Help Print this page 
Title and reference
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) az Európai Unió három részre osztott testülete, melyet 1975-ben hoztak létre azzal a céllal, hogy segítse a jobb európai élet- és munkakörülmények tervezését és bevezetését. Konkrétabb célkitűzései közé tartozik az élet- és munkakörülmények értékelése és elemzése; hivatalos szakvélemények készítése és tanácsok adása a társadalompolitikai döntéshozók és az érdekelt felek részére, hozzájárulás az életkörülmények javításához, valamint a fejlesztések és a trendek felmérése, különös tekintettel azokra, melyek változáshoz vezetnek.

JOGI AKTUS

A Tanács 1365/75/EGK rendelete (1975. május 26.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Eurofound célja a jobb élet- és munkakörülmények megtervezéséhez és létrehozásához való hozzájárulás, az olyan tudás létrehozását és terjesztését megcélzó tevékenységgel, mely ennek elérésében nyújt segítséget.

Az alapítvány feladatainak végrehajtásakor számításba veszi a vonatkozó közösségi politikákat és tanáccsal látja el a közösségi intézményeket az előrelátható célkitűzésekkel és irányelvekkel kapcsolatosan, különösen tudományos információk és technikai adatok továbbítására vonatkozólag.

Az alapítvány az élet- és munkakörülmények javítását illetően az alábbi területekkel foglalkozik kifejezettebben:

  • munkakörülmények, beleértve a munka szervezését, a munkaidőket, a rugalmasságot, a munkakörülményekben beállt változások kezelését;
  • életkörülmények, azaz minden, az európai polgárok napi életét befolyásoló szempont, beleértve a munka és a családi élet egyensúlyát, a közjóléti szolgáltatások biztosítását és a foglalkoztatásba való integráció folyamatát;
  • ipari kapcsolatok, beleértve az ipari változásokat és vállalati szerkezetátalakítást, a munkavállalói részvételt a döntéshozatalban és az ipari kapcsolatok europanizációját.

Az alapítvány előmozdítja az az információ- és tapasztalatcserét: ösztönzi az egyetemek, kormányzatok, valamint a gazdasági és társadalmi szervezetek közti kapcsolatokat, és összehangolt tevékenységre buzdít. Képzéseket, konferenciákat és szemináriumokat szervez és tanulmányokban vesz részt. Kormányok, munkáltatók, szakszervezetek és az Európai Bizottság számára független és összehasonlító kutatásokból származó adatokat és véleményeket tesz elérhetővé.

Az alapítvány a tagállamokon belül, illetve nemzetközi szinten a lehető legszorosabban együttműködik szakintézetekkel, alapítványokkal és testületekkel, és megfelelő együttműködést biztosít az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel.

Az alapítvány jogi személy, székhelye Írországban (Dublinban) található. Az alapítvány testületei az Igazgató tanács és az Elnökség, tisztviselői az igazgató és egy igazgatóhelyettes:

  • az Igazgató tanács összesen 78 tagból áll: 27 tag képviseli a tagállamok kormányait, 27 a munkaadói szervezeteket, ugyancsak 27 a munkavállalói szervezeteket, és hárman képviselik a Bizottságot. Hivatali idejük három évig tart és megújítható. Az Igazgató tanács vezeti az alapítványt és fekteti le annak irányelveit. Az Igazgató tanács az igazgató által benyújtott tervezet alapján, a Bizottsággal egyetértésben elfogadja a 4 éves megújuló programot és az éves munkaprogramot;
  • az igazgató vezeti az alapítványt és végrehajtja az Igazgató tanács határozatait. Az igazgatót a Bizottság nevezi ki, maximum öt éves időtartamra. Az igazgató hivatali ideje megújítható. Az igazgató minden év július 1-ig elkészíti az éves munkaprogramot és szükséges kiadások költségvetését;
  • az Elnökség 11 tagja: az Igazgató tanács elnökei és három alelnöke, a három (munkaadói, munkavállalói és bizottsági) képviselőcsoport egy-egy koordinátora, valamint e három csoport egy-egy további képviselője. Az Elnökség figyelemmel kíséri az Igazgató tanács döntéseinek végrehajtását, és minden szükséges lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az alapítvány megfelelően működjön az Igazgató tanács ülései közötti időszakokban.

Az igazgató javaslatára az Igazgató tanács független szakértők véleményét kérheti a négyéves programmal és az éves munkaprogrammal kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan.

Az Európai Alapítványt az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozó rendelet 2003 novembere óta összhangban van az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó új pénzügyi rendelettel (2002. június) és a az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló rendelettel (2001. május).

Az Alapítvány a közelmúltban hozta létre a Változások Európai Megfigyelőközpontját (EMCC), hogy a társadalmi-gazdasági előrehaladás támogatására való tekintettel elemezze és előrejelezze az ipar és az üzlet világában bekövetkező változásokat.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 1365/75/EGK rendelete

1975.6.2.

HL L 139., 1975.5.30.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 1947/93/EGK rendelete

1993.7.26.

HL L 181., 1993.7.23.

A Tanács 1649/2003/EK rendelete

2003.10.1.

HL L 245., 2003.9.29.

A Tanács 1111/2005/EK rendelete

2005.8.4.

HL L 184., 2005.7.15.

See also

  • További információk találhatók az Alapítvány honlapján (EN)

Utolsó frissítés: 25.05.2007

Top