Help Print this page 
Title and reference
A szerződések felülvizsgálata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A szerződések felülvizsgálata

BEVEZETÉS

Az alapító szerződések felülvizsgálata alapvető fontosságú az Európai Unió (EU) számára. A felülvizsgálat lehetővé teszi az európai jogszabályok és szakpolitikák kiigazítását azoknak az új kihívásoknak az esetében, amelyekkel az EU-nak szembesülnie kell. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt csak egy felülvizsgálati eljárás létezett a szerződésekre vonatkozóan. Ez az eljárás szükségessé tette egy kormányközi konferencia kötelező összehívását.

A Lisszaboni Szerződés demokratikus jellegének javításával rugalmasabbá teszi a felülvizsgálati eljárást. Kismértékben módosítja a rendes felülvizsgálati eljárást, megerősítve az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek részvételét. A Lisszaboni Szerződés mindezeken túl két egyszerűsített eljárástípust hoz létre a szerződések bizonyos rendelkezései felülvizsgálatának elősegítése érdekében.

A szerződések felülvizsgálatának rugalmasabbá tétele ellenére szavazási szabályként továbbra is fenn kell maradnia az egyhangúságnak. Ennek megfelelően bármilyen eljárás is indul, a tagállamoknak egyhangúlag kell elfogadniuk a szóban forgó rendelkezések felülvizsgálatát.

A felülvizsgálati eljárások az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkében szerepelnek.

RENDES FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS

A rendes felülvizsgálati eljárás a szerződésekre vonatkozó legfontosabb módosításokat, azaz az EU hatásköreinek kiterjesztését vagy szűkítését érinti. Ez többek között egy kormányközi konferencia összehívásával jár, amely konszenzussal fogadja el a felülvizsgálatra vonatkozó javaslatokat. A szerződésekre vonatkozó módosítások csak azt követően lépnek hatályba, hogy azokat a tagállamok mindegyike ratifikálta.

A Lisszaboni Szerződés jogszabályba foglalja az Európai Konvent kormányközi konferencia előtt történő összeülésének jelenlegi gyakorlatát. A konventnek az a feladata, hogy megvizsgálja a felülvizsgálati javaslatokat, azt követően pedig ajánlást adjon ki a kormányközi konferencia számára. A konvent tagjai a tagállamok állam- vagy kormányfőinek, a Bizottságnak a képviselői, valamint nemzeti parlamenti és európai parlamenti képviselők. A Lisszaboni Szerződés így próbálja demokratikussá tenni a szerződések felülvizsgálatának folyamatát. További jelentős újítás, hogy az Európai Parlament kezdeményezési jogkört szerzett. Az Európai Parlament ezentúl ugyanúgy felülvizsgálati javaslatot tehet, mint a tagállamok kormányai és a Bizottság.

Kisebb módosítások esetén az Európai Tanács az Európai Parlament jóváhagyását követően a konvent összehívásának mellőzéséről is dönthet. Ebben az esetben közvetlenül meghatározza a kormányközi konferencia mandátumát.

EGYSZERŰSÍTETT FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS

A Lisszaboni Szerződés létrehozza az EU belső politikáinak és intézkedéseinek felülvizsgálatára vonatkozó egyszerűsített eljárást. A kitűzött cél az európai integráció elősegítése ezeken a területeken. Ennek az eljárásnak köszönhetően ugyanis kiküszöbölhető az Európai Konvent és a kormányközi konferencia összehívása. Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás ugyanakkor nem bővítheti az EU e hatásköreit.

A rendes eljáráshoz hasonlóan az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás során is bármely tagállam kormánya, a Bizottság vagy az Európai Parlament nyújthat be felülvizsgálati javaslatot az Európai Tanácsnak. Ezt követően az Európai Tanács határozatot hoz a szerződésekre vonatkozó módosításokkal kapcsolatban. Az Európai Tanács a Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és – monetáris területet érintő felülvizsgálat esetén – az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz. A szerződések új rendelkezései csak azt követően lépnek hatályba, hogy a tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően ratifikálták azokat.

AZ ÁLTALÁNOS „ÁTHIDALÓ KLAUZULA”

A Lisszaboni Szerződés által bevezetett áthidaló klauzula egy második egyszerűsített felülvizsgálati eljárást is létrehoz. Ez a klauzula lehetővé teszi valamely jogi aktus alapító szerződésekben foglaltaktól eltérő módon történő elfogadását a szerződések formai módosítása nélkül. Az általános áthidaló klauzula két esetet érint:

  • amennyiben a szerződések valamely jogi aktus esetében a Tanács számára egyhangú határozathozatalt írnak elő, az Európai Tanács minősített többséggel történő határozathozatalt engedélyező határozatot fogadhat el;
  • amennyiben a szerződések úgy rendelkeznek, hogy a Tanácsnak a jogi aktusokat különleges jogalkotási eljárás szerint kell elfogadnia, az Európai Tanács az ilyen jogi aktusok rendes jogalkotási eljárás szerinti elfogadását engedélyező határozatot fogadhat el.

Mindkét esetben az Európai Tanács az Európai Parlament jóváhagyását követően egyhangúlag dönt. Ezen túlmenően valamennyi nemzeti parlament kifogásolási joggal rendelkezik, és megakadályozhatja az általános áthidaló klauzula hatálybalépését.

Az áthidaló klauzula az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének értelmében a védelmi vagy katonai vonatkozású határozatok kivételével valamennyi uniós szakpolitikára alkalmazható. Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés ugyanakkor előír bizonyos konkrét területekre alkalmazandó áthidaló klauzulákat („jogalkotási eljárások” lap). Ezek a klauzulák annyiban jelentenek többet az általános klauzulához képest, hogy bizonyos eljárásjogi sajátosságokat tartalmaznak. Nevezetesen, hogy a nemzeti parlamentek általában nem rendelkeznek kifogásolási joggal.

Utolsó frissítés: 29.01.2010

Top