Help Print this page 
Title and reference
A munkavállalóval szembeni, a foglalkoztatási feltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A munkavállalóval szembeni, a foglalkoztatási feltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség

Ez az irányelv arra kötelezi a munkaadót, hogy tájékoztassa a munkavállalót a munkaszerződésre, illetve a munkaviszonyra vonatkozó feltételekről. Meghatározza a nemzeti munkavállalók, illetve a külföldön munkát végző munkavállalók esetében közlendő alapvető adatokat. Ezen túlmenően pontosítja az engedélyezett tájékoztatási eszközöket és a betartandó határidőket.

JOGI AKTUS

A Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelvet kell minden olyan fizetett munkavállaló esetében alkalmazni, aki olyan munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet egy tagállamban hatályos jogszabály állapít meg, és/vagy amelyre ez a jogszabály az irányadó. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az irányelvet nem kell alkalmazni azokra a munkavállalókra, akik olyan munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkeznek:

 • amelynek a teljes időtartama nem haladja meg az egy hónapot, és/vagy amelyben a munkahét nem haladja meg a nyolc órát;
 • vagy amely alkalmi és/vagy sajátos természetű, feltéve, hogy ezekben az esetekben objektív okok igazolják azt, hogy az irányelvet ne alkalmazzák.

Tájékoztatási kötelezettség

A munkaadónak értesítenie kell a munkavállalót a következő alapvető adatokról:

 • az érintett felek (személyi) adatai;
 • a munkavégzés helye;
 • a munka megnevezése, fokozata, jellege vagy kategóriája, a munka rövid meghatározása, illetve leírása;
 • a munkaszerződés hatálybalépésének vagy a munkaviszony kezdetének időpontja;
 • ideiglenes munkaszerződés vagy munkaviszony esetében a munkaviszony várható időtartama;
 • az éves fizetett szabadság mértéke, illetve kiadásának és meghatározásának módszere;
 • a munkaadó és a munkavállaló által betartandó felmondási idő tartama a munkaszerződés, illetve a munkaviszony felbontásakor, vagy ennek hiányában a felmondási idő meghatározásának módszere;
 • az alapfizetés, a díjazás egyéb összetevői és a kifizetés gyakorisága;
 • a munkavállaló rendes munkaidejének tartama;
 • adott esetben az alkalmazandó kollektív szerződésekre történő hivatkozás.

A tájékoztatás eszköze

Az információkat tartalmazhatja írásba foglalt munkaszerződés, kinevezési okmány, illetve egy vagy több írásos okirat. Ezeket az okiratokat legkésőbb a munkaviszony kezdetét követő két hónap elteltével át kell adni a munkavállalónak. Ha a munkavállaló az említett okiratok egyikét sem kapja meg a határidőn belül, a munkaadó által aláírt nyilatkozatot kell a részére átadni.

Külföldön munkát végző munkavállaló

Amennyiben a munkavállalónak más országban kell munkát végeznie, a 3. pontban említett okirato(ka)t indulása előtt meg kell kapnia, és annak (azoknak) az alábbi kiegészítő adatokat kell tartalmaznia (tartalmazniuk):

 • a külföldi munkavégzés időtartama;
 • annak a pénznemnek a megnevezése, amelyben a javadalmazás kifizetésre kerül;
 • adott esetben a külföldi munkavégzéshez kapcsolódó juttatások;
 • továbbá adott esetben a munkavállaló hazatérésének feltételei.

Ezeket a feltételeket nem kell alkalmazni, ha az adott munkavégzés időtartama nem haladja meg az egy hónapot.

A munkaszerződés vagy a munkaviszony adatainak bármely változását írásos okiratba kell foglalni.

Az irányelv nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy a munkavállalók számára kedvezőbb rendelkezéseket alkalmazzanak vagy foganatosítsanak.

Háttér

Az irányelv célja, hogy a munkaviszonytípusok számának növekedése mellett védelmet nyújtson a fizetett munkavállalók számára jogaik téves ismeretével szemben – azáltal, hogy közösségi szinten megállapítja a munkaadó számára azt a kötelezettséget, hogy írásban kell tájékoztatnia a munkavállalót a foglalkoztatási feltételeiről.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

91/533/EGK tanácsi irányelv

1991.10.28.

1993.6.30.

HL L 288., 1999.10.18.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretében a háztartási alkalmazottak méltányos módon történő foglalkoztatása tárgyában 2011-ben elfogadott 189. sz. egyezménynek az Európai Unió érdekében történő megerősítésével összefüggésben a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló, 2014. január 28-i 2014/51/EU tanácsi határozat.

Utolsó frissítés: 06.06.2014

Top