Help Print this page 
Title and reference
A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus

 

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió és az európai uniós országok elköteleződtek amellett, hogy fellépéseiket a humanitárius segítségnyújtási intervenciókra vonatkozó közös célkitűzések és elvek mentén koordinálják. A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzus olyan stratégiai keretet hoz létre, amely a hatékony, magas színvonalú és összehangolt humanitárius segítségnyújtás céljából az EU és az uniós országok fellépéseinek irányítását szolgálja.

MI AZ UNIÓS HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS CÉLJA?

Az uniós humanitárius segítségnyújtás célja, hogy az életek megóvása, az emberi szenvedés megelőzése és enyhítése céljából szükségleteken alapuló választ adjon mind az ember által előidézett, mind pedig a természeti katasztrófákból eredő veszélyhelyzetekre. Az uniós humanitárius segítségnyújtást a konszenzussal összhangban azEgyesült Nemzetek rendszeréhez (ENSZ-rendszer), a Vöröskereszt és Vörös Félhold Mozgalomhoz, valamint nem kormányzati szervezetekhez (NGO-k) hasonló végrehajtó partnereken keresztül biztosítják.

Az EU és az uniós országok együttesen a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás legfőbb donorjának minősülnek a világon. Az EU és az uniós országok fellépései kiegészítik és megerősítik egymást, valamint azokat a nemzetközi és helyi szereplőkkel szoros együttműködésben hajtják végre.

FŐBB PONTOK

Humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó elvek

A humanitárius segítségnyújtás alapját a következő alapvető humanitárius elvek képezik: emberiesség, semlegesség, pártatlanság és függetlenség.

Az EU ezenkívül elkötelezte magát amellett, hogy tiszteletben tartja a nemzetközi jog elveit, különösen a nemzetközi humanitárius jogot, az emberi jogokkal kapcsolatos jogot és a menekültjogot.

A végrehajtás ugyan eltérő lehet a különböző uniós országokban, de valamennyi uniós segélyező célja a segélyezés javítása a humanitárius segítségnyújtás elveinek és legjobb gyakorlatainak tiszteletben tartása mellett. Különösen a humanitárius segélyezés helyes gyakorlatára irányuló kezdeményezés keretében, amely egy informális segélyezési fórum és hálózat.

Az uniós humanitárius segítségnyújtásnak összhangban kell állnia egyéb szakpolitikákkal a válságot követő zökkenőmentes átmenet biztosítása, valamint a nemekkel kapcsolatos megfontolások és a helyi lakosság különféle szükségleteinek figyelembevétele céljából.

Az Európai Bizottság elkötelezett a segélyezés elveinek és helyes gyakorlatának szakpolitikáiban és műveletei során történő alkalmazása mellett.

Az uniós segítségnyújtás koordinálása és összehangolása

Az EU támogatja az ENSZ koordinációs szerepét, valamint növelte a humanitárius válságokra történő világméretű reagálási képességet.

Az uniós segítségnyújtási műveletek alapját a következők képezik:

koordináció, koherencia és az érintett szereplők közötti kiegészítő jelleg, információk megosztása, legjobb gyakorlat és szakértelem, valamint a politikai szintű információcsere – nemzetközi szinten is az ENSZ koordinálása alatt;

minőség, hatékonyság és elszámoltathatóság elvei;

különféle partnerségek a válságokra történő átfogó reakció biztosítása céljából.

Az uniós humanitárius segélyt átláthatóan kell elosztani a meghatározott szükségletek és a kiszolgáltatottság mértéke alapján.

Egyes kivételes esetekben a lakosság védelme érdekében a konszenzus lehetővé teheti a katonai eszközök és képességek igénybevételét valamely humanitárius intervenció során.

Nemzetközi intézkedések

Az EU – elismerve, hogy a humanitárius tevékenységek nemzetközi szintű kollektív felelősségvállalást igényelnek – hozzájárul a válságokra történő kollektív, világméretű reagálási képesség növeléséhez az ENSZ által más humanitárius szereplőkkel és segélyezőkkel együttműködésben vezetett reformok támogatása révén.

Ezen túlmenően – a humanitárius segítségnyújtás iránti fokozódó igények tükrében – létfontosságú a finanszírozás növelése és diverzifikálása, illetve kiszámíthatóságának, rugalmasságának és stratégiai koordinálásának fokozása.

Hosszú távú segítségnyújtás és értékelés

Az EU a válság során indított vészhelyzeti műveletekkel párhuzamosan dolgozni kíván a kockázat és kiszolgáltatottság csökkentésén, valamint a lakosság természeti katasztrófákra való felkészítésén helyi, regionális és nemzeti szinten a hyogói cselekvési keret alapján (amelyet 2015 márciusában a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési keret váltott fel).

Támogatja továbbá az átmenetet, a gyors helyreállítást és fejlesztést, különösen a segélyezés, a rehabilitáció és a fejlesztés megfelelőbb összekapcsolása révén (LRRD).

Humanitárius tevékenység uniós szinten

A konszenzus megerősíti, hogy az Unió komparatív előnyei és hozzáadott értéke révén képes fokozni az uniós humanitárius és egyéb nemzetközi segélyezők közötti kiegészítő jelleget, köszönhetően az EU globális szakértői hálózatának, a politikai összhang biztosítására és a humanitárius segélyezés helyes gyakorlatának előmozdítására irányuló szerepének, a politikailag érzékeny helyzetekben való rugalmas fellépési képességének és a koordináció elősegítésének.

Az EU 2008–2013 közötti időszakra szóló cselekvési tervet fogadott el, amely a segélyezők közötti együttműködést irányítja a minőségi segítségnyújtás megközelítése alapján. A végrehajtást 2010-ben vizsgálták felül egy 2014-ben elvégzett független értékelés keretében történő félidős felülvizsgálat révén. Az értékelés megerősítette a konszenzus megalapozottságát és javasolta végrehajtását.

KULCSFOGALMAK

Emberiesség: az emberi szenvedést előfordulásának helyére való tekintet nélkül orvosolni kell, különös figyelmet fordítva a lakosság legkiszolgáltatottabb tagjaira.

Semlegesség: a humanitárius segítségnyújtás nem részesítheti előnyben a fegyveres konfliktusok vagy más nézeteltérések feleinek egyikét sem.

Pártatlanság: humanitárius segítség kizárólag szükséglet alapján nyújtható, az érintett népességcsoportok közötti vagy azokon belüli megkülönböztetés nélkül.

Függetlenség: a humanitárius célkitűzések függetlenek politikai, gazdasági, katonai vagy egyéb célkitűzésektől, egyedüli céljuk a humanitárius válságok áldozatai szenvedésének enyhítése és megelőzése.

JOGI AKTUS

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és az Európai Bizottság által elfogadott együttes nyilatkozata (Hivatalos Lap C 25., 2008.1.30., 1–12. o.).

utolsó frissítés 27.04.2015

Top