Help Print this page 
Title and reference
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság: általános szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság: általános szabályok

Az Európai Unió (EU) alapvető szabályokat vezet be a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme céljából. Ennek érdekében ez az irányelv a munkáltatók és a munkavállalók számára kötelezettségeket állapít meg, amelyeknek a célja elsősorban a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések számának csökkentése. Továbbá az irányelvnek elő kell mozdítania a munkavállalók oktatását, tájékoztatását, valamint a velük folytatott konzultációt.

JOGI AKTUS

A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről [Hivatalos Lap L 183., 1989.6.29.] [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv alapvető szabályokat vezet be a munkavállalók * egészségének és biztonságának védelmére vonatkozóan. Az irányelvben előírt intézkedések különösen a foglalkozási megbetegedést vagy munkahelyi balesetet előidéző kockázati tényezők kiküszöbölésére irányulnak.

Ezek az intézkedések a köz- és magánszféra valamennyi tevékenységi ágazatában alkalmazandók, kivéve egyes közszolgálati (pl. fegyveres erők, rendőrség), illetve polgári védelmi célú különleges tevékenységeket.

A munkáltatók kötelezettségei

A munkáltatók * kötelesek gondoskodni a munkavállalók biztonságáról és egészségvédelméről minden, a munkavégzéssel kapcsolatos területen; ez a kötelezettség a vállalkozás által esetlegesen alkalmazott külső személyekre vagy szolgálatokra is vonatkozik. A tagállamok vis maior * esetén korlátozhatják ezt a felelősséget.

A munkáltató a munkavállalók érdekében védelmi eszközöket és intézkedéseket alkalmaz. Ez olyan megelőző, illetve a munkavállalók tájékoztatását és oktatását célzó tevékenységeket foglal magában, amelyek célja:

  • a kockázatok elkerülése, illetve az elkerülhetetlen kockázatok kezelése;
  • megfelelő utasítások adása a munkavállalóknak, előnyben részesítve a csoportos védintézkedéseket;
  • a technikai fejlődés követelményeinek megfelelő munkakörülmények, munkaeszközök és munkamódszerek biztosítása.

A védelmi eszközöket és intézkedéseket a változó munkakörülményekhez kell igazítani. A munkáltatónak ezenkívül figyelembe kell vennie a vállalkozás tevékenységeinek jellegét, valamint a munkavállalók képességeit is.

Ha ugyanazon a munkahelyen több vállalkozás munkavállalói tartózkodnak, akkor a különböző munkáltatóknak együtt kell működniük és össze kell hangolniuk védelmi és kockázatmegelőzési tevékenységeiket.

Az elsősegélynyújtáshoz, tűzoltáshoz és súlyos veszély esetén a munkavállalók evakuálásához kapcsolódó intézkedéseket a vállalkozás méretéhez és tevékenységeinek jellegéhez kell igazítani. A munkáltató köteles tájékoztatást és oktatást biztosítani a súlyos vagy közvetlen veszélynek kitett munkavállalók részére.

A munkáltató a vállalkozáson vagy a telephelyen belül védelmi és megelőzési szolgálatot hoz létre, amely elsősegély-nyújtási tevékenységet is ellát, és súlyos veszély esetén intézkedik. A munkáltató e célból kijelölhet egy vagy több, az intézkedések nyomon követésére kiképzett munkavállalót, vagy külső szolgálatot is igénybe vehet.

A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatát a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelő intézkedések útján kell biztosítani. Minden munkavállalónak joga van ahhoz, hogy rendszeres időközönként egészségügyi felülvizsgálatnak vesse alá magát.

A kockázati csoportokat, illetve a különösen érzékeny csoportokat védeni szükséges a kifejezetten őket fenyegető veszélyektől.

Munkavállalói konzultáció

A munkáltatóknak konzultálniuk kell a munkavállalókkal és azok képviselőivel minden, a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet érintő kérdésben.

A munkavállalók képviselői javaslatot tehetnek a munkáltatónak különleges intézkedések megtételére, a munkáltató mulasztása esetén pedig az illetékes nemzeti hatóságokhoz fordulhatnak.

A munkavállalók kötelezettségei

Minden munkavállaló köteles ügyelni a saját, illetve a munkahelyi cselekedetei vagy mulasztásai által érintett más személyek biztonságára és egészségére. A munkavállalók az elvégzett oktatásnak és a munkáltató utasításainak megfelelően különösen az alábbiakra kötelesek:

  • a tevékenységükhöz kapcsolódó gépek, szerszámok és anyagok megfelelő használata;
  • az egyéni védőeszközök megfelelő használata;
  • a biztonsági készülékek önkényes kikapcsolásától, átalakításától vagy elmozdításától való tartózkodás;
  • a súlyos és közvetlen veszélyt jelentő munkahelyi helyzetek azonnali jelzése.

Háttér

Ezt a keretirányelvet kiegészítik a mellékletben felsorolt ágazati irányelvek, amelyek az egyéni védőeszközök használatára, valamint a kézi anyagmozgatással kapcsolatos munkavégzésre vonatkoznak.

Kulcsfogalmak

  • Munkavállaló: valamennyi alkalmazásban álló személy, beleértve a gyakornokokat és szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókat, de nem beleértve a háztartási alkalmazottakat.
  • Munkáltató: az a természetes vagy jogi személy, akivel/amellyel a munkavállaló munkaviszonyban áll, és aki/amely felelősséggel tartozik a vállalkozásért és/vagy telephelyért.
  • Vis maior

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

89/391/EGK tanácsi irányelv

1989.6.19.

1992.12.31.

HL L 183., 1989.6.29.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2003.11.20.

HL L 284., 2003.10.31.

2007/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2007.6.28.

2012.12.31.

HL L 165., 2007.6.27.

1137/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2008.10.22.

2008.12.11.

HL L 311., 2008.11.21.

A 89/391/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 19.08.2011

Top