Help Print this page 
Title and reference
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének feladata, hogy segítse az európai intézeteket és a tagállamokat az egyenlő bánásmód elvének politikájukba történő érvényesítésében, és a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemben. Az intézet ezenkívül tájékoztatást nyújt az Európai Unió (EU) polgárainak ebben a témában.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1922/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról [Hivatalos Lap L 403., 2006.12.30.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A férfiak és nők közötti egyenlőség a Lisszaboni Szerződés által előirányzott egyik alapjog és az Európai Unió (EU) egyik, prioritást élvező politikája. Ugyanakkor további fejlődés szükséges ahhoz, hogy valódi egyenlőség jöjjön létre a nők és férfiak között a munka és a magánélet területén.

Ebben az összefüggésben a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete fontos szerepet játszik, Unió-szerte szakértelmet szolgáltatva a nők és férfiak közötti egyenlőség érdekében hozott intézkedések kidolgozásához.

Az Intézet feladatai

Az Intézet technikai szakértelmével segíti az európai intézeteket és az EU tagállamait, hogy azok hozzájáruljanak az alábbiakhoz:

  • a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és megerősítése;
  • a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése valamennyi közösségi politikában és az abból eredő nemzeti politikákban;
  • a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem;
  • az uniós polgároknak a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságának a növelése, különösen konferenciák és tájékoztató kampányok által.

Az Intézet munkája objektív, megbízható és uniós szinten összehasonlítható adatokon alapul. Az Intézet felelős az adatok összegyűjtéséért, elemzéséért és terjesztéséért.

Az Intézet végzi a nemzetközi szervezetek és harmadik országok körében összegyűjtött információk elemzését is. Végül, hozzájárul a nemek közötti egyenlőség elvének az európai külpolitikában való érvényesítéséhez.

Az Intézet támogatja a valamennyi érintett szereplő, különösen a szociális partnerek, a nem kormányzati szervek és a kutatóközpontok közötti tapasztalatcserét és párbeszédet.

Működés

Az Intézet tevékenységét függetlenül és átláthatóan végzi. Igazgatótanács irányítja, élén egy igazgatónővel. Az igazgatótanácsot egy konzultációs szakértői fórum is segíti. Székhelye Vilniusban (Litvániában) található.

Az Intézet együttműködik többek között az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért nevű szervezettel, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel és az Európai Szakképzés-fejlesztési Központtal.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1922/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2007.1.19.

HL L 403., 2006.12.30.

Utolsó frissítés: 23.05.2011

Top