Help Print this page 
Title and reference
EUROPASS – A polgárok mobilitásának szolgálatában

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EUROPASS – A polgárok mobilitásának szolgálatában

Az Europass öt szabványos dokumentumból és egy elektronikus mappából álló portfólió, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy Európa-szerte bárhol egyértelműen és könnyedén igazolhassák képességeiket és képesítéseiket. Célja, hogy megkönnyítse azon személyek mobilitását, akik Európában kívánnak dolgozni vagy tanulni.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata (2004. december 15.) a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) [Hivatalos Lap L 390., 2004.12.31.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2005-ben létrehozott Europass öt különböző dokumentumból és egy elektronikus mappából álló portfólió, amely arra szolgál, hogy nyilvántartsa tulajdonos eddigi tanulmányi eredményeit, hivatalos képesítéseit, munkatapasztalatát, készségeit és képességeit. Valamennyi dokumentumnak azonos az elnevezése (Europass) és a logója. Az Europass díjmentesen elérhető 28 nyelven, hozzáférhető elektronikus formában az Europass portálon keresztül. A felhasználók 2012 óta az összes Europass dokumentumot az európai készségútlevélben gyűjthetik össze, egy olyan felhasználóbarát elektronikus mappában, amelynek segítségével a dokumentumok tulajdonosai az életük során megszerzett személyes készségeiket és képesítéseiket személyes, külön részekből álló összegző dossziékba foglalhatják.

A dokumentumcsomag a következő elemekből áll:

Europass-önéletrajz (Europass-CV)

A dokumentum tulajdonosának önéletrajzát összefoglaló sablon. A portfólió legfőbb eleme, és az adott személy képességeinek bemutatására szolgál.

Europass-mobilitás

A közös európai formátumot használó Europass mobilitási igazolvány nyilvántart minden szintű, tanulmányi célú transznacionális mobilitási időszakot: a vállalati csereprogramokat, a félév egy adott egyetemen történő elvégzését vagy más egyéb tanfolyamokat.

Europass oklevél-kiegészítés

Az oklevél-kiegészítés a dokumentum tulajdonosa felsőoktatási tanulmányainak eredményeiről nyújt információt. Leírja a sikeresen elvégzett tanfolyamok típusát, szintjét, kontextusát, tartalmát és státuszát. Ez azonban nem helyettesíti az eredeti oklevelet. Az Európai Tanáccsal és az UNESCO-val közösen kialakított dokumentumot a kiállító szerv tölti ki, és az oklevéllel együtt bemutatja.

Az oklevél-kiegészítés nyolc részből áll, amely információt nyújt a tulajdonosról, az oklevélről, a képesítés szintjéről, tartalmáról és az elért eredményről, valamint a képesítés funkciójáról, illetve a kiegészítés és a nemzeti felsőoktatási rendszer tanúsításáról.

Europass-bizonyítványkiegészítés

A bizonyítványkiegészítés ismerteti a szakképzési bizonyítványnak megfelelő szakmai képesítéseket. Ennek érdekében többek között információt nyújt a megszerzett képességekről, a különböző szakmai tevékenységről, a tanúsító szervekről, a tanúsítvány szintjéről, a részvételhez szükséges képesítésekről, valamint a képzés következő szintje elérésének lehetőségeiről. Nem helyettesíti az eredeti oklevelet, és nem jelent feltétel nélküli elismerést. Az illetékes nemzeti hatóságok állítják ki.

Europass idegennyelv-ismereti dosszié

Az idegennyelv-ismereti dosszié lehetőséget nyújt a polgárok számára idegen nyelvi és kulturális ismereteik bemutatására. Megtalálható benne az Europass nyelvi útlevél, amely tájékoztatást nyújt tulajdonosa európai szabványok alapján meghatározott idegennyelv-ismeretéről, az egyes nyelvekkel kapcsolatos készségeiről, továbbá magában foglal az elért nyelvi készségszint szemléltetésére szolgáló személyes munkát tartalmazó fájlt is.

Európai készségútlevél

Az európai készségútlevél olyan elektronikus mappa, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók az önéletrajzaikban szereplő képesítések és készségek alátámasztására szolgáló, a tanulmányaikat és képzéseiket igazoló bizonyítványok összegyűjtése révén javítsák önéletrajzuk bemutatását. Díjmentesen elérhető 28 nyelven az Europass portálon keresztül, ahol egy online szerkesztő segít a felhasználóknak személyes útlevelük elkészítésében. Az Europass-önéletrajz kiegészítéséül szolgál.

Az Europass-kezdeményezést támogatja egy közösségi szinten kezelt internetes portál is. A webhely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy létrehozhassák saját Europass-önéletrajzukat és nyelvi útlevelüket, valamint hogy tájékozódhassanak az egyéb Europass-dokumentumokról.

Az Europass a nemzeti Europass-központok hálózata révén valósul meg. E hálózat felelős az Europass koordinálásáért és előmozdításáért nemzeti szinten. A nemzeti Europass-központok hálózatát az európai és nemzeti társfinanszírozás támogatja.

A Bizottság négyévente egy, az irányelv megvalósításáról szóló értékelő jelentést mutat be az Európai Parlament számára.

A szabványos Europass-dokumentumok részletes leírása a határozat mellékletében található.

A határozat kiemeli a következetesség és az olyan egyéb eszközöket kiegészítő jelleg fontosságát, amelyek elősegítik az európai és a nemzetközi mobilitást:

 • az Európai Foglalkoztatási Hálózat (EURES);
 • az elismerést és az egyetemek közötti mobilitást elősegítő nemzeti információs központok Európai Tanács és az UNESCO által létrehozott európai hálózata (ENIC–ARIC).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2241/2004/EK parlamenti és tanácsi határozat

2005.1.1.

