Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos összehasonlítható statisztikák biztosítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos összehasonlítható statisztikák biztosítása

Összehasonlítható statisztikai adatok előállítása alapvető fontosságú az oktatásra és az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó stratégiák kidolgozásához és ezen stratégiák megvalósításának nyomon kíséréséhez.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Összehasonlítható statisztikai adatok előállítása alapvető fontosságú az oktatásra és az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó stratégiák kidolgozásához és ezen stratégiák megvalósításának nyomon kíséréséhez.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet egy közös keretet hoz létre az összehangolt adatok létrehozására vonatkozó statisztikai standardok tekintetében az oktatás és az egész életen át tartó tanulás terén.

FŐBB PONTOK

A rendelet az alábbi területeket fedi le:

 • 1.

  az oktatási és képzési rendszerek;

 • 2.

  a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvétele;

 • 3.

  az oktatással és az egész életen át tartó tanulással (egy személy teljes élete során, akár személyes, akár szakmai okokból történő tanulással) kapcsolatos egyéb statisztikák.

Az európai uniós (EU) szintű statisztikák előállítása önálló statisztikai intézkedések révén valósul meg, ideértve az alábbiakat:

 • az 1. és a 2. területen az uniós országok rendszeres, az előírt határidőkön belüli statisztikai adatszolgáltatása;
 • a 3. területen más statisztikai információs rendszerekből és felmérésekből származó kiegészítő változók és mutatók alkalmazása;
 • a keretrendszerekre, koncepciókra és módszerekre vonatkozó szabványok és kézikönyvek kidolgozása, fejlesztése és frissítése;
 • az adatminőség javítása a minőségi keretrendszer szerint.

A Bizottság a fenti intézkedések vonatkozásában figyelembe veszi az uniós országok rendelkezésre álló kapacitásait. Ahol lehetséges, figyelmet szentelnek a gyűjtött adatok regionális és nemek szerinti aspektusainak is.

A Bizottság (az Eurostat) együttműködik továbbá az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Statisztikai Intézetével, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) és egyéb nemzetközi szervezetekkel, hogy biztosítsa az adatok nemzetközi összehasonlíthatóságát, és elkerülje a párhuzamos munkavégzést nemzetközi szinten.

Oktatási rendszerek (UOE-adatgyűjtés)

A 2010-2011. és a 2011-2012. tanév: A Bizottság 88/2011/EU rendelete (2011. február 2.) az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikákról.

A 2012-2013-as tanévtől: A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikákról.

Felnőttoktatási felmérés (AES)

A 2011-es AES: A Bizottság 823/2010/EU rendelete (2010. szeptember 17.) a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvételére vonatkozó statisztikákról.

A 2016-os AES: A Bizottság 1175/2014/EU rendelete (2014. október 30.) a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvételére vonatkozó statisztikákról.

HÁTTÉR

A 2009 májusában elfogadott stratégiai keretrendszer az európai együttműködés érdekében az oktatás és képzés terén számos 2020-ig elérendő célt tűzött ki. Az előrehaladást évenkénti országelemzések révén értékelik, amelyekhez az EU ajánlásokat is fűz.

A megadott információk alapján egy 2015-ben elkészítendő közös jelentés fogja azonosítani azokat az elsőbbséget élvező területeket és konkrét problémákat, amelyeken a jövőben európai szinten kell dolgozni. A közös jelentés elfogadása 2015 novemberében várható.

További információk az Eurostat oktatási és képzési statisztikák honlapján érhetők el.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

452/2008/EK rendelet

2008.6.24.

-

HL L 145., 2008.6.4., 227-233. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 823/2010/EU rendelete (2010. szeptember 17.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvételére vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 246., 2010.9.18., 33-72. o.).

A Bizottság 88/2011/EU rendelete (2011. február 2.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 29., 2011.2.3., 5-27. o.).

A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 252., 2013.9.24., 5-10. o.).

A Bizottság 1175/2014/EU rendelete (2014. október 30.) az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvételére vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról és a 823/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2014.11.4., 4-43. o.).

utolsó frissítés 24.07.2015

Top