Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Részmunkaidős foglalkoztatás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Részmunkaidős foglalkoztatás

ÖSSZEFOGLALÓ

A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók a határozatlan idejű munkaszerződéssel teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalókéval összehasonlítható bánásmódban részesülnek.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv az Európai Unió (EU) munkáltatói és a szakszervezetek (szociális partnerek) között létrejött, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló keretmegállapodást hajtja végre.

A megállapodás alapján meg kell szüntetni a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók indokolatlan megkülönböztetését, és javítani kell a részmunkaidős foglalkoztatás minőségét. További célja a részmunkaidős foglalkoztatás fejlődésének elősegítése önkéntes alapon, valamint annak lehetővé tétele, hogy a munkavállalók és a munkáltatók mindkét fél igényeit kielégítő módon szervezzék meg a munkaidőt.

FŐBB PONTOK

Az irányelv a következőkre vonatkozik:

Ez a megállapodás olyan részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozik, akik - az uniós országokban kialakult gyakorlat szerint - munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal rendelkeznek. Az alkalmi munkát végző munkavállalók objektív okokból, valamint az érintett uniós ország és szociális partnerei közötti konzultációkat követően kizárhatók a megállapodás hatálya alól.

Megkülönböztetésmentesség

A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókat tilos a velük összehasonlítható munkát teljes munkaidőben végző munkavállalóknál kevésbé kedvező bánásmódban részesíteni kizárólag a részmunkaidős foglalkoztatás okán, kivéve, ha az objektíven indokolható. A munkáltatónál eltöltött időtől, a munkaidőtől vagy kereseti feltételektől függővé tehetnek bizonyos foglalkoztatási feltételeket az uniós országok és a szociális partnerek közötti konzultációkat követően.

A részmunkaidős foglalkoztatás lehetővé tétele

A szociális partnereknek - akár saját kezdeményezésükre, akár a kormánnyal konzultálva - meg kell keresniük, felül kell vizsgálniuk és - szükség esetén - meg kell szüntetniük minden olyan jogi vagy közigazgatási problémát, amely csökkentheti a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségeit. Ha egy munkavállaló visszautasítja a teljes munkaidőről részmunkaidőre való áttérést, vagy épp fordítva jár el, az még nem elégséges indok az elbocsátására.

A munkáltatók szerepe

A munkáltatóknak teljes mértékben figyelembe kell venniük a következőket:

a munkavállaló arra vonatkozó kérését, hogy teljes munkaidős foglalkoztatásról - bármilyen elérhetővé váló - részmunkaidős foglalkoztatásra helyezzék át;

a munkavállaló arra vonatkozó kérését, hogy részmunkaidős foglalkoztatásról teljes munkaidős foglalkoztatásra helyezzék át, ha ilyen lehetőség adódik;

részmunkaidős és teljes munkaidős munkahelyek időben történő közzététele;

a részmunkaidős foglalkoztatást a vállalkozás valamennyi szintjén elősegítő intézkedések;

megfelelő tájékoztatás nyújtását a munkáltatók képviselői számára a részmunkaidős foglalkoztatásról.

Végrehajtás

Az uniós országok vagy szociális partnerek a megállapodásban foglaltaknál kedvezőbb szabályokat is bevezethetnek. A megállapodás végrehajtása azonban nem lehet érvényes indoka a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók általános védelmi szintje csökkentésének.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának a Munkafeltételek - Részmunkaidős foglalkoztatás című oldalát.

JOGI AKTUS

A Tanács 1997. december 15-i 97/81/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról - Melléklet: Keretmegállapodás a részmunkaidős foglalkoztatásról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

97/81/EK irányelv

1998.1.20.

2000.1.20.

HL L 14., 1998.1.20., 9-14. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

98/23/EK irányelv

1998.5.25.

2000.4.7.

HL L 131., 1998.5.5., 10. o.

utolsó frissítés 06.10.2015

Top