Help Print this page 
Title and reference
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

A fertőző betegségek komoly veszélyt jelenthetnek a polgárok egészségére, különösen azért, mert rendkívül gyorsan tudnak elterjedni az egész világon. Annak érdekében, hogy az Unió hatékonyan és gyorsan tudjon lépni járványok esetén, meg kell erősíteni a betegségek kitörésének megfelelő kezeléséhez szükséges forrásokat. Éppen ezért az európai hatóságok úgy döntöttek, létrehozzák az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 851/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról [Hivatalos Lap L 142., 2004.4.30.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A súlyos akut légzőszervi probléma (SARS-betegség) jól példázza, milyen gyorsan képes egy új betegség kialakulni és elterjedni. Néhány hét leforgása alatt a dél-Kínából kiinduló SARS-vírus elterjedt Kanadában, Európában és Ázsiában is. Rendkívül fontos olyan mechanizmusok létrehozása, amelyek lehetővé teszik az azonnali reagálást és a hatékony cselekvést, hiszen így zárható el a fertőző betegségek forrása, és így akadályozható meg minél hamarabb az elterjedésük.

Az Európai Unió már rendelkezik a járványbetegségek megfigyelésére és fertőző betegségek ellenőrzésére felállított hálózattal a Közösségen belül. Ugyanakkor ez az 1991 óta a tagállamok által fenntartott és együttműködésükön alapuló hálózat egész egyszerűen nem képes az európai polgárok fertőző betegségek elleni hatékony védelmére, ideértve a fertőzés szándékos továbbadását is (ez az úgynevezett bioterrorizmus). Ezért olyan fontos egy európai központ létrehozása, amely révén összhangba hozható és hatékonyabbá tehető a közösségi tevékenység.

FELADATOK

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ feladata azonosítani és értékelni az aktuális és kialakulóban lévő, az emberi egészséget veszélyeztető fertőző betegségeket, és tájékoztatást nyújtani róluk.

A feladatok keretében a Központ:

  • kutatja, begyűjti, értékeli és továbbítja a vonatkozó tudományos és technikai adatokat;
  • tudományos állásfoglalást alakít ki, valamint tudományos és technikai segítséget nyújt, többek között képzéseket biztosít;
  • információkkal látja el a Bizottságot, a tagállamokat, a közösségi szerveket és a közegészségügy terén tevékenykedő nemzetközi szervezeteket;
  • koordinálja a Központ feladatkörében érintett szervek és intézmények európai hálózatát, és vezeti a szakosodott megfigyelőhálózatokat;
  • információ- és tapasztalatcserét végez, valamint megosztja a legjobb gyakorlatokat, továbbá elősegíti a közös tevékenységek fejlesztését és gyakorlatba való átültetését.

FŐ FELADATOK

A Központ fő feladatai közé tartozik a járványmegfigyelés, a korai figyelmeztetés és a reakció, a tudományos állásfoglalások kialakítása, technikai segítség nyújtása a tagállamoknak és harmadik országoknak, illetve olyan intézkedések meghozatala, amelyek segítik és fejlesztik az új veszélyekre való felkészülést.

Járványmegfigyelés és a laboratóriumi hálózatok létrehozása

A Központ feladata a közösségi szintű járványmegfigyelés fejlesztése is. A Központ fokozatosan átveszi majd a fertőző betegségeket felügyelő európai hálózat szerepét. A Központ támogatja a tagállamok által elismert felelős szervek hálózati tevékenységét, a szakosodott megfigyelőhálózatok munkájával összekapcsolódva. Ilyen módon a lehető legjobb együttműködés érdekében összhangba hozza a megfigyelési módszereket és egyúttal értékeli a laboratóriumi hálózatok megfigyelő munkáját. A szakosodott laboratóriumok közötti együttműködés elősegítésével és támogatásával a Központ elősegíti a polgárok egészségét potenciálisan fenyegető fertőzések diagnózisának, felderítésének, azonosításának és jellemzésének fejlesztését a Közösségben.

