Help Print this page 
Title and reference
A Kábítószer és Kábítószer függőség Európai Megfigyelőközpontja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A Kábítószer és Kábítószer függőség Európai Megfigyelőközpontja

Ez a rendelet átdolgozza a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának alapszabályát, kiterjesztett hatáskört biztosítva a központ számára. A központ a kábítószerrel, kábítószer-függőséggel és azok következményeivel kapcsolatos tárgyilagos, megbízható és összehasonlítható, európai szintű adatok biztosításáért felelős az EU és tagállamai számára.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1920/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról (átdolgozott változat).

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tanács Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) létrehozásáról szóló 302/93/EGK rendeletetét át kellett dolgozni annak érdekében, hogy lépést tarthassunk az Európai Unióban (EU) bekövetkező új fejleményekkel. A rendelet szintén frissítésre szorult a központ szerepének a kábítószerek használatában megjelenő új trendek vizsgálatára történő kiterjesztésére, különös tekintettel a politoxikomán kábítószer-használatra, amely illegális kábítószerek legális kábítószerekkel vagy gyógyszerekkel történő kombinációját jelenti.

Szerep és tevékenységek

Az EMCDDA szerepe, hogy feldolgozza és létrehozza a kábítószerrel és kábítószer-függőséggel kapcsolatos statisztikai, dokumentációs és technikai információkat, és ezáltal átfogó képet adjon az EU és országai számára az európai kábítószerhelyzetről, amikor azok saját hatáskörükben intézkedéseket hoznak vagy tevékenységeket dolgoznak ki. A központ nem lépheti túl ezt az átfogó információs hatáskört és nem gyűjthet személyes adatokat.

Ez az átdolgozott rendelet megerősíti a központ szerepét. Kiterjeszti gyűjtési, regisztrációs és elemzési munkáját a kábítószerhasználatban felmerülő trendek adatainak lefedésére. A rendelet hangsúlyozza az EU-tagországokban kialakított legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos információcsere fontosságát.

Az EMCDDA tevékenységeinek legfontosabb területei többek között:

 • a kábítószer-probléma helyzetének és a kialakuló trendek megfigyelése, különös tekintettel a politoxikomán kábítószer-használatra;
 • a kábítószer-problémával kapcsolatos megoldások alkalmazásának nyomon követése, az EU-tagországok legjobb gyakorlatairól szóló információ biztosítása és az ilyen gyakorlatok megosztásának segítése;
 • gyors tájékoztatási rendszer fenntartása és az új pszichoaktív anyagok kockázatainak értékelése;
 • olyan eszközök kialakítása, amelyek segítik a Bizottságot és az EU-tagországokat kábítószer-politikájuk nyomon követésében és értékelésében.

Az EMCDDA szervezete és munkamódszerei úgy kerültek meghatározásra, hogy azok biztosítsák a kívánt eredmények tárgyilagosságát, azaz a kábítószerekről szóló információkkal kapcsolatos források és módszerek összehasonlíthatóságát. A központ tevékenységei ennek keretében az alábbiak szerint foglalhatók össze:

 • a meglévő adatok összegyűjtése és elemzése;
 • az adat-összehasonlítás módszereinek fejlesztése;
 • az adatok terjesztése;
 • együttműködés az európai és nemzetközi szervezetekkel, valamint az Unión kívüli országokkal;
 • az új fejleményekről és trendekről szóló információk terjesztése.

A központot tudományos bizottság segíti.

A központ rendelkezésére áll továbbá a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Információs Hálózata (Reitox-hálózat). A hálózatban egy fókuszponttal rendelkezik minden olyan tagállam és ország, amely megállapodást kötött az EMCDDA munkájában való részvételről, valamint egy fókuszponttal rendelkezik a Bizottság is.

A központnak figyelembe kell venni más ügynökségek – pl. az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) – által végzett tevékenységeket.

Jogi és szervezeti státusz

A központ jogi személy. A központ ellen indított perekben az Európai Unió Bírósága rendelkezik hatáskörrel. A központ székhelye a Lisszabonban (Portugália) található.

A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának vezetője az igazgató, aki a központ napi működéséért felelős. Az igazgatótanács – amelynek munkáját a végrehajtó bizottság segíti – fogadja el a központ:

 • három éves munkaprogramjait;
 • éves munkaprogramjait (a három éves munkaprogramok keretében); és
 • éves tevékenységi jelentéseit.

Az EMCDDA nyitott arra, hogy az Európai Unión kívüli országok is részt vegyenek tevékenységében, amelyek ugyanolyan fontosságot tulajdonítanak a kábítószer problémának, mint az EU és annak tagországai. A rendelet meghatározza, hogy az ezeket az országokat képviselő tagok milyen státusszal rendelkeznek az igazgatótanácsban.

A központ fokozatosan, a hároméves és az éves munkaprogramokban meghatározott célokkal összhangban és a rendelkezésre álló források figyelembevételével kívánja elérni céljait. A Bizottság minden hatodik évben elvégzi a központ külső értékelését, amely a Reitox-hálózatra is kiterjed.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 1920/2006/EK rendelete

2007.1.16.

HL L 376., 2006.12.27.

See also

 • A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának (EN) honlapja

Utolsó frissítés: 17.05.2011

Top