Help Print this page 
Title and reference
A munkavállalók jogainak a védelme a vállalkozások átruházása esetén

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A munkavállalók jogainak a védelme a vállalkozások átruházása esetén

Az irányelv célja, hogy védelmet nyújtson a munkavállalóknak abban azt esetben, amikor a vállalkozás átruházása következtében változás történik a munkáltatójuk személyében. Az irányelv megállapítja az átruházás által érintett munkaadók jogait és kötelezettségeit.

JOGI AKTUS

A Tanács 2001/23/EK irányelve (2001. március 12.) a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [Hivatalos Lap L 82., 2001.3.22.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy vállalkozás vagy üzlet átruházása * létrejöhet szerződés alapján történő átruházás vagy összefonódás által. Az átruházást követően a vállalkozás kedvezményezettje * válik az átadó * által átruházott vállalkozás munkavállalóinak munkáltatójává.

Ilyen körülmények között az átruházott vállalkozás munkavállalóit továbbra is megilletik munkaszerződésükben meghatározott jogok és terhelik a kötelezettségek. Ez az irányelv minden munkaviszonyra alkalmazandó, az alábbiaktól függetlenül:

  • a teljesített vagy a teljesítendő munkaórák száma;
  • a munkaszerződés típusa (határozatlan, határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés).

Az irányelvet alkalmazni kell minden köz- és magántulajdonban álló, gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásra, tekintet nélkül arra, hogy működése nyereség elérését célozza, vagy sem.

A munkaviszony átruházása

A munkavállalók jogai és kötelességei nem változnak az őket alkalmazó vállalkozás átruházása során. Ezek a jogok és kötelezettségek a munkaszerződés vagy a munkaviszony meglétéhez kötődnek.

Ezenfelül a vállalkozás átruházása nem elbocsátási indok. Elbocsátásra kizárólag gazdasági, technikai vagy szervezési okokból kerülhet sor.

A tagállamok kötelezhetik a vállalkozás átadóját, hogy minden átruházandó jogról és kötelességről tájékoztassa a kedvezményezettet. Ezeknek az átruházása azonban a tájékoztatás hiányában is megtörténik.

A munkavállalók munkakörülményeire vonatkozó szabályokat főszabály szerint a vállalkozás kollektív szerződésének érvényességi ideje alatt változtatás nélkül megtartják. Ezek a szabályok azonban a vállalkozás átruházást követően minimum egy év elteltével megváltoztathatók, amennyiben ezt a tagállam engedélyezi.

Ugyanígy, főszabály szerint nem szállnak át a munkavállalóknak a kiegészítő szociális védelmi rendszerekből fakadó jogai és kötelességei. A tagállamok ugyanakkor intézkedéseket hoznak az e rendszerek révén szerzett időskori juttatásokra való jogosultság védelme érdekében.

Ha az átruházás fizetésképtelenségi vagy csődeljárás keretében történik, a munkavállalók jogai és kötelességei nem szállnak át. A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy megelőzzék az abból a célból visszaélésszerűen indított fizetésképtelenségi eljárásokat, hogy a munkavállalókat megfosszák az őket megillető jogoktól.

Munkavállalók tájékoztatása és munkavállalói konzultáció

Átruházás esetén a munkavállalók képviselői megmaradnak funkciójukban egészen addig, amíg funkciójuk megújítása lehetséges. A munkavállalói képviselet fenntartása kötelező, beleértve a csődeljárás vagy a fizetésképtelenség esetét is.

Ezenkívül a munkavállalókat érintő intézkedések elfogadása előtt konzultálni kell a szakszervezeti képviselőkkel.

A munkavállalókat közvetlenül vagy a képviselőik útján tájékoztatják az átruházás feltételeiről. Ezek az információk különösen az átruházásra kijelölt vagy javasolt időpontra, az átruházás indokaira, a jogi, gazdasági vagy társadalmi következményeire és a munkavállalókat érintően előirányzott intézkedésekre vonatkoznak.

Ha az adott tagállamban létezik döntőbizottság, a tájékoztatási és konzultációs kötelezettség azokra az esetekre korlátozódhat, amikor az átruházás a munkavállalók jelentős részére nézve hátrányokkal jár.

Végezetül, a szakszervezeti képviselők jogosultságai akkor is fennmaradnak, ha megbízásuk a vállalkozás átruházása miatt lejár.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • A vállalkozás átruházása: olyan, az identitását megtartó gazdasági egység átruházása, amely az erőforrások szervezett csoportja marad és melynek célja gazdasági tevékenység folytatása.
  • Kedvezményezett: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki átruházás következtében tulajdonossá válik az átruházott vállalkozás tekintetében.
  • Átadó: minden olyan természetes vagy jogi személy, akinek átruházás következtében tulajdonosi minősége megszűnik az átruházott vállalkozás tekintetében.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2001/23/EK tanácsi irányelv

2001.4.11.

1979.2.16.

HL L 82., 2001.3.22.

Utolsó frissítés: 23.05.2011

Top