Help Print this page 
Title and reference
Az Európai Tanács eljárási szabályzata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az Európai Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata saját szervezetét és a működési módját határozza meg. Rögzíti a belső szerkezetét és meghatározza az elnök és a főtitkárság szerepét. Az eljárási szabályzat kitér az Európai Tanács üléseinek szervezésére is, megállapítja többek között az ülések előkészítésére, a szavazásokra és az intézmény munkájának nyilvánosságára vonatkozó szabályokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Tanács határozata 2009/882/EU (2009. december 1.) az Európai Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Tanács tagjai az Európai Unió (EU) tagállamainak állam- és kormányfői, az Európai Tanács elnöke, valamint az Európai Bizottság elnöke. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is részt vesz az Európai Tanács munkájában.

Ez utóbbi szerepe elsősorban a politikai ösztönzés. Meghatározza az európai integráció prioritásait, és kitűzi az irányvonalakat az uniós szakpolitikák számára.

Az Európai Tanács üléseinek előkészítése

Az Európai Tanács elnöke napirendtervezetet, valamint irányvonal- és határozattervezetet dolgoz ki az Európai Tanács számára. Ezeket a dokumentumokat először az Általános Ügyek Tanácsához továbbítják. A tervezetek kidolgozása érdekében az Európai Tanács elnökének szorosan együtt kell működnie a Bizottság elnökével és az Európai Tanácsnak a Tanács elnökségét ellátó tagállamot képviselő tagjával.

A dokumentumokat ezután az Általános Ügyek Tanácsa megvitatja. Az Általános Ügyek Tanácsa megkapja a Tanács más formációinak hozzájárulásait is. Az Európai Tanács ülését megelőző öt napban az Általános Ügyek Tanácsának utolsó ülésén az Általános Ügyek Tanácsa összeállítja az ideiglenes napirendet.

Az Európai Tanács ülésének kezdetén elfogadja a végleges napirendjét.

Az Európai Tanács üléseinek menete

Az üléseket – hacsak nem merül fel kivételes körülmény – Brüsszelben tartják. Az Európai Tanács, elnökének összehívására, félévente kétszer ülésezik. Az elnök szükség esetén rendkívüli ülést is összehívhat. Amikor a napirend úgy kívánja, az Európai Tanács tagjainak munkáját tagonként egy miniszter, illetve a Bizottság elnökének esetében egy biztos segítheti.

Ha a szerződések eltérően nem rendelkeznek, az Európai Tanács tagjai konszenzussal döntenek. A szavazás előtt az Európai Tanács elnökének ellenőriznie kell a határozatképesség meglétét. Az Európai Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az Európai Tanács elnökét és a Bizottság elnökét azonban nem veszik figyelembe a határozatképesség megállapításakor. Ők egyáltalán nem rendelkeznek szavazati joggal az Európai Tanácsban.

Ezenfelül az Európai Parlament elnökét fel lehet hívni arra, hogy szólaljon fel az Európai Tanácsban. Sőt, találkozókat lehet rendezni az Európai Tanácson kívüli harmadik államok vagy nemzetközi szervezetek képviselőivel, illetve egyéb személyekkel.

Az Európai Tanács munkájának nyilvánossága, a jogi aktusok közzététele és bejelentése

Az Európai Tanács ülései nem nyilvánosak. Mindemellett az Európai Tanács dönthet úgy, hogy adott esetben közzéteszi a szavazások eredményét, valamint a szavazások indoklását.

Az Európai Tanács főtitkárságának valamennyi ülés után jegyzőkönyvet kell készítenie, mely a következőket tartalmazza:

  • az Európai Tanácsnak benyújtott dokumentumokra való utalás;
  • a jóváhagyott következtetésekre való utalás;
  • a meghozott határozatok;
  • az Európai Tanács nyilatkozatai és azon nyilatkozatok, amelyek jegyzőkönyvbe vételét az Európai Tanács valamely tagja kérte.

Továbbá a külön címzetti kört nem tartalmazó határozatokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Amennyiben az elfogadott határozat meghatározott címzetti kört érint, őket a Tanács főtitkára értesíti e határozatokról.

Az Európai Tanács képviselete az Európai Parlamentben

Az Európai Tanács elnöke az Európai Tanács minden ülését követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek. Ezenfelül az Európai Tanácsnak a Tanács elnökségét ellátó tagállamot képviselő tagja ismerteti az Európai Parlamenttel az elnökség prioritásait és a féléves időszak során elért eredményeket.

Főtitkárság

Az Európai Tanács és elnökének munkáját a Tanács főtitkárának felügyelete mellett a Tanács Főtitkársága segíti. A Tanács főtitkára részt vesz az Európai Tanács ülésein. Ő vesz részt ugyanis az ülések jegyzőkönyvének elkészítésében, valamint neki kell értesítenie a címzetteket az Európai Tanács határozatairól. Ugyancsak a főtitkár felel az Európai Tanács által jóváhagyott költségvetéssel való gazdálkodásért.

Utolsó frissítés: 09.02.2010

Top