Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Munkaidő-szervezés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Munkaidő-szervezés

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/88/EK irányelv – munkaidő-szervezés egyes szempontjairól

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza a munkaidő megszervezésével kapcsolatos minimális biztonsági és egészségügyi követelményeket a munkavállalókra vonatkozóan. E követelmények a következőkre terjednek ki:

 • minimális napi és heti pihenés, éves szabadság, szünetek és maximális heti óraszám;
 • az éjszakai és a váltott műszakban végzett munka.

FŐBB PONTOK

Uniós országok

 • Az uniós országoknak biztosítaniuk kell a munkavállalók számára a következőket:
  • 24 órás időtartamonként 11 összefüggő órából álló minimális napi pihenőidő;
  • pihenőszünet, ha a munkanap hat óránál hosszabb;
  • hétnaponként 24 órás minimális, megszakítás nélküli pihenőidő a 11 órás napi pihenőidőn túl;
  • legalább négy hét éves szabadság;
  • a hétnapos időtartamokban az átlagos munkaidő, a túlórát is beleértve, ne haladja meg a 48 órát.
 • Az éjszakai munka esetében a rendes munkaórák száma átlagosan ne haladja meg a nyolc órát 24 órás időszakonként.
 • Az éjszakai munkát végző munkavállalók rendszeres időközönként ingyenes egészségügyi vizsgálatra jogosultak.

Nemzeti hatóságok

 • A nemzeti hatóságok:
  • a heti pihenés és a maximális munkaidő kiszámítására referencia-időszakot alkalmazhatnak, amely 14 naptól négy hónapig tarthat;
  • az ügyvezetőket vagy más önálló döntéshozatali jogkörrel rendelkező személyeket, családtag munkavállalókat és vallási tisztviselőket mentesíthetik a jogszabály alkalmazása alól.
 • A következők esetén is alkalmazható a mentesség:
  • olyan biztonsági és felügyeleti tevékenységek esetében, amelyek állandó jelenlétet igényelnek a vagyon- vagy személyvédelem érdekében;
  • olyan tevékenységek esetében, ahol folyamatos szolgálatra vagy termelésre van szükség, például kórházak, kikötők, repülőterek, valamint a média és a mezőgazdaság területén;
  • ahol a tevékenység előreláthatóan hullámzó jellegű (különösen a következő területek tekintetében: mezőgazdaság, turizmus, postai és vasúti szolgáltatások, balesetek);
  • a munkáltatók és a munkavállalók közötti kollektív szerződésekben szereplő eltérések.
 • A jogszabály nem vonatkozik az utazó munkavállalókra (személyszállítást vagy közúti, légi vagy belvízi árufuvarozást végző bármely személy) és a tengerészekre.
 • Az uniós országok kedvezőbb egészségügyi és biztonsági rendelkezéseket is alkalmazhatnak.

Az Európai Unió Bírósága a C-266/14. sz. ügyben úgy határozott, hogy amennyiben a munkavállalók nem rendelkeznek állandó vagy szokásos munkavégzési hellyel, az irányelv értelmében vett „munkaidőnek” minősül az utazási idő, amelyet e munkavállalók a lakóhelyük, valamint a munkáltatójuk által kijelölt első és utolsó ügyfél közötti mindennapos utazással töltenek.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2004. augusztus 2-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Munkakörülmények – munkaidő-irányelv

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól (HL L 299., 2003.11.18., 9–19. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A munkaidő-irányelv felülvizsgálata (az EUMSZ 154. cikke szerint a szociális partnerekkel folytatandó uniós szintű konzultáció első szakasza) (COM(2010) 106 végleges, 2010.3.24.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A munkaidő-irányelv felülvizsgálata (az EUMSZ 154. cikke szerint a szociális partnerekkel folytatandó európai szintű konzultáció második szakasza) (COM(2010) 801 végleges, 2010.12.21.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a 2003/88/EK irányelv („a munkaidőről szóló irányelv”) tagállamok általi végrehajtásáról (COM(2010) 802 végleges, 2010.12.21.)

utolsó frissítés 12.01.2016

Top