Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
GSA - az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer Ellenőrzési Hatósága

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

GSA - az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer Ellenőrzési Hatósága

Az Európai Unió (EU) felállított egy ügynökséget, amelynek feladata a globális műholdas rádiónavigációs rendszerekbe (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) eszközölt európai beruházás megtérülésének maximalizálása a felhasználók részére nyújtott előnyök, és a gazdasági növekedés és versenyképesség szempontjából.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 912/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22.) az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) felállított egy ügynökséget, amelynek feladata a globális műholdas rádiónavigációs rendszerekbe (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) eszközölt európai beruházás megtérülésének maximalizálása a felhasználók részére nyújtott előnyök, és a gazdasági növekedés és versenyképesség szempontjából.

MI A RENDELET CÉLJA?

A 912/2010/EU rendelet létrehozza az Európai Globális Navigációs Rendszer (GNSS) Ügynökséget, átnevezve ezzel a korábbi Európai GNSS Ellenőrzési Hatóságot, és módosítva annak feladatait.

Végrehajtja a GNSS-programok 2014-2020 közötti évekre vonatkozó, 1285/2013/EU rendelettel létrehozott közirányítási intézkedéseit. Az Ügynökség már nem felel a GNSS-programokhoz kapcsolódó közérdekek kezeléséért (ezt az Európai Bizottság vette át).

FŐBB PONTOK

A GNSS Ügynökség egy uniós szintű szerv, amely az alábbiakért felelős:

 • biztosítani a biztonsági akkreditációt* globális műholdas navigációs rendszerei számára,
 • a Galileo Biztonsági Megfigyelőközpont működtetése,
 • hozzájárulás a GNSS-szolgáltatások promóciójához és marketingjéhez, és
 • a Bizottság által ráruházott egyéb olyan feladatok végrehajtása, amelyek kapcsolódnak a Galileo és az EGNOS program végrehajtásához, ideértve a programirányítást.

Felépítés

Az ügynökség 3 testületből áll:

 • 1.

  Igazgatási Tanács: felelős azért, hogy az ügynökség ellássa feladatait, valamint a biztonsági akkreditációt érintő forrásokért és költségvetési kérdésekért.

 • 2.

  Ügyvezető Igazgató: az Igazgatási Tanács nevezi ki, és az Ügynökség irányításáért és képviseletéért felelős.

 • 3.
  Biztonsági Akkreditációs Bizottság: felelős a biztonsági követelményeknek a rendszerek által történő betartását létrehozó biztonsági akkreditációért minden olyan főbb programozási döntés előtt, mint:
  • a biztonsági akkreditációs stratégia jóváhagyása,
  • a műholdak fellövése,
  • a rendszerek és földi állomások üzemeltetésére vonatkozó engedélyezés*.

A biztonsági rendszerek akkreditációs tevékenységének függetlensége

A 912/2010/EU rendeletet az 512/2014/EU rendelettel módosították az Európai GNSS 1285/2013/EU rendelet által lefektetett, új irányítási struktúrájával való összehangolás céljából. A bevezetett változtatások a biztonsági rendszerek akkreditációra vonatkozó tevékenységek függetlenségét, valamint ezeknek és az Ügynökség egyéb tevékenységeinek a szétválasztását biztosítják. Ezek között a következők szerepelnek:

 • a Biztonsági Akkreditációs Tanács megnövelt hatásköre;
 • a Biztonsági Akkreditációs Tanács, nem pedig a Közigazgatási Igazgatóság felelős az Ügynökségnek a rendszer biztonsági akkreditációs tevékenységével kapcsolatos programműveleteinek az előkészítéséért és jóváhagyásáért;
 • A Biztonsági Akkreditációs Tanács elnökének a feladata irányítani a biztonsági akkreditációs tevékenységeket és biztosítani azok végrehajtását.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2010. november 9-étől.

További információért lásd az Európai Globális Navigációs Rendszerek Ügynökség honlapját.

KULCSFOGALMAK

* biztonsági akkreditáció: a Tanács és a Bizottság által kidolgozott, alkalmazandó biztonsági szabályoknak és előírásoknak való megfelelés ellenőrzése. A biztonsági akkreditáció általános elveit, a kötelezettségeket és a feladatokat lásd a 912/2010/EU rendelet III. fejezetében.

* földi állomások: jelek kommunikációs műholdakról történő vételére, vagy vételére és továbbítására képes földi létesítmény.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

912/2010/EU rendelet

2010.11.9.

-

HL L 276., 2010.10.20., 11-21. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1285/2013/EU rendelet

2013.12.23.

-

HL L 347., 2013.12.20., 1-24. o.

512/2014/EU rendelet

2014.5.23.

-

HL L 150., 2014.5.20., 72-92. o.

utolsó frissítés 06.08.2015

Top