Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Várandós munkavállalók és kismamák védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Várandós munkavállalók és kismamák védelme

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv azon alapvető jogokat rögzíti, amelyek minden nőt megilletnek a terhességet megelőzően és azt követően az Európai Unióban. Az irányelv a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló 89/391/EGK keretirányelv alá tartozó egyedi irányelvek egyike.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy védje a várandós*, a gyermekágyas* és a szoptató* női munkavállalók egészségét és biztonságát.

FŐBB PONTOK

Az uniós országok kötelesek tájékoztatni a munkáltatókat és a női munkavállalókat az Európai Bizottság a munkavállalók biztonsága és egészsége szempontjából veszélyesnek tekintett anyagokról és ipari eljárásokról szóló iránymutatásairól.

Kockázatok azonosítása esetén a munkáltatók kötelesek lépéseket tenni az érintett női munkavállalók védelmére, például más munkakörbe való áthelyezéssel vagy szabadság biztosításával.

Szabadság biztosítása esetén a munkáltató köteles biztosítani az érintett munkavállalók munkaviszonyhoz kapcsolódó jogait, illetve a kieső jövedelmet kompenzáló megfelelő ellátáshoz való jogosultságukat.

A várandós munkavállalók nem kötelezhetők éjszakai műszakban való munkavégzésre, amennyiben erre vonatkozóan orvosi igazolást nyújtanak be.

A várandós munkavállalókat munkaidő-kedvezmény illeti meg a terhesgondozási vizsgálatokon való részvételük kapcsán.

Az irányelv 14 hetes szülési szabadságról rendelkezik, amelyből legalább két hetet a gyermekszülés előttre kell időzíteni.

A nők nem bocsáthatók el terhességük és a szülésük miatt

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

1992. november 24-től.

HÁTTÉR

92/85/EGK irányelv -- várandós munkavállalók az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség honlapján

KULCSFOGALMAK

* várandós munkavállaló: olyan nő, aki állapotáról a nemzeti jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak megfelelően tájékoztatja munkáltatóját.

* gyermekágyas munkavállaló: olyan nő, akit a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat gyermekágyasnak minősítenek, és aki állapotáról a nemzeti jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak megfelelően tájékoztatja munkáltatóját.

* szoptató munkavállaló: olyan nő, akit a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat szoptatónak minősít, és aki állapotáról ezeknek a jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak megfelelően tájékoztatja munkáltatóját.

JOGI AKTUS

A Tanács 92/85/EGK irányelve a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

92/85/EGK irányelv

1992.11.24.

1994.10.19.

HL L 348., 1992.11.28., 1-7. o.

Módosító jogszabályok

Hatályba lépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007/30/EK irányelv

2007.6.28.

2012.12.31.

HL L165, 2007.6.27., 21-24. o.

2014/27/EU irányelv

2014.3.25.

2015.6.1.

HL L 65., 2014.3.5., 1-7. o.

utolsó frissítés 14.10.2015

Top