Help Print this page 
Title and reference
Csoportos létszámcsökkentés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Csoportos létszámcsökkentés

Ez az irányelv kötelezővé teszi a munkáltatók számára, hogy csoportos létszámcsökkentés esetén konzultáljanak a munkavállalók képviselőivel. Pontosan meghatározza a konzultáció által megvitatandó pontokat illetve azokat a tudnivalókat, amelyeket a munkáltató köteles a konzultáció során a képviselők tudomására hozni. Az irányelv meghatározza továbbá a csoportos létszámcsökkentés esetén követendő eljárást és annak szabályait is.

JOGI AKTUS

A Tanács 98/59/EK irányelve (1998. július 20.) a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [Hivatalos Lap L 225., 1998.8.12.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv nem vonatkozik a következőkre:

 • a határozott idejű vagy adott feladatra megkötött munkaszerződéseket érintő csoportos létszámcsökkentésekre, kivéve, ha a csoportos létszámcsökkentésre a határozott idő lejárta vagy a feladat elvégzését megelőzően kerül sor;
 • a közigazgatási vagy közjogi intézmények dolgozóira;
 • a tengerjáró hajók legénységére.

Konzultációk

Ha egy munkáltató csoportos létszámcsökkentést tervez, megállapodás megkötése céljából köteles konzultációt kezdeményezni a munkavállalók képviselőivel. A konzultációk kiterjednek legalább a csoportos létszámcsökkentések elkerülésének, vagy az érintett munkavállaló-létszám csökkentésének módjaira és eszközeire, valamint a következmények enyhítésére többek között olyan kísérő szociális intézkedések alkalmazása révén, amelyek segítséget nyújtanak a munkavállalók áthelyezésében vagy átképzésében.

A munkáltató által kötelezően nyújtandó információ

Az irányelv kimondja, hogy a tagállamok előírhatják, hogy a munkavállalók képviselői szakértők segítségét kérhetik a nemzeti jogszabályoknak megfelelően. A munkáltató a konzultáció során köteles megadni minden, a tárgyra vonatkozó információt a munkavállalók képviselőinek és írásban feltétlenül közölni:

 • az okokat;
 • azt az időszakot, amely során a tervezett elbocsátásokat végre kívánják hajtani;
 • a rendszerint alkalmazott munkavállalók számát és a munkavállalói kategóriákat;
 • az elbocsátani kívánt munkavállalók számát;
 • az elbocsátani kívánt munkavállalók kiválasztásakor alkalmazott kritériumokat;
 • az esetleges végkielégítés kiszámításának módszerét.

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó eljárás

Az irányelv meghatározza a követendő eljárást:

 • a munkáltató írásban értesíti az illetékes hatóságot a tervezett csoportos létszámcsökkentésről. A tájékoztatásnak a végkielégítés számítási módszerein kívül tartalmaznia kell valamennyi, a tervezett csoportos létszámcsökkentésre és a konzultációkra vonatkozó lényeges információt. Ugyanakkor, ha az üzem tevékenységének megszüntetésére bírósági határozat következtében kerül sor, a munkáltató csak akkor értesíti írásban a hatóságot, ha az utóbbi ezt kifejezetten kéri;
 • a munkáltató az értesítés egy példányát átadja a munkavállalók képviselőinek, akik észrevételeket küldhetnek az illetékes hatóságnak;
 • a csoportos létszámcsökkentések leghamarabb a hatóságnak leadott tájékoztatást követő 30. napon lépnek hatályba, mely időszak alatt az illetékes hatóság megoldásokat keres a csoportos létszámcsökkentés következtében felmerülő problémákra. A tagállamok feljogosíthatják a hatóságot a határidő lecsökkentésére, illetve a 60 napra való meghosszabbítására abban az esetben, ha a problémákat nem lehet rövidebb időn belül megoldani. Ez a cikk nem kötelező a bírósági határozat eredményeképp megszüntetett üzemi tevékenységből eredő csoportos létszámcsökkentésekre. A tagállamok az illetékes hatóságot további hosszabbításokra jogosíthatják fel. A meghosszabbítást és annak indoklását az eredeti határidő lejárta előtt közölni kell a munkáltatóval.

Háttér

Az irányelv célja a tagállamoknak a csoportos létszámcsökkentésekre vonatkozó eljárását és annak szabályozását érintő jogszabályainak közelítése azzal a szándékkal, hogy csoportos létszámcsökkentés esetén erősebb védelmet élvezhessenek a munkavállalók.

Az irányelv a korábban hatályon kívül helyezett 75/129/EGK és a 92/56/EGK irányelvek egységes szerkezetbe foglalt változata.

A tagállamoknak lehetőségük van a munkavállalók számára kedvezőbb intézkedéseket alkalmazniuk vagy bevezetniük.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

98/59/EK tanácsi irányelv

1998.9.1.

HL L 225., 1998.8.12.

Utolsó frissítés: 04.07.2006

Top