Help Print this page 
Title and reference
A vállalatok társadalmi felelősségének előmozdítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A vállalatok társadalmi felelősségének előmozdítása

A Bizottság előmozdítja a vállalati társadalmi felelősséget (CSR) az Európai Unióban és a világon. Ilyen módon a Bizottság prioritásokat és cselekvéseket határoz meg a CSR területén annak érdekében, hogy a vállalkozások lehetőségeit jobban a fenntartható fejlődés és a növekedési és munkahely-teremtési stratégia szolgálatába állíthassa.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2006. március 22.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – A növekedési és munkahely-teremtési partnerség megvalósítása: Európa mint kiválósági központ a vállalatok társadalmi felelőssége terén [COM(2006) 136 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A vállalati társadalmi felelősség (CSR) azt jelenti, hogy a vállalatok önkéntesen szociális és környezeti célkitűzéseket érvényesítenek üzleti tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott kapcsolatokban.

A CSR az Európai Unió (EU) szociális politikája és fenntartható fejlődési stratégiája célkitűzéseinek keretébe illeszkedik. Ezek a gyakorlatok kedvezően befolyásolhatják az innovációt, a versenyképességet és a munkahely-teremtést is.

A fenntartható növekedéshez és a foglalkoztatáshoz való hozzájárulás

A fokozott globális verseny és a népesség elöregedése közepette az EU-nak ösztönöznie kell a társadalmilag felelős vállalkozások termelési tevékenységét. A CRS az alábbiakhoz tud hozzájárulni:

 • hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása a munkaerőpiacra;
 • a szakismeretek fejlesztésébe, az egész életen át tartó tanulásba és a munkavállalók foglalkoztathatóságába való beruházás fokozása;
 • a közegészségügy javítása, például az élelmiszerek és a nem mérgező vegyszerek önkéntes címkézése által;
 • szociális és környezetvédelmi innováció;
 • a környezetszennyezés csökkentése és a természeti erőforrások ésszerűbb felhasználása (az európai ökocímke megszerzése és ökológiai innovációkba történő beruházások stb.);
 • az európai értékek és az emberi jogok, a környezetvédelem és az alapvető foglalkoztatási normák tisztelete;
 • a millenniumi fejlesztési célkitűzésekhez való hozzájárulás.

Európai szövetség a vállalkozások társadalmi felelősségéért

A Bizottság támogatja a CSR területén indított kezdeményezések általános keretéül szolgáló szövetség (EN) létrehozását. A Bizottság ösztönzi a vállalkozások közötti tapasztalatok és a bevált gyakorlatok kicserélést, az eredmények nyilvános közlését és a CSR-re szánt források fejlesztését.

Ez az eszköz mérettől függetlenül, önkéntes alapon nyitva áll minden európai vállalkozás előtt. Részvételük rugalmas, mivel nem vonatkozik rájuk semmilyen kötelezően megkövetelt formalitás.

A vállalatok társadalmi felelősségének előmozdítására irányuló intézkedések

A vállalati társadalmi felelősséggel kapcsolatos gyakorlatok fejlesztésének a szereplők széles spektrumát magában kell foglalnia, beleértve a szakszervezeteket, a beruházókat, a fogyasztókat és a nem kormányzati szerveket (NGO). Ennek érdekében a Bizottság különös figyelmet fordít az alábbi szempontokra:

 • a szövetségnél szélesebb, megerősített partnerség létrehozása, amely nemcsak a vállalkozásokat foglalja magában, hanem az érdekelteket és a regionális és nemzeti hatóságokat is (különösen azokat a tagállamokat, ahol a CSR kevésbé fejlett, valamint a csatlakozó és tagjelölt országokat);
 • a több érdekelt felet összefogó kezdeményezések támogatása, amelyek magukba foglalják a nem kormányzati szerveket és az ágazati szintű szociális partnereket;
 • a tagállamokkal való együttműködés a vállalati társadalmi felelősséggel foglalkozó nemzeti képviselők magas szintű csoportja révén, a nemzeti és regionális eszközök mobilizálása érdekében;
 • a fogyasztók tudatosságának növelése a téren, milyen hatással bírhatnak egyes döntéseik;
 • a CSR beépítése az üzleti iskolák és egyéb oktatási intézmények tananyagában;
 • a kis- és középvállalkozások (kkv-k) társadalmi felelősségvállalásának előmozdítása;
 • a nemzetközi referenciakritériumok, például a millenniumi fejlesztési célok vagy az ENSZ globális szerződésének (EN) (ES) (FR) betartása.

See also

 • Az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságának (DE) (EN) (FR) weboldala

Utolsó frissítés: 20.05.2011

Top