Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 27, 2017. február 1.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 27

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

60. évfolyam
2017. február 1.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/160 rendelete (2017. január 20.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

 

*

A Bizottság (EU) 2017/161 rendelete (2017. január 31.) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 139/2014/EU rendelet francia nyelvi változatának helyesbítéséről ( 1 )

99

 

*

A Bizottság (EU) 2017/162 végrehajtási rendelete (2017. január 31.) a bizonyos állományok tekintetében rendelkezésre álló 2016. évi halászati kvótáknak a más állományok előző években való túlhalászása miatti csökkentéséről, valamint a bizonyos állományok tekintetében 2016-ban rendelkezésre álló halászati kvótáknak a korábbi években történt túlhalászás miatti csökkentéséről szóló (EU) 2016/2226 végrehajtási rendelet módosításáról

101

 

 

A Bizottság (EU) 2017/163 végrehajtási rendelete (2017. január 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

113

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság (EU) 2017/164 irányelve (2017. január 31.) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról ( 1 )

115

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2017/165 határozata (2017. január 27.) a Régiók Bizottságának a Francia Köztársaság által javasolt egy tagja és tizenkét póttagja kinevezéséről

121

 

*

A Bizottság (EU) 2017/166 határozata (2015. november 27.) a Portugália által a Volkswagen Autoeuropa, Lda javára végrehajtani tervezett SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2015) 8232. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

123

 

*

A Bizottság (EU) 2017/167 végrehajtási határozata (2017. január 30.) a 2008/90/EK tanácsi irányelv I. mellékletében szereplő, nem rovarmentes környezetben, szabadföldön termesztett egyes gyümölcstermő növényfajokhoz tartozó prebázis anyanövények és szaporítóanyagok tanúsításának ideiglenes engedélyezése tekintetében Belgiumnak, a Cseh Köztársaságnak, Franciaországnak és Spanyolországnak biztosított ideiglenes felhatalmazásról (az értesítés a C(2017) 60. számú dokumentummal történt)

143

 

*

A Bizottság (EU) 2017/168 végrehajtási határozata (2017. január 31.) az Internet-mérnöki Munkacsoport közbeszerzésben hivatkozásként szolgáló műszaki előírásainak elismeréséről ( 1 )

151

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A mezőgazdasági vegyes bizottság 1/2015 határozata (2015. november 19.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás 4. melléklete 1., 2. és 4. függelékének módosításáról [2017/169]

155

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2016. március 18-i (EU) 2016/799 bizottsági végrehajtási rendelethez ( HL L 139., 2016.5.26. )

169

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top