Help Print this page 
Title and reference
Az Unió új támogató hatáskörei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az Unió új támogató hatáskörei

BEVEZETÉS

A Lisszaboni Szerződés négy új területen állapít meg hatáskört az Európai Unió (EU) számára: ezek a polgári védelem, az igazgatási együttműködés, az idegenforgalom és a sport.

Az Unió ezeken a területeken támogató hatáskörre tett szert. Ez azt jelenti, hogy nem rendelkezik további jogalkotási hatáskörrel ebben a vonatkozásban, azaz tevékenységével csak támogathatja a tagállamok fellépéseit, de nem harmonizálhatja a nemzeti jogot.

Ezeken a területeken egyébként transzverzális intézkedések útján az Unió már eddig is tevékenykedett. A Lisszaboni Szerződés tisztázta az Unió célkitűzéseit és fellépéseit azzal, hogy megteremtette e négy hatáskör jogalapját.

POLGÁRI VÉDELEM

A Lisszaboni Szerződés törekszik arra is, hogy javítsa az Unió reagálóképességét a természeti vagy ember okozta katasztrófákkal szemben. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 196. cikke felhatalmazza az Uniót arra, hogy intézkedéseket fogadjon el a következők tekintetében:

  • a kockázatok megelőzése;
  • a polgári védelemben részt vevők felkészítése;
  • a természeti vagy ember által okozott katasztrófák kezelése;
  • a nemzeti polgári védelmi szolgálatok közötti operatív együttműködés;
  • a nemzetközi szintű intézkedések koherenciája.

Ezenkívül a polgári védelemről szóló fenti rendelkezésekre a szolidaritási záradék is irányadó, amelyről az Európai Unió működéséről szóló szerződés 222. cikke rendelkezik. Ez a klauzula lehetővé teszi az Unió számára, hogy segítséget nyújtson a terrortámadás vagy a természeti vagy ember okozta katasztrófa által sújtott tagállamoknak.

IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az Unió hatásköreit kiterjesztették a tagállamok közötti igazgatási együttműködésre is (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 197. cikke). A cél az uniós jog eredményes végrehajtásának biztosítása a tagállami szintű közigazgatás hatékonyságának javítása útján. Az Unió tehát elfogadhat olyan új intézkedéseket, amelyek célja a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének, valamint képzési programok megvalósításának az előmozdítása.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés ugyanakkor két megszorítást is tartalmaz ennek az új hatáskörnek a gyakorlását illetően:

  • a tagállamok semmi esetre sem kötelezhetők arra, hogy igénybe vegyék az Unió segítségét;
  • az Unió nem fogadhat el a tagállamok törvényi és rendeleti rendelkezéseinek harmonizálására vonatkozó intézkedéseket.

IDEGENFORGALOM

Az idegenforgalom régebben is részét képezte számos uniós politikának, így például a regionális vagy a foglalkoztatáspolitikának. A Szerződés azonban konkrét jogalapot hoz létre, amely lehetővé teszi az Unió számára az ezen a területen való fellépést (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 195. cikke).

Az uniós fellépések két célt szolgálhatnak:

  • az ebben az ágazatban működő vállalkozások fejlődéséhez szükséges kedvező környezet kialakítása,
  • a tagállamok fokozott együttműködésének előmozdítása, különösen bevált gyakorlatok cseréjével.

SPORT

A Lisszaboni Szerződés hatáskört ruház az Unióra a sport területén. Mindamellett nem tartalmaz külön cikket erre vonatkozólag, hanem a sporttal kapcsolatos jogalapot a Szerződések oktatással, szakképzéssel és ifjúsággal foglalkozó szakaszaiba foglalja bele.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikke például kimondja, hogy az Unió célja az európai sport előmozdítása. Konkrét példával élve, az Uniónak jogában áll támogatni a tagállamok azon fellépéseit, amelyek célja a sportolók fizikai és szellemi épségének védelme vagy a dopping elleni küzdelem.

Az Unió jogosult továbbá együttműködésre lépni a sport területén tevékenykedő nemzetközi szervezetekkel.

Utolsó frissítés: 15.06.2010

Top