Help Print this page 
Title and reference
A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé

A rugalmas biztonsági stratégiák az Európai Unión belüli munkanélküliségi ráta csökkentésére és munkahelyek színvonalának javítására irányulnak. Ezek a stratégiák a foglalkoztatás rugalmasságát és biztonságát összekapcsoló szociális politikákon alapulnak. A Bizottság ösztönözni és javítani kívánja ezeknek a politikáknak a végrehajtását.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2007. június 27.) – A rugalmas biztonság közös elveinek kidolgozása felé: több és jobb munkahely a rugalmasságon és biztonságon keresztül [COM(2007) 359 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság a tagállamok rugalmas biztonsági stratégiáinak keretszabályozása érdekében iránymutatás-sorozatot terjeszt elő.

A rugalmas biztonsági alapelvek ugyanis hozzájárulnak az európai szociális modellek korszerűsítéséhez.

A rugalmas biztonság fogalma

Ahhoz, hogy a munkaerőpiac korszerűsítésére irányuló stratégiák hatékonyak legyenek, a munkavállalók és a munkaadók igényeit egyaránt figyelembe kell venniük. A rugalmas biztonság fogalma tehát egy olyan átfogó megközelítés, amely a következőket részesíti előnyben:

 • a munkavállalók rugalmassága, akiknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy alkalmazkodjanak a munkaerő-piaci fejleményekhez, és sikeresen valósítsák meg pályamódosításaikat. A megközelítésnek elő kell mozdítania a vállalkozások és a munkaszervezés rugalmasságát is ahhoz, hogy kielégítse a munkaadók szükségleteit, és javítsa a munka és a családi élet összeegyeztethetőségét;
 • a munkavállalók biztonsága, akiknek lehetőséget kell biztosítani a szakmai előmenetelre, kompetenciáik fejlesztésére, valamint arra, hogy inaktív időszakaikban társadalombiztosítási rendszerek támogatását élvezhessék.

A rugalmas biztonsági stratégiák célja az Európai Unión (EU) belüli munkanélküliségi és szegénységi ráta csökkentése. E stratégiák különösen a munkaerőpiacon legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő csoportok (például a fiatalok, a nők, az idősebb munkavállalók és a tartósan munkanélküliek) integrációjához járulnak hozzá.

Rugalmas biztonsági stratégiák

A nemzeti stratégiákat négy, egymást kölcsönösen erősítő alapelv mentén kell végrehajtani:

 • a munkaszerződések rugalmassága és biztonsága, a munkajog, a kollektív szerződések és a korszerű munkaszervezési alapelvek tiszteletben tartása mellett;
 • egész életen át tartó tanulási stratégiák végrehajtása, különösen a munkaerőpiacon legkiszolgáltatottabb munkavállalók folyamatos alkalmazkodásának támogatása érdekében;
 • az aktív munkaerő-piaci politikák hatékonysága a munkavállalók inaktív időszakot követő munkakeresésének támogatása érdekében;
 • a szociális biztonsági rendszerek korszerűsítése a foglalkoztatást ösztönző és a munkaerő-piaci mobilitást elősegítő pénzügyi támogatások odaítélése érdekében.

E stratégiák megfelelő alkalmazásának garantálása érdekében a szociális partnereknek aktívan részt kell venniük a rugalmas biztonsági stratégiák végrehajtásában.

Európai szintű közös alapelvek

A tagállamok a munkaerőpiacuk sajátosságainak függvényében alakítják rugalmas biztonsági stratégiáikat. A Bizottság azonban az alábbi alapelvek tiszteletben tartását ajánlja számukra:

 • a lisszaboni stratégia végrehajtásának elmélyítése az Unión belüli foglalkoztatás és szociális kohézió javítása érdekében;
 • törekvés a munkaadók, a munkavállalók, a munkakeresők és a hatóságok jogai és kötelezettségei közötti egyensúlyra;
 • a rugalmas biztonság alapelvének az egyes tagállamok helyzetéhez történő igazítása;
 • az átmeneti vagy inaktív időszakban lévő munkavállalók támogatása és védelme a munkaerő-piaci integrációjuk vagy biztos szerződéses megállapodások elérésében való támogatásuk érdekében;
 • a vállalkozáson belüli rugalmas biztonság, valamint a több vállalkozás közötti külső rugalmas biztonság fejlesztése a szakmai előmenetel támogatása érdekében;
 • a nemek közötti egyenlőség, valamint a mindenki számára biztosított esélyegyenlőség előmozdítása;
 • a szociális partnerek, a hatóságok és a többi érintett fél közötti együttműködés támogatása;
 • a költségvetési költségek és a rugalmas biztonsági politikák előnyeinek igazságos elosztása többek között a vállalkozások, a magánszemélyek és az állami költségvetések között, külön figyelemmel a kkv-kra.

Az európai finanszírozási eszközök jelentősen hozzájárulhatnak a rugalmas biztonsági stratégiák finanszírozásához. A strukturális alapok különösen a vállalati szintű képzést, az egész életen át tartó tanulást és a vállalkozásindítás ösztönzését támogatják.

Utolsó frissítés: 29.08.2011

Top