Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intelligens közlekedési rendszerek kiépítése Európában

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Intelligens közlekedési rendszerek kiépítése Európában

Az intelligens közlekedési rendszerek (ITS-ek) tisztább, biztonságosabb és hatékonyabb közlekedési rendszer kiépítését segítik elő az egész Európai Unióban (EU-ban).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az intelligens közlekedési rendszerek (ITS-ek) tisztább, biztonságosabb és hatékonyabb közlekedési rendszer kiépítését segítik elő az egész Európai Unióban (EU-ban).

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja innovatív közlekedési technológiák kialakításának ösztönzése intelligens közlekedési rendszerek (ITS-ek) kiépítése érdekében. Erre olyan közös uniós szabványok és előírások bevezetése révén kerül sor, amelyek célja kölcsönösen átjárható* és hatékony ITS-szolgáltatások létrehozása, mégpedig oly módon, hogy az uniós országok továbbra is maguk dönthetnek arról, hogy mely rendszerekbe fektetnek be.

FŐBB PONTOK

Az ITS-ek szolgáltatások széles körét fedik le

Az irányelv hatálya az EU közúti közlekedési ágazatában az intelligens szolgáltatási rendszerek (ITS-ek) alkalmazásaira és szolgáltatásaira, valamint ezen alkalmazások más közlekedési módokkal folytatott kommunikációjának módjára terjed ki.

Az ITS-ek olyan rendszerek, amelyekben információs és kommunikációs technológiákat alkalmaznak a közúti közlekedés területén - beleértve az infrastruktúrát, a járműveket és azok használóit is -, a forgalomirányításban és a mobilitás kezelésében.

A következő területeket kiemelt területeknek minősítették az előírások és a szabványok kidolgozása és alkalmazása tekintetében:

 • a közúti, forgalmi és utazási adatok optimális felhasználása, pl. annak érdekében, hogy az úthasználók meg tudják tervezni útjaikat;
 • a forgalom- és teherszállítási irányítási ITS-szolgáltatások (azaz a tehergépjárművek határátkelésekor meg nem szakított szolgáltatások) folyamatossága;
 • a közúti biztonsággal és óvintézkedésekkel kapcsolatos ITS-alkalmazások (pl. a láthatóság csökkenésének, illetve az utakon az emberek, állatok vagy hulladék jelenlétének a veszélyére való figyelmeztetést szolgáló alkalmazások);
 • a járművek összekapcsolása a közlekedési infrastruktúrával, azaz a járművek adat- és információcserét lehetővé tévő berendezésekkel való felszerelése.

E kiemelt területeken belül hat kiemelt intézkedés van, amelyek a következőkre összpontosítanak:

 • 1.

  az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtása (a különböző közlekedési módokkal, pl. vonattal és hajóval megvalósuló utazásokhoz);

 • 2.

  az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtása;

 • 3.

  a felhasználók számára térítésmentes, a közúti biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások nyújtása;

 • 4.

  harmonizált, kölcsönösen átjárható, az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó szolgáltatások;

 • 5.

  a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatások nyújtása;

 • 6.

  a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó foglalási szolgáltatások nyújtása.

Az ITS-alkalmazások és -szolgáltatások kiépítése tekintetében az uniós országoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket a Bizottság által elfogadott előírások alkalmazásának biztosítása érdekében. Az egyes uniós országoknak azonban továbbra is joguk van eldönteni, hogy az említett alkalmazásokat és szolgáltatásokat kiépítik-e saját területükön.

E-segélyhívó szolgáltatások a közúti balesetek jelentésére

A hat kiemelt intézkedés egyike az e-segélyhívó szolgáltatás kiépítése az egész EU területén. Már folynak a munkálatok a közúti balesetekkel kapcsolatos e-segélyhívó szolgáltatás EU-szerte történő bevezetése terén. Az alapötlet lényege az, hogy a 112-es e-segélyhívó szám súlyos közúti baleset esetén automatikusan tárcsázza az egységes európai segélyhívó számot, a 112-t, és megadja a gépjármű helyszínét a sürgősségi feladatokat ellátó szolgáltatóknak. Ezt követően telefonos kapcsolatot hoz létre a megfelelő segélyhívó központtal (más néven közbiztonsági válaszpontokkal, KBVP-kel), valamint megküldi a mentésre szakosodott szolgáltatóknak a balesetre vonatkozó adatokat, köztük a baleset időpontját, a balesetben érintett jármű pontos pozícióját, valamint azt, hogy melyik irányba haladt előzőleg a jármű. Az uniós országok vállalták, hogy az e-segélyhívások területükön való megfelelő fogadásához és kezeléséhez szükséges e-segélyhívó KBVP-ket legkésőbb 2017. október 1-jéig kiépítik.

A kiemelt intézkedésekkel kapcsolatos munkálatok

A 2014-ben az ITS-irányelv végrehajtásáról elfogadott jelentés szerint eddig az előírások három csoportját fogadták el (e-segélyhívások, a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információs szolgáltatások, valamint a biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatások nyújtása).

Az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat 2014 decemberében fogadtak el, az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatásokra vonatkozó előírások 2015-re történő kidolgozása pedig már folyamatban van. Az utolsó kiemelt intézkedés, azaz a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára való biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó foglalási szolgáltatások nyújtása tekintetében nem terveznek az elkövetkező évekre vonatkozóan további intézkedéseket.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2010. augusztus 26.

HÁTTÉR

A közúti közlekedés az EU területén várhatóan csak tovább fog fokozódni, ami valószínűleg a közúti torlódások számának, az energiafogyasztásnak, valamint a környezetvédelmi és társadalmi problémák számának a megnövekedéséhez vezet majd. Az ITS-ekhez hasonló innovációkra van szükség az ilyen jellegű problémák megoldásához. Az ITS-ek olyan fejlett applikációk, amelyek célja az innovatív szolgáltatások nyújtása a különböző közlekedési módok és a forgalomirányítás terén. Segítségükkel az utak használói könnyebben tájékozódhatnak a közlekedési körülményekről, a közlekedési hálózatok pedig biztonságosabbak és hatékonyabb módon felhasználhatóak lesznek.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján az intelligens közlekedési rendszerekkel kapcsolatos információkat.

KULCSFOGALOM

* Kölcsönös átjárhatóság (interoperabilitás): a rendszerek és az alapjukat képező üzleti megoldások adatcserére, valamint információk és ismeretek megosztására való képessége.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2010/40/EU irányelv

26.8.2010

2012.2.27.

HL L 207., 2010.8.6., 1-13. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

305/2013/EU rendelet

2013.4.23. - kivéve a már kiépített infrastruktúrák (2014.4.23.)

-

HL L 91., 2013.4.3., 1-4. o.

885/2013/EU rendelet

2013.10.0. - kivéve a már kiépített szolgáltatások (2015.4.23.)

-

HL L 247., 2013.9.18., 1-5. o.

886/2013/EU rendelet

2013.10.0. - kivéve a már kiépített szolgáltatások (2015.4.23.)

-

HL L 247., 2013.9.18., 6-10. o.

2015/962/EU rendelet

2017.7.13.

-

HL L 157., 2015.6.23., 21-31. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 585/2014/EU határozata (2014. május 15.) az Európai Unió egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről (Hivatalos Lap L 164., 2014.6.3., 6-9. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/758/EU rendelete (2015. április 29.) a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 123., 2015.5.19., 77-89.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása (COM(2014) 642 final, 2014.10.21.).

utolsó frissítés 02.04.2015

Top