Help Print this page 
Title and reference
Európai képesítési keretrendszer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Európai képesítési keretrendszer

A tagállamokat, oktatási intézményeket, munkáltatókat és a magánszemélyeket közös referenciakeret segíti abban, hogy összevessék az EU sokszínű oktatási és képzési rendszerei által kibocsátott szakképesítéseket. Ez az eszköz alapvető fontosságú az egységes európai munkaerőpiac kialakítása érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2008. április 23.) az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról [Hivatalos Lap C 111., 2008.5.6.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A tagállamokat felkérik, hogy kapcsolják össze nemzeti képesítési rendszereiket * az Európai Képesítési Keretrendszerrel (EKKR).

A kompetenciák és képesítések átláthatóbbá tétele révén az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az egész életen át tartó tanulás előmozdításának eszköze.

Ez a keretrendszer mind a felsőoktatást, mind a szakképzést lefedi, és megkönnyíti az EU-beli magánszemélyek számára, hogy a kompetenciáikra és képesítéseikre vonatkozó információkat megosszák.

A magánszemélyek képesítések átláthatóságának javítása * révén jobban meg tudják ítélni képesítéseik relatív értékét, a munkáltatók pedig pontosabban fel tudják mérni a munkaerő-piacon megtalálható képesítések profilját, tartalmát és relevanciáját. Az oktatást és képzést nyújtók ugyancsak jobban összehasonlíthatják a képzési programjaik profilját és tartalmát, illetve biztosíthatják ezek minőségét.

Az EKKR elfogadása fokozza a munkavállalók, illetve a képzésekben részt vevők mobilitását. Az EKKR lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy mobilisak legyenek és saját országukon kívül is el tudják ismertetni képesítéseiket. Ez az eszköz az egyének egész életpályája során megkönnyíti a munka és a képzés közti átjárhatóságot.

Működés és megvalósítás

Az EKKR a tanulási kimeneteken, nem pedig a tanulmányok hosszán alapuló eszköz. A fő referenciaszint-jellemzők a következők:

 • készségek *;
 • kompetenciák *;
 • tudás.

Az EKKR legfontosabb eleme egy nyolc referenciaszintből álló halmaz, amely az alábbiakat írja le:

 • amit az egyén tud;
 • amit ért;
 • amire képes, függetlenül attól, hogy egy adott képesítést milyen rendszerben kapott meg.

Eltérően az olyan rendszerektől, amelyek a tanulmányokat azok időtartamától függően ismerik el, az EKKR a teljes tanulási folyamatot fedi le, különös tekintettel a formális oktatási és képzési intézményeken kívüli tanulásra.

2010-ben minden résztvevő államban bevezetésre kerül a nemzeti rendszerek és az európai keretrendszer összehasonlítására szolgáló eszköz. 2012-ben minden középfokú végzettségre épülő (posztszekunder) képzést nyújtó uniós intézmény által kiadott új végzettség automatikusan hivatkozik az EKKR nyolc képzési szintjének valamelyikére.

Általános együttműködési eszköz

Az EKKR-nek nem az a célja, hogy kiváltsa a nemzeti képesítési rendszereket, hanem az, hogy a tagállamok közötti együttműködés elősegítése révén kiegészítse azok fellépéseit. Ez az európai kezdeményezés a nemzeti képesítési kereteken alapul, habár ezek maguk nem egyetlen modellre épülnek.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a tagállamok közötti együttműködést célzó közös keretrendszer megvalósítása érdekében kölcsönös bizalomra és a nemzeti, regionális és ágazati szintek érintettjeinek elkötelezettségére van szükség.

A Bizottság továbbá javasolja, hogy jelöljenek ki egy nemzeti központot, amely összehangolja a nemzeti képzési rendszer és az EKKR közötti kapcsolatot. E célból 2009. áprilisáig létrehoznak egy, a tagállamok képviselőiből álló EKKR tanácsadó csoportot, amelynek munkájában részt vesznek az európai szociális partnerek és egyéb érintettek is.

Az EKKR nemzetközi ágazati szervezeteknek * is segítséget nyújt abban, hogy saját képesítési rendszereiket összehangolják a tagállamok közös rendszerével.

Háttér

Az 1999. júniusában kiadott Bolognai Nyilatkozat támogatta az Európai Unión belüli mobilitást és az átláthatóságot az oktatás területén. A bolognai folyamat felsőoktatásban elért eredményeit követően most a szakképzés területén is hasonló lépésekre kerülhet sor.

A EKKR teljesíti a foglalkoztatást megcélzó lisszaboni stratégia egyik célkitűzését, tekintettel a tudás alapú társadalomba való átmenetre. Az EKKR konkrétabb célja az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósítása.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • „Nemzeti képesítési rendszer”: a tagállam tevékenységének minden olyan aspektusa, amely a tanulás elismeréséhez, valamint az oktatást és képzést a munkaerő-piachoz és a civil társadalomhoz kapcsoló mechanizmushoz kötődik. Magában foglalja a minőségbiztosításhoz, az értékeléshez és a képesítések kiadásához kötődő intézményi szabályozások és folyamatok kialakítását és végrehajtását. A nemzeti képesítési rendszer számos alrendszerből állhat, és magában foglalhat egy nemzeti képesítési keretrendszert is.
 • „Képesítés”: egy értékelési és érvényesítési folyamat formális eredménye, melyet akkor adnak ki, amikor az illetékes intézmény megállapítja, hogy az egyén adott követelményeknek megfelelő tanulási eredményt ért el.
 • „Készségek”: a tudás alkalmazásának és a know-how használatának a képessége feladatok elvégzése és problémamegoldás céljából. Az Európai Képesítési Keretrendszer a készségeket kognitív (logikai, intuitív és kreatív gondolkodás használata) és gyakorlati (kézügyesség és módszerek, anyagok, eszközök és műszerek használata) szempontból írja le.
 • „Kompetencia”: a tudás, készségek és személyes, szociális és/vagy módszertani képességek használatának bizonyított képessége munkahelyi vagy tanulási helyzetekben a szakmai és személyes fejlődés érdekében. Az Európai Képesítési Keretrendszer a kompetenciát a felelősség és az autonómia szempontjából írja le.
 • „Nemzetközi ágazati szervezet”: nemzeti szervezetek szövetsége, ideértve például a munkaadói és szakmai testületeket, amelyek a nemzeti ágazatok érdekeit képviselik.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2008.4.23.)

2008.4.23.

HL C 111., 2008.5.6.

Utolsó frissítés: 16.05.2008

Top