Help Print this page 
Title and reference
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

Az Ügynökség feladata a munkahelyi biztonsághoz és az egészségvédelemhez kapcsolódó technikai, tudományos és gazdasági információk biztosítása a közösségi intézmények, a tagállamok, valamint egyéb érdekelt felek számára.

JOGI AKTUS

A Tanács 2062/94/EK rendelete (1994. július 18.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról [Hivatalos Lap L 216., 1994.8.20.] [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Ügynökség feladatai:

 • a tagállamokban a munkahelyi biztonsághoz és az egészségvédelemhez kapcsolódó technikai, tudományos és gazdasági információk gyűjtése és elemzése, illetve az információk továbbadása a közösségi intézményeknek, más tagállamoknak és egyéb érdekelt feleknek;
 • a munkahelyi biztonsághoz és az egészségvédelemhez kapcsolódó kutatások technikai, tudományos és gazdasági eredményeinek gyűjtése és elemzése, valamint az eredmények továbbadása;
 • a tagállamok közötti együttműködés elősegítése és támogatása a munkahelyi biztonsághoz és az egészségvédelemhez kapcsolódó információ- és tapasztalatcsere terén, ideértve a képzésekre vonatkozó információkat is;
 • olyan konferenciák és szemináriumok szervezése, mint például a munkahelyi biztonság és egészségvédelem európai hete, valamint a terület nemzeti szakértői közötti cserekapcsolatok megszervezése;
 • a közösségi intézmények és a tagállamok ellátása a szükséges technikai, tudományos és gazdasági információkkal, amelyek segítségével azok létrehozhatják és a gyakorlatba is átültethetik a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségvédelmét szolgáló igazságos és eredményes politikákat;
 • információs hálózat létrehozása és koordinálása a tagállamokkal együttműködésben, ideértve a nemzeti szerveket, a közösségi intézményeket (Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért) és az olyan nemzetközi intézményeket és szervezeteket, amelyek ilyen jellegű információkat és szolgáltatásokat nyújtanak;
 • a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez kapcsolódó információk gyűjtése és elérhetővé tétele harmadik országok és nemzetközi intézmények számára, mint például az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO), a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) stb.;
 • a megelőző tevékenységek végrehajtását szolgáló módszerekre és eszközökre vonatkozó technikai, tudományos és gazdasági információk biztosítása, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra, valamint a legjobb gyakorlatok felismerése és azonosítása;
 • a munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez kapcsolódó közösségi akciótervek és stratégiák fejlődéséhez való hozzájárulás, a Bizottság hatáskörének sérelme nélkül;
 • annak a biztosítása, hogy a továbbított információk érthetőek legyenek a végfelhasználók számára.

Az esetleges átfedések elkerülése érdekében az Ügynökség a lehető legszorosabban együttműködik a közösségi szinten már meglévő intézményekkel, alapítványokkal, szakosodott szervekkel és programokkal. Az Ügynökség többek között együttműködik az élet- és munkakörülmények javítását célzó európai alapítvánnyal.

Az Ügynökség létrehoz egy hálózatot, amely a következőkből áll:

 • a nemzeti információs hálózatok fő alkotóelemei, ideértve a szociális partnerek nemzeti szervezeteit, az adott ország jogszabályaival összhangban;
 • a nemzeti fókuszpontok;
 • az Európai Témaközpontok.

A tagállamok rendszeresen tájékoztatják az Ügynökséget nemzeti munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi információs hálózatuk fő alkotóelemeiről. Az Ügynökségnek nemzeti szinten átadandó információkat a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok koordinálják, illetve továbbítják.

Az Ügynökség jogi személyiséggel rendelkezik. Vezetését az igazgatási tanács, az elnökség és az igazgató látja el.

Az igazgatási tanács 84 tagból áll, akik közül 27-en a tagállamok kormányai, 27-en a munkáltatói szervezetek, 27-en a munkavállalói szervezetek, 3-an pedig a Bizottság képviselői. Az igazgatási tanács tagjainak 3 éves, megújítható megbízatása van. Az igazgatási tanács székhelye a spanyolországi Bilbaóban van.

Az igazgatási tanács határozza meg az Ügynökség stratégiai célkitűzéseit. Emellett feladata még az Ügynökség költségvetésének, a négyéves programtervének és az éves programjának az elfogadása, amelyet az igazgató által a Bizottsággal és a Munkahelyi Biztonsági, Higiéniai és Egészségvédelmi Konzultációs Bizottsággal való egyeztetés után készített terv alapján fogad el. Az igazgatási tanácsnak minden évben legkésőbb január 31-ig el kell fogadnia az Ügynökség tevékenységéről szóló éves általános jelentést.

Az igazgatási tanács tagjaiból kialakít egy 11 tagú elnökséget: Az elnökség az igazgatási tanács elnökéből és a három alelnökéből, a mindhárom felügyeleti csoport (munkáltatók, munkavállalók, Bizottság) egy-egy koordinátorából, valamint mindhárom felügyeleti csoport további egy-egy képviselőjéből áll. Az elnökség az igazgatási tanács döntéseinek gyakorlatba való átültetését ellenőrzi, és minden lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ügynökség az igazgatási tanács ülései közötti időszakban is megfelelően működjön.

Az Ügynökséget az igazgatási tanács által kinevezett igazgató vezeti.

2003 novembere óta a Bilbaóban működő Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet összhangban áll az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó, 2002 júniusi új pénzügyi rendelettel és a dokumentumokhoz történő nyilvános hozzáférésről szóló 2011 májusi rendelettel.

Az Ügynökség felállítása

Az Ügynökség igazgatási tanácsának nyitóülését 1995. október 25-én és 26-án tartották a spanyolországi Bilbaóban, az Ügynökség székhelyén.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2062/94/EK tanácsi rendelet

1994.7.18.

HL L 216., 1994.8.20.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1643/95/EK tanácsi rendelet

1995.6.29.

HL L 156., 1995.7.7.

1654/2003/EK tanácsi rendelet

2003.10.30.

HL L 245., 2003.9.29.

1112/2005/EK tanácsi rendelet

2005.7.4.

HL L 184., 2005.7.15.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Communication from the Commission to the Council regarding the Commission's Report on the European Agency for Safety and Health at Work [COM(2001)163 final - Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye a Tanácsnak a Bizottság Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségről szóló jelentéséről (állapotjelentés 1996–2000) [COM(2001) 163 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

See also

Utolsó frissítés: 26.10.2005

Top