Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat

E rendelet a nemzetközi vasúti folyosók létrehozásának és szervezésének szabályait határozza meg a versenyképes árufuvarozás tekintetében, a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat kialakítása érdekében.

JOGI AKTUS

A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet célja egy versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat kialakítása, nemzetközi vasúti folyosóknak a - versenyképes árufuvarozás céljából történő - létrehozására és szervezésére vonatkozó szabályok meghatározása révén. E rendelet melléklete - az 1316/2013/EU rendelet módosításainak megfelelően - 9 árufuvarozási folyosót jelöl ki elsőként , amelyeket az érintett európai uniós (EU-s) országoknak 2013 novemberéig, 2015 novemberéig, illetve 2020 novemberéig kell működésbe állítaniuk.

Az uniós országoknak minden egyes árufuvarozási folyosó tekintetében létre kell hozniuk egy - az uniós országok hatóságainak képviselőiből álló - irányító testületet. Az érintett pályahálózat-működtetőknek valamennyi árufuvarozási folyosó tekintetében létre kell hozniuk egy - a pályahálózat-működtetők képviselőiből álló - ügyvivő testületet. Az ügyvivő testületnek megvalósítási tervet kell kidolgoznia, amely egy beruházási tervet, az árufuvarozási folyosó létrehozásához szükséges intézkedéseket és a piaci elemzés fő elemeit foglalja magában. Az ügyvivő testület létrehoz egy tanácsadó csoportot is, amely az árufuvarozási folyosó termináljainak működtetőiből és tulajdonosaiból áll, illetve egy olyan másik tanácsadó csoportot, amelyet az árufuvarozási folyosó használatában érdekelt vasúttársaságok alkotnak.

Az ügyvivő testület közösen meghatározza és megszervezi az árufuvarozó vonatok előre meghatározott nemzetközi menetvonalait, hogy olyan menetidőt tudjanak ajánlani, amely megfelel az árufuvarozás működtetőinek.

Az ügyvivő testület létrehoz vagy kijelöl egy közös szervezetet, hogy a jóváhagyott kérelmezőknek egy helyet tudjon biztosítani kérdéseik feltevésére és a válaszokra az árufuvarozási folyosón legalább egy határon áthaladó árufuvarozó vonatokkal kapcsolatos infrastruktúrakapacitás tekintetében. Ez az egyablakos rendszer döntést hoz az előre meghatározott menetvonalakra vonatkozó kérelmekre és a kapacitási tartalékra vonatkozóan a nemzetközi árufuvarozó vonatok tekintetében. Az egyablakos rendszerben nem teljesíthető kérelmeket az illetékes pályahálózat-működtetőhöz továbbítják, aki majd döntést hoz a kérelemmel kapcsolatban és döntéséről - további feldolgozás céljából - tájékoztatja az egyablakos rendszert.

Forgalmi zavarok esetére a különböző forgalmi típusokra vonatkozó elsőbbségi szabályokat fognak meghatározni.

A folyosó használatával kapcsolatos valamennyi vonatkozó információt tartalmazó dokumentum fog megjelenni. A szabályozó szervek együttműködnek és információkat osztanak meg egymással, különösen panaszok esetén.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

913/2010/EU rendelet

2010.11.9.

-

HL L 276., 2010.10.20.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1316/2013/EU rendelet

2013.12.21.

-

HL L 348., 2013.12.20.

Utolsó frissítés: 19.05.2014

Top