Help Print this page 
Title and reference
Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

BEVEZETÉS

A Lisszaboni Szerződés létrehozza az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének tisztségét, akinek feladata az Európai Unió (EU) külpolitikájának irányítása.

Ezt megelőzően a főképviselő hatásköreit két külön személy látta el az Unión belül:

  • a közös kül- és biztonságpolitikai (KKBP) főképviselő; és
  • a külügyi biztos.

A Lisszaboni Szerződés tehát egy személy kezében összpontosítja a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos hatásköröket. Ezáltal az Unió külpolitikai fellépése várhatóan koherensebbé, hatékonyabbá és ismertebbé válik.

Az Unió főképviselője azonban nem rendelkezik monopóliummal az EU külső képviseletét illetően. A Lisszaboni Szerződés az Európai Tanács elnökének is hatáskört biztosít arra, hogy – a főképviselő hatásköreinek sérelme nélkül – a saját szintjén ellássa az Unió külső képviseletét. A szöveg mindamellett nem határozza meg pontosan a két személy közötti munkamegosztást, ezért a gyakorlatban alakul ki, ki milyen szerepet vállal.

HATÁSKÖRÖK

A főképviselő aktívan részt vesz az Unió közös kül- és biztonságpolitikájában. Először is a Tanácsnak és az Európai Tanácsnak tett javaslataival hozzájárul ezeknek a politikáknak a kidolgozásához. Ezután a Tanács megbízottjaként végrehajtja az elfogadott határozatokat.

Az Unió főképviselője ezenfelül képviseleti feladatokat is ellát. Politikai párbeszédet folytat harmadik országokkal, és képviseli az Unió álláspontját a nemzetközi szervezetekben.

A KKBP-főképviselő és a külügyi biztos helyébe lépő főképviselő e korábbi funkciók hatásköreit is örökölte:

  • a Tanácson belül biztosítja az Unió külpolitikája terén végzett munka koherenciáját és folytonosságát. E célból a főképviselő a Külügyek Tanácsának elnöki tisztét is ellátja;
  • a Bizottságban felelős mindazokért a külkapcsolatokkal összefüggő feladatokért, amelyek annak a hatáskörébe tartoznak. Ezen túlmenően gondoskodnia kell a külpolitikának a többi bizottsági politikával és szolgálattal történő összehangolásáról.

KINEVEZÉS

A főképviselőt az Európai Tanács nevezi ki minősített többséggel, a Bizottság elnökével egyetértésben. A főképviselő megbízatását az Európai Tanács ugyanilyen eljárás keretében meg is szüntetheti.

A főképviselő tisztségénél fogva a Bizottság egyik alelnöke. Ennélfogva – a Bizottság elnökéhez és többi tagjához hasonlóan – a főképviselő kinevezésének jóváhagyását a Parlamentnek is meg kell szavaznia. Az Európai Unióról szóló szerződés úgy rendelkezik, hogy amennyiben a Parlament a Bizottsággal szembeni bizalmatlansági indítványt fogad el, a főképviselőnek le kell mondania a Bizottságban betöltött tisztségeiről. Ezzel szemben az új Bizottság megalakulásáig továbbra is elláthatja a Tanácsban esedékes feladatait.

AZ EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT

Megbízatásának ellátása során az Unió főképviselőjét az európai külügyi szolgálat segíti. E szolgálat létrehozásának jogalapja az Európai Unióról szóló szerződés 27. cikkének (3) bekezdése. Működését és szervezetét a Tanács a főképviselő javaslata alapján határozza meg. A Tanács 2009 októberében jóváhagyta ennek a szolgálatnak a szervezetéről és működéséről szóló iránymutatást.

Ezen iránymutatás értelmében az európai külügyi szolgálat a főképviselő irányítása alá tartozik. A főképviselő e szolgálat segítségével dolgozza ki az Unió külpolitikájával kapcsolatos javaslatait és hajtja végre a Tanács által ezen a területen elfogadott határozatokat.

Az európai külügyi szolgálat segítségét az Európai Tanács elnöke, a Bizottság elnöke és más biztosok is igénybe vehetik az Unió külpolitikájával összefüggő kérdések tekintetében.

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT

Cikk

Tárgy

Az Európai Unióról szóló szerződés

18. és 27.

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének jelölése és hatáskörei

Utolsó frissítés: 30.12.2009

Top