Help Print this page 
Title and reference
EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat): az európai foglalkoztatás és munkavállalói mobilitás hálózata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat): az európai foglalkoztatás és munkavállalói mobilitás hálózata

Az EURES olyan, mindenki számára elérhető európai munkaerőpiac létrehozásához járul hozzá, ahol az állásajánlatok és álláspályázatok cseréje nemzetközi, régióközi és határokon átívelő módon valósul meg, és amely az életkörülményekre és a képesítések megszerzésére irányuló információcserét tesz lehetővé.

JOGI AKTUS

A Bizottság 8/2003/EGK határozata (2002. december 23.) az 1612/68/EGK tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése tekintetében történő végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 5., 2003.1.10.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság célja az EURES alapvető fontosságú eszközként való megerősítése és megszilárdítása az Európai Gazdasági Térség és Svájc területén kiépült foglalkoztatási szolgálatok hálózatba kapcsolásával.

Az EURES tagjai és partnerei a következők:

A tagok és partnerek tevékenységei közé tartozik:

  • munkaközvetítés a munkát keresők számára, ideértve az egyénre szabott szolgáltatásokat, valamint a munkavállalók és munkáltatók közötti kapcsolat megteremtése, a segítségnyújtás a más európai országokból munkaerőt kereső munkáltatóknak;
  • az élet- és munkakörülményekre, valamint a munkaerő-piaci trendekre vonatkozó friss információk terjesztése;
  • a foglalkoztatási és szociális szolgálat, a szociális partnerek és a tagállami szinten érintett egyéb intézmények, a határokon átívelő térségek és a különböző foglalkoztatási ágazatok közötti együttműködés fejlesztése;
  • a mobilitás elé háruló akadályok – ideértve a jogi szabályozásbeli és ügyintézésbeli különbségeket, a képesítéstöbbletet és -hiányt, valamint a migrációs folyamatokat is – átfogó megfigyelése és értékelése.

A tagok és partnerek elkötelezik magukat, hogy az állásajánlatokra vonatkozó adatbázisukat beépítik az EURES adatbázisába, valamint:

  • a többi tagot és partnert teljes és naprakész információval látják el az állásajánlatokkal és álláspályázatokkal, a munkaerőpiaccal, az élet- és munkakörülményekkel, a mobilitás elé háruló akadályokkal kapcsolatban, és az európai hálózat kiépítéséhez szükséges minden további információt megadnak. Vállalják továbbá a személyes adatok védelmének biztosítását, és rendelkezésre bocsátják a szükséges infrastruktúrát és szolgáltatásokat, például számítógép terminálokat;
  • EURES vezetőket és tanácsadókat, valamint esetleges egyéb szolgáltatókat neveznek ki és képeznek. A vezetők felelősek a szervezet európai dimenziójáért, ideértve az EURES tevékenységeinek koordinálását és gyakorlati megvalósítását, a célkitűzések eléréséért, az információk terjesztéséért, és a tag EURES munkacsoportban való képviseletéért. Egy kezdeti képzésben való részvételt követően a tanácsadók munkaerő-közvetítés terén pályaorientációs tanácsadást nyújtanak és beépítik az EURES szolgáltatásokat saját szervezetükbe;
  • értékelik az EURES tevékenységeit mennyiség, minőség és hatás szempontjából, majd értesítik az EURES Koordinációs Irodát az eredményekről.

A tagok és partnerek együttesen fejlesztik ki a határokon átívelő térségek partnerségeit. Tekintettel az azonos tevékenységekre és azonos célkitűzésekre, e partnerségeket egy legalább három évre szóló keret-megállapodás szabályozza, amely alapján az aláírók EURES szolgáltatásokat kötelesek nyújtani a többi tag számára. A döntéshozatal a partnerkapcsolatban részt vevő tagok képviselőiből álló irányítóbizottság feladata.

Az adminisztratív koordinációt az Európai Bizottság irányítása alatt álló Európai Koordinációs Iroda (vagy más néven „EURES Koordinációs Iroda”) biztosítja. Ez utóbbi nemcsak az európai mobilitási helyzet elemzéséért, de egy általános megközelítés kialakításáért és az EURES tevékenységeinek ellenőrzéséért és értékeléséért is felelős.

A stratégiai tervezés kérdéseiben a Bizottság egy magas szintű stratégiai csoporttal tárgyal, amely az EURES hálózat tagjainak vezetőiből áll, és amelynek elnöki feladatokat a Bizottság egy képviselője látja el.

Hivatkozás

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

8/2003/EGK bizottsági határozat

2003.1.10.

HL L 5., 2003.1.10.

Utolsó frissítés: 23.05.2011

Top