Tudományos állásfoglalások

A Központ független tudományos állásfoglalásokat, szakmai tanácsokat, adatokat és információkat biztosít. Ennek céljából a Központ az elérhető legjobb szakemberi segítséget igyekszik igénybe venni. Ha a már létező szakmai megfigyelőhálózatokból nem érhető el független tudományos szakember egy adott kérdéssel kapcsolatban, a Központ független eseti tudományos csoportot állíthat fel.

A Központ a Bizottság, az Európai Parlament vagy egy tagállam kérésére ad ki tudományos állásfoglalást. Ugyanígy saját elhatározásból is kibocsáthat állásfoglalást.

Korai figyelmeztetés és reakció

A Központ a korai figyelmeztetés és reakció rendszerével (EWRS) és a tagállamok megfelelő és koordinált lépéseinek biztosításával segíti a Bizottságot. Figyelmeztetés esetén a cselekvés felelőssége a Bizottságé és a tagállamoké, de az EWRS rendszer technikai működtetése továbbra is a Központ és hálózatainak feladata marad. Amennyiben szükséges, a Központ összehangolja cselekvését más európai szervek, mint például az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és az Európai Gyógyszerügynökség működésével.

Tudományos és technikai segítségnyújtás és képzés

A Bizottság, a tagállamok, harmadik országok és nemzetközi szervezetek, különösen az Egészségügyi Világszervezet kérheti a Központ tudományos és technikai segítségét a feladatai közé tartozó területeken. Ebbe a segítségnyújtásba beletartozhat a Bizottság és a tagállamok legjobb gyakorlatra és az emberi egészséget veszélyeztető jelenségek ellen megtett intézkedésekre vonatkozó technikai útmutatásainak fejlesztése, illetve ebben nyújtott segítség, továbbá szakemberek biztosítása és kivizsgáló bizottságok mozgósítása és koordinálása.

A Központ képzési programokat is támogat és irányít, különös tekintettel a járványmegfigyelésre és a helyszíni kivizsgálásokra, hogy a tagállamoknak és a Bizottságnak elegendő képzett szakember álljon rendelkezésére.

A felmerülő egészségügyi veszélyek azonosítása

A Központ a tagállamokkal együttműködve olyan folyamatokat indít el, amelyek révén szisztematikusan kereshető, gyűjthető, rendszerezhető és elemezhető mindaz az információ, amely a felmerülő egészségügyi veszélyek azonosításánál fontos lehet. A Központ emellett évi értékelést is küld az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az aktuális és éppen felmerülő egészségügyi veszélyekkel kapcsolatban. A Bizottságot és a tagállamokat pedig azonnal értesíti azokról a kutatási eredményekről, amelyek sürgős figyelmet igényelnek.

A Központ tevékenységéről nyújtott információk

A Központ feladata minél hamarabb objektív, megbízható és könnyen elérhető információkkal ellátni a közvéleményt a Központ tevékenységéről és munkája eredményeiről. Ebből a célból elsősorban egy ennek szentelt weboldalon nyújt tájékoztatást a nagy nyilvánosságnak.

SZERVEZÉS

A Központ felépítése egyéb független európai szervekéhez hasonló. A Központ az alábbiakból áll:

  • a vezetőtestület, amelynek tagjai az egyes tagállamok képviselői, illetve két további tag az Európai Parlament képviseletében, és további három pedig a Bizottság kinevezettjeként vesz részt a munkában. A testület célja biztosítani, hogy a Központ teljesíti feladatait, a munkaprogram és a pénzügyi szabályok elfogadása révén,
  • az igazgató, akit egy kis létszámú csoport segít a munkájában. Az igazgató elsősorban a Központ mindennapi működéséért és a munkaprogram felvázolásáért és megvalósításáért felelős,
  • az illetékes nemzeti hatóságok képviselőiből álló tanácsadó fórum. A fórum működteti az egészségügyi veszélyekre vonatkozó információcsere rendszerét, és a tudásbázis közkinccsé tételét.

2005 ÓTA MŰKÖDÉSBEN

A Központ 2005 májusa óta működik. Megközelítőleg 100 munkatársa van, és működése első három évében 48 millió eurós költségvetésből gazdálkodhatott.

A Központ székhelye a svédországi Stockholm.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2004.5.20.

HL L 142., 2004.4.30.

See also

Utolsó frissítés: 17.05.2011

Top