Help Print this page 
Title and reference
Az európai szociális párbeszéd, a modernizáció és a változás ereje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az európai szociális párbeszéd, a modernizáció és a változás ereje

A Bizottság felelős az európai szintű szociális párbeszéd előmozdításáért és támogatásáért. Ebben a közleményben tehát részletesen kifejti az Európai Unió (EU) jó kormányzása, valamint a gazdasági és szociális reformok hajtóerejét jelentő szociális párbeszéd jövőjével kapcsolatos álláspontját.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission of 26 June 2002 – The European social dialogue, a force for innovation and change [COM(2002) 341 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye [2002. június 26.]: Az európai szociális párbeszéd, a modernizáció és a változás ereje [COM(2002) 341 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság a szociális párbeszéd (DE) (EN) (FR) – azaz a szociális partnereknek a közintézmények munkájához való hozzájárulása – megerősítését célzó iránymutatás-sorozatot terjeszt elő az Európai Unión belüli kormányzás, gazdasági és szociális reformok javítása érdekében.

Az Unión belüli szociális párbeszéd fejlesztése

A Bizottság először is a szociális partnerekkel folytatott konzultációt kívánja megerősíteni az európai jogszabályok kidolgozása során. A velük folytatott konzultáció ugyanis kötelező a foglalkoztatás és a szociálpolitika területén, de nem kötelező az ágazati kérdések és az európai jogszabályok nemzeti szintre történő átültetése tekintetében.

A Bizottság ki szeretné terjeszteni ezt a konzultációt valamennyi szociális vonatkozású jogalkotási kezdeményezésre. Tökéletesítenie kell a konzultáció módszereit és szabályait is.

Ezen túlmenően a szociális párbeszéd hatékonysága összefügg az európai szintű szociális partnerek reprezentativitásával. A Bizottság ennek megfelelően ösztönzi a nemzeti szervezetek közötti együttműködési tevékenységeket, valamint a belső irányításuk javítását.

Arra is ösztönzi a szociális partnereket, hogy az európai jogba beemelendő megállapodások megkötésével, valamint az ágazati és a szakmaközi párbeszéd fejlesztésével terjesszék ki és gyarapítsák a szociális párbeszédet.

A Bizottság ismertebbé kívánja tenni az európai szociális párbeszéd eredményeit. Uniós és tagállami szintű találkozókat kell tehát szerveznie, ugyanakkor rendszeres jelentések közzétételével és külön honlap létrehozásával információkat is kell terjesztenie.

Végezetül az Unió támogatja a valamennyi kormányzási szinten folytatott szociális párbeszéd javítását. A Bizottság így többek között az európai szociális partnerek és a nemzeti közigazgatási hatóságok képviselői képzésének javítását, a helyi szociális párbeszéd és a vállalati társadalmi felelősségvállalás előmozdítását javasolja.

A növekedéshez és a foglalkoztatáshoz való hozzájárulás

A szociális partnerek fellépése hozzájárul a növekedés és a foglalkoztatás lisszaboni stratégiában meghatározott célkitűzéseinek megvalósításához. Ezek ugyanis a munkaszervezés változtatásainak kezeléséhez, a munkavállalók képzéséhez, az esélyegyenlőség előmozdításához és az aktív időskorra vonatkozó politikákhoz kapcsolódnak.

Ebben az összefüggésben a Bizottságnak elemeznie kell és össze kell hasonlítania a különböző tagállamokban fennálló iparági kapcsolatok minőségét. Azt is javasolja, hogy a szociális partnerek kapjanak segítséget a tagállamoktól és az európai finanszírozási eszközökből a lisszaboni stratégiához kapcsolódó szakpolitikák bevezetéséhez.

Ez a közlemény az állam-, illetve kormányfőket, a Bizottság elnökét, valamint a szociális partnerek szűk körű küldöttségét jelentő három oldalt tömörítő, növekedési és foglalkoztatási témájú háromoldalú szociális csúcstalálkozó bevezetését is javasolja.

Nemzetközi együttműködés

Az Unió bővítési folyamatában részt vevő országoknak ki kell alakítaniuk és meg kell erősíteniük a szociális partnereket tömörítő szervezeteiket. A tagjelölt országok ennek keretében együttműködhetnek az európai szervezetekkel és európai finanszírozásra jogosultak.

Ezen túlmenően a szociális párbeszéd folyamatait az Unió külpolitikája keretében is ösztönözni kell. Az uniós szociális partnerek és a harmadik országok ugyanis kicserélhetik tapasztalataikat és helyes gyakorlataikat, többek között az euromediterrán partnerség országaira, az EU–Latin-Amerika partnerség országaira, az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal, valamint az Egyesült Államokkal és Japánnal fennálló partnerségre vonatkozóan.

Végezetül az európai szociális partnerek szakértői szerepet játszhatnak a többoldalú, különösen a nemzetközi szervezetek égisze alatt folytatott tárgyalások keretében.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Communication from the Commission of 20 May 1998 on adapting and promoting the social dialogue at Community level [COM(98) 322 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye [1998. május 20.] a közösségi szintű szociális párbeszéd átalakításáról és fejlesztéséről [COM(98) 322 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

Communication from the Commission of 18 September 1996 concerning the Development of the Social Dialogue at Community level [COM(96) 448 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye [1996. szeptember 18.] a közösségi szintű szociális párbeszéd fejlesztéséről [COM(96) 448 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

Communication from the Commission of 14 December 1993 concerning the application of the Agreement on social policy presented by the Commission to the Council and to the European Parliament [COM(93) 600 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye [1993. december 14.] a szociálpolitikáról szóló, a Bizottság által a Tanács és az Európai Parlament elé terjesztett jegyzőkönyv végrehajtásáról [COM(93) 600 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

Utolsó frissítés: 23.08.2011

Top