HL L 390., 2004.12.21.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2008. július 4.) az Europass kezdeményezés első értékeléséről [ COM(2008) 427 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A jelentés lényeges következtetéseket és ajánlásokat tartalmaz az Europass-kezdeményezés első külső értékelésével kapcsolatban, valamint leírja a Bizottság következtetéseit a nyomon követéshez. Az értékelés hatékony mobilitási eszköznek tekinti a kezdeményezést, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy egyértelmű módon igazolják képesítéseiket és kompetenciáikat az oktatás terén és a munkaerőpiacon egyaránt. A jelentés a megvalósítás költséghatékony eszközének tartja a nemzeti Europass-központok hálózatát és az internetes portált, amelyet az érdekeltek és a felhasználók is nagyra értékelnek. Az értékelés azonban azt is megállapítja, hogy a kezdeményezés előnyeit fokozottabb mértékben is ki lehetne használni. A kezdeményezés relevanciájának és hatékonyságának javítása érdekében az értékelés a következőket javasolja:

 • a foglalkozási mobilitásra nagyobb hangsúlyt kell fektetni a végrehajtási eszközök továbbfejlesztése révén;
 • mutatókat kell alkalmazni a nemzeti Europass-központok tevékenységi jelentéseinek javítására;
 • növelni kell a kezdeményezéssel kapcsolatos tájékoztatást a tanulók és a munkaadók számára;
 • az önéletrajz létrehozására szolgáló eszköz, valamint a minták és útmutatók továbbfejlesztése szükséges;
 • az oklevelet és a bizonyítványkiegészítéseket hatékonyabban be kell építeni a keretrendszerbe;
 • tovább kell mélyíteni a munkaügyi és a pályaorientációs szolgáltatások közötti együttműködést, hogy fokozni lehessen a kezdeményezés hatását az alacsonyan képzettek és a munkanélküliek körében.

Az értékelésre válaszul a Bizottság a következő intézkedéseket tervezi:

 • együttműködés az érintett intézményekkel a kezdeményezés támogatására az alacsonyan képzettek és a munkanélküliek körében;
 • az Europass-önéletrajz továbbfejlesztett verziójának létrehozása és megfelelő önértékelési szolgáltatás nyújtása;
 • az Europass mobilitási igazolvány használatának további támogatása a nemzeti és regionális mobilitási programokban;
 • az Europass mobilitási igazolvány kibocsátásának beépítése az egész életen át tartó tanulás programjába;
 • az Europass-oklevelek és -bizonyítványkiegészítések kezelésének hatékonyabb koordinálása;
 • az Europass-oklevelek továbbfejlesztése annak érdekében, hogy részletesebb tájékoztatást nyújtsanak a tulajdonos tanulmányi eredményeiről;
 • az Europass-kezdeményezés összekapcsolása az európai képesítési keretrendszer (EKKR) megvalósításával.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az Europass kezdeményezés értékelése - A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló európai parlamenti és tanácsi határozat második értékelése [COM(2013) 899 final, 2012.12.18 - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

E jelentés áttekinti az Europass keret eredményeit a 2012-ben elvégzett külső értékelés alapján. Hangsúlyozza, hogy az eredeti célkitűzések továbbra is lényegesek, különösen az oktatás és a képzés területére irányuló európai együttműködés stratégiai keretét adó Oktatás és képzés 2020 számára, valamint a készségek, képesítések és tanulási eredmények egymással való összevethetősége tekintetében hatékonynak bizonyult. Az Europass, különösen az Europass-CV az átláthatóságot és az elismerést képviselő, könnyen felismerhető, megbízható márkának minősül.

A jelentés azonban kiemeli az Europass abbéli hiányosságát, hogy nem képes alkalmazkodni a változó oktatási, képzési és munkaerő-piaci feltételekhez. Megállapítja, hogy bizonyos eszközei nem támogatják a rugalmas tanulási utakat. Ezen túlmenően nem teszik lehetővé a nem formális vagy informális módon, többek között az online tanulás során elsajátított készségek átfogó nyilvántartását.

Az értékelés adataiból ugyancsak kiderül, hogy a legtöbb Europass eszköz még mindig nem tudja teljes mértékben megszólítani a potenciális felhasználók nagyobb csoportjait. Az Europass jelenlegi felhasználói általában fiatal, magasan képzett nők. A pályaorientációt nyújtó szolgáltatások jobb koordinálását javasolja, valamint azoknak az Europass-keretbe történő beépítését, amely lehetővé tenné nagyobb csoportok, például alacsonyan képzett munkanélküliek megcélzását is, olyan egyénekét, akik legtöbbször nem rendelkeznek az Europass dokumentumok kitöltéséhez szükséges készségekkel, vagy túlságosan bonyolultnak és zavarosnak tartják azokat. Törekedni kell többek között a más európai referenciaeszközökkel kialakított komolyabb konvergenciára, illetve javítani kell az Europass IT-eszközei és a munkaközvetítéssel kapcsolatos uniós eszközök közötti átjárhatóságot.

A jelentés szerint az Europasst jelenlegi szerkezetét tekintve egy egyszerűbb, célorientáltabb és naprakészebb szolgáltatássá kell átalakítani, mindeközben megtartva a készségek és képesítések összehasonlíthatóságára és átláthatóságára irányuló eredeti célkitűzést, hogy így javítsák a tanulók és munkavállalók földrajzi és foglalkozási mobilitását.

Utolsó frissítés: 07.04.2014

Top