Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférésre vonatkozó közös szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az uniós közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférésre vonatkozó közös szabályok

A nemzetközi közúti fuvarozási műveleteket* teljes mértékben liberalizálták az Európai Unióban (EU). Az uniós országon belül a nem honos fuvarozók által végzett nemzeti közúti árufuvarozás, más néven kabotázs*, azonban továbbra is szigorú korlátozások alá esik. A nemzetközi és kabotázspiacokhoz való hozzáférésre vonatkozó közös szabályok bevezetése hozzájárul a tisztességes verseny előmozdításához.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól.

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az EU-n belüli nemzetközi árufuvarozási piachoz való hozzáférésre alkalmazandó szabályokat határozza meg. Ezenkívül annak feltételeit is meghatározza, amelyek mentén a nem honos fuvarozók fuvarozási szolgáltatásokat üzemeltethetnek valamely uniós országban.

FŐBB PONTOK

A jogszabály hatálya a következőkre terjed ki:

 • ellenszolgáltatás fejében végzett nemzetközi közúti árufuvarozás végzése az EU területén;
 • nem honos fuvarozó által ideiglenes alapon végzett belföldi közúti árufuvarozás;
 • az útnak bármely uniós tranzitország területén végzett része, amennyiben a fuvarozásra valamely uniós és valamely EU-n kívüli ország között kerül sor. A rendelet nem alkalmazandó a berakodás és kirakodás helye szerinti uniós ország területén végzett fuvarozásra.

A nemzetközi fuvarozás közösségi engedélyhez és - amennyiben a járművezető harmadik ország állampolgára - járművezetői igazolványhoz kötötten végezhető.

A közösségi engedélyre vonatkozó feltételek:

 • a székhely szerint uniós ország illetékes hatóságai bocsátják ki nemzetközi közúti árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzésére jogosult bármely fuvarozó számára,
 • legfeljebb 10 éves időtartamra megújítható.
 • a fuvarozó nevére bocsátják ki és nem átruházható.

A járművezetői igazolványra vonatkozó feltételek:

 • azon uniós ország illetékes hatósága bocsátja ki, ahol az az uniós engedélyre jogosult fuvarozó székhellyel rendelkezik, aki abban az országban olyan járművezetőt foglalkoztat, aki nem uniós polgár és nem is huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy,
 • legfeljebb 5 évig érvényes.

E feltételek teljesülésének hiányában ugyanaz a hatóság elutasíthatja az engedély kibocsátására vagy megújítására, illetve az igazolvány kibocsátására irányuló kérelmet. Ha a közösségi engedély vagy a járművezetői igazolvány jogosultja már nem tesz eleget a feltételeknek vagy helytelen információkat adott meg, az engedély vagy az igazolvány visszavonható.

A jogszabály szigorúan rendelkezik a kabotázsműveletekről, különösen a következő tekintetében:

 • minden ellenszolgáltatás fejében munkát végző közúti árufuvarozó, aki közösségi engedély jogosultja, továbbá amelynek a járművezetője - amennyiben egy harmadik ország állampolgára rendelkezik járművezetői igazolvánnyal, jogosult ideiglenes alapon kabotázsművelet végzésére valamely (a székhelytől eltérő) uniós országban az adott országba történő nemzetközi műveletet követően;
 • a nemzetközi fuvarozásban részt vevő áruk leszállítása után a fuvarozóknak hét napja van legfeljebb három kabotázsművelet vállalására;
 • nemzetközi fuvarozást követően három kabotázsművelet bármely másik uniós országba is végezhető, az országonként egy művelet korlátozás betartásával.

Ez a jogszabály csak akkor alkalmazandó, ha a fuvarozó bizonyítékkal tud szolgálni az érintett uniós országba való nemzetközi árufuvarozásról, valamint valamennyi egymást követő kabotázsműveletről.

A kabotázsműveletek a következők tekintetében a fogadó uniós ország nemzeti jogszabályainak a hatálya alá tartoznak:

 • a fuvarozási szerződésre irányadó feltételek;
 • a közúti járművek tömege és méretei;
 • bizonyos árukategóriák, különösen a veszélyes áruk, romlandó élelmiszerek és élő állatok szállítására vonatkozó követelmények;
 • vezetési és pihenőidők;
 • a fuvarozási szolgáltatásokra vonatkozó hozzáadottérték-adó (héa).

A fenti törvényi és rendeleti rendelkezések egyaránt vonatkoznak a nem honos fuvarozókra és a fogadó uniós országban székhellyel rendelkező fuvarozókra is.

Ha a fuvarozó megsérti a közúti fuvarozásra vonatkozó uniós jogszabályt:

 • a székhely szerinti ország illetékes hatóságai figyelmeztetést adhatnak ki vagy közigazgatási szankciókat vethetnek ki, például visszavonhatják a közösségi engedélyt;
 • nem honos fuvarozó esetében az uniós ország, ahol a jogsértésre sor került, tájékoztatja az illetékes hatóságot a fuvarozó székhely szerinti országában és részletesen beszámol a jogsértésről és a kiszabott szankciókról.

Valamennyi súlyos jogsértést be kell jegyezni a közúti fuvarozási vállalkozások nemzeti elektronikus nyilvántartásába.

Az uniós közúti fuvarozásról szóló 2014. évi jelentés a következőkre jutott:

 • az uniós országok hatóságainak következetesebb és hatékonyabb módon kell érvényesíteniük a hatályos uniós jogszabályokat;
 • az EU segíteni tud azzal, hogy tisztázza a különböző uniós országokban eltérő módon értelmezett és végrehajtott szabályokkal kapcsolatos kérdéseket;
 • a szociális szabályokat hatékonyabb módon kell alkalmazni a közúti fuvarozás során annak érdekében, hogy az vonzóvá váljon új járművezetők számára, valamint hogy kezelni tudják a jövőbeni teherszállítási igényeket;
 • e változtatások növelhetik az EU gazdasági hatékonyságát és hozzájárulhatnak a közúti fuvarozás során kibocsátott üvegházhatású gázok csökkentéséhez.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a közúti fuvarozásról szóló honlapját.

KULCSFOGALMAK:

* Közúti szállítási művelet: áruk