hogy évente az uniós egészségügyi költségvetések mintegy 7%-át közvetlenül az elhízással kapcsolatos betegségek kezelésére fordítják, és ehhez járulnak még az egészségügyi problémák és a korai halálozás következtében fellépő termeléskiesés eredményezte közvetett költségek, a következtetések olyan fellépéseket sorolnak fel, amelyek révén kezelhető ez a helyzet.

HÁTTÉR

A táplálkozás és testmozgás terén az uniós fellépés iránti szükséglet abból fakad, hogy a rossz táplálkozás és a mozgásszegény életmód áll Európában a rossz egészségi állapot hét fő kockázati tényezője közül hat hátterében. A túlsúly és az elhízottság gyakorisága igen jelentős mértékben nőtt az 1980-as évek óta. Az uniós országokban a felnőttek több mint 50%-a túlsúlyos vagy elhízott, a túlsúlyos gyermekek aránya pedig szintén jelentős és folyamatosan növekszik.

További információkért lásd az alábbi forrásokat:

JOGI AKTUS

Fehér könyv a táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról (COM(2007) 279 végleges, 2007.5.30.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács következtetései a táplálkozásról és a testmozgásról (2014/C 213/01) (HL C 213., 2014.7.8., 1–6. o.)

utolsó frissítés 18.04.2016

Top