Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az autóbusszal közlekedő utasok jogai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az autóbusszal közlekedő utasok jogai

Az autóbusszal utazó utasokat, köztük a fogyatékossággal élőket és a csökkent mozgásképességűeket, ugyanazok a jogok illetik meg, bárhol is utazzanak az Európai Unió (EU) területén. Ezek a jogok, ideértve az információhoz vagy - késés és járattörlés esetén - a kártérítéshez való jogot is, a tengeri és belvízi, a légi és a vasúti közlekedés utasait megillető hasonló jogokat egészítik ki.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU rendelete (2011. február 16.) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

Az autóbusszal utazó utasokat, köztük a fogyatékossággal élőket és a csökkent mozgásképességűeket, ugyanazok a jogok illetik meg, bárhol is utazzanak az Európai Unió (EU) területén. Ezek a jogok, ideértve az információhoz vagy - késés és járattörlés esetén - a kártérítéshez való jogot is, a tengeri és belvízi, a légi és a vasúti közlekedés utasait megillető hasonló jogokat egészítik ki.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az autóbusszal való közlekedésre vonatkozó szabályokat határoz meg az EU-n belül 250 km-t vagy annál nagyobb távolságot megtevő utasok menetrend szerinti járatai tekintetében. A rendelkezések egy részének a hatálya minden járatra, így a rövidebb távon közlekedő járatokra is kiterjed.

FŐBB PONTOK

A rendelet a hosszú távon közlekedő - azaz 250 km-t meghaladó távolságot megtevő - járatok tekintetében a következőket írja elő:

járattörlés esetén vagy a három óránál hosszabb utak esetében a 90 percet meghaladó késés esetén megfelelő segítségnyújtás, például kisétkezés, étel vagy legfeljebb két északára szállodai elszállásolás biztosítása;

a menetjegy árának visszatérítése vagy útvonal-módosítás, ha a menetrend szerinti járatot törlik, vagy annak indulása a tervezetthez képest több mint 120 percet késik vagy túlfoglalás történt;

a jegyár 50%-ának megfelelő összegű kártérítés, ha a járatot törlik, vagy indulása a tervezetthez képest több mint 120 percet késik, és a fuvarozó nem ajánlja fel az utas számára a menetjegy árának visszatérítését vagy az útvonal-módosítást;

tájékoztatás a járat törléséről vagy késedelmes indulásáról;

az utasok védelme közúti baleset következtében előforduló sérülés, valami elvesztése vagy károsodása esetén, és/vagy halál esetén kártérítés;

a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára díjmentes, személyre szabott segítségnyújtás az autóbusz-állomásokon és a járműveken, valamint adott esetben a kísérő személy díjmentes szállítása.

Ezen túlmenően a rendelet 250 km-nél rövidebb távolságok tekintetében a következőket írja elő:

állampolgárság alapján történő megkülönböztetéstől való mentesség az árak és az utasokra vonatkozó szerződéses feltételek tekintetében;

megkülönböztetésmentes bánásmód a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára, valamint pénzbeli kártérítés a mozgást segítő berendezéseik baleseti megrongálódása esetén;

az utazás előtt és közben történő utastájékoztatásra vonatkozó minimumszabályok, továbbá az utasok autóbusz-állomásokon és online történő általános tájékoztatása;

a fuvarozók által kialakított és minden utas számára elérhető panaszkezelő mechanizmus;

a rendelet végrehajtásáért és adott esetben a bírságok kiszabásáért felelős független nemzeti szerv létrehozása minden uniós tagállamban.

A rendelet mentességekethatároz meg a menetrend szerinti belföldi járatok, valamint azon menetrend szerinti járatok tekintetében, amelyek esetében a menetrendszerű járat jelentős részének üzemeltetésére az EU területén kívül kerül sor.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2013. március 1.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottságnak az autóbuszok utasait megillető jogokról szóló honlapja

KULCSFOGALMAK

*menetrend szerinti járatok: meghatározott útvonalakon közlekedő, az utasokat előre meghatározott megállóhelyeken felvevő és kitevő, utasokat szállító rendes autóbuszjáratok.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

181/2011/EU rendelet

2011.3.20.

-

HL L 55., 2011.2.28., 1-12. o.

Utolsó frissítés: 27.08.2015

Top