Help Print this page 
Title and reference
Polgári kezdeményezés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Polgári kezdeményezés

Az európai polgárok kezdeményezési jogkörrel rendelkeznek, amely révén felhívhatják a Bizottságot jogi aktusra vonatkozó javaslatok benyújtására. Ez a rendelet egy ilyen kezdeményezés megvalósítására vonatkozó szabályokat és elveket állapítja meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről [Hivatalos Lap L 65., 2011.3.11.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A polgári kezdeményezés intézménye lehetővé teszi az európai uniós polgárok részére, hogy egy konkrét kérdésben jogalkotási javaslat benyújtására hívják fel a Bizottságot. A Lisszaboni Szerződés vezette be, és célja az Európai Unió (EU) demokratikus dimenziójának megerősítése. A polgároknak ezután módjukban áll a hangjukat európai szinten is hallatni és teljes mértékben bekapcsolódni az EU döntéshozatali folyamataiba.

Az európai kezdeményezés szigorúan körbehatárolt jog. Ez a rendelet állítja fel az európai kezdeményezésekre vonatkozó alapelveket. A rendelet meghatározza továbbá, hogy milyen eljárás keretében valósul meg a polgári kezdeményezés. Ez az eljárás több fázisból áll.

Feltételek

A polgári kezdeményezés legitimitásának és európai jellegének biztosításához, valamint magához a megvalósításához számos feltételnek kell megvalósulnia:

  • a kezdeményezésben legalább egymillió uniós polgárnak, tehát valamely tagállamban állampolgársággal rendelkező személynek kell részt vennie. Azok a személyek, akik valamely kezdeményezés támogatására nyilatkozatot töltenek ki, a kezdeményezés aláíróinak minősülnek;
  • az aláíró polgároknak a tagállamok legalább egynegyedéből kell kikerülniük. Ennek célja biztosítani azt, hogy a kezdeményezés valóban az Unió érdekeit és nem csupán egy tagállam vagy tagállamok egy kisebb csoportjának érdekeit tükrözze;
  • a rendelet minden egyes képviselt tagállamra vonatkozóan megállapítja az aláíró polgárok minimális létszámát. A tagállamonkénti minimum létszám a rendelet I. mellékletében található.

Emellett polgári bizottságot alakítanak minden polgári kezdeményezéshez. Egy ilyen bizottság hét különböző tagállamból származó személyből, valamint olyan képviselőkből áll, akik a teljes eljárás alatt a kapcsolattartó szerepét töltik be a polgári bizottság és az uniós intézmények között. A bizottság feladata, hogy biztosítsa a polgári kezdeményezés megszervezését és koordinálását. A bizottság feladata továbbá, hogy ösztönözze az egész Európát érintő ügyek felvetését, valamint mozdítsa elő a polgárok ezekről való együttgondolkodását.

A javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vétele

A polgári kezdeményezés aláíróitól származó támogató nyilatkozatok összegyűjtésének megkezdését megelőzően a szervezőknek nyilvántartásba kell vetetniük a javasolt polgári kezdeményezést a Bizottsággal. Ez a javaslat többek között a kezdeményezés tárgyát és céljait is tartalmazza.

A Bizottság ekkor megvizsgálja a kezdeményezés elfogadhatóságát. A Bizottság ellenőrzi többek között, hogy:

  • megalakult-e a polgári bizottság és kinevezték-e a kapcsolattartó személyeket;
  • a kezdeményezés tárgya olyan politikai területbe tartozik-e, ahol a Bizottságnak hatásköre van jogalkotási javaslatok benyújtására;
  • a kezdeményezés nem komolytalan, nem visszaélés- vagy zaklatásszerű;
  • a kezdeményezés nem ellentétes az EUSZ 2. cikkében foglalt értékekkel.

Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, a Bizottság nyilvántartásba veszi a javasolt kezdeményezést és a szervezők megkezdhetik a támogató nyilatkozatok begyűjtését.

A támogató nyilatkozatok gyűjtése

A polgároktól származó nyilatkozatok gyűjtéséért a szervezők felelnek. A kezdeményezést támogató nyilatkozatok írásban, e-mailben vagy online is gyűjthetők.

A szervezők a kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított 12 hónapos határidő alatt gyűjthetik be az összes támogató nyilatkozatot.

A támogató nyilatkozatok ellenőrzése

Azt követően, hogy összegyűjtötték a támogató nyilatkozatokat, a szervezők ellenőrzés céljából benyújtják azokat az ezért felelős tagállami hatóságoknak. A nemzeti hatóságok ezt követően egy igazolást állítanak ki, amelyben igazolják az adott tagállamból származó érvényes nyilatkozatok számát.

A polgári kezdeményezés benyújtása a Bizottsághoz

Az igazolás beszerzését, illetve azt követően, hogy a rendeletben meghatározott minden feltétel teljesült, a szervezők benyújthatják a polgári kezdeményezést a Bizottságnak.

Ezután a Bizottság fogadja a szervezőket, és lehetővé teszi számukra a kezdeményezéssel felvetett kérdések részletes ismertetését. A szervezőknek joga van az Európai Parlament által biztosított közmeghallgatáshoz is.

A Bizottságnak három hónap áll rendelkezésére a polgári kezdeményezés vizsgálatára. Ezt követően a Bizottság közleményt fogad el, amely a követezőket tartalmazza:

  • jogi és politikai következtetéseit;
  • annak indoklását, hogy miért tesz illetve nem tesz lépéseket az ügyben;
  • a lépéseket, amelyeket adott esetben tenni kíván.

Személyes adatok védelme és szankciók

Az aláíró polgárok személyes jellegű adatait csakis a polgári kezdeményezéssel kapcsolatban lehet felhasználni. Ezeket az adatokat legkésőbb a kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtását követő egy hónappal megsemmisítik.

A rendelet emellett szankciókat ír elő azon szervezők számára, akik hamis nyilatkozatokat tesznek, vagy az adatokat csalárd módon használják fel.

Háttér

Ezt a rendeletet az EUSZ 11. és az EU működéséről szóló szerződés 24. cikkével összhangban fogadták el. Ezeket a cikkeket a Lisszaboni Szerződés vezette be. A cikkek lehetővé teszik a polgárok számára, hogy polgári kezdeményezést valósítsanak meg.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

211/2011/EU Európai Parlamenti és tanácsi rendelet

2011.3.31.

HL L 65., 2011.3.11.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. január 25.) a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról [Hivatalos Lap L 89., 2012.3.27.].

Utolsó frissítés: 17.01.2014

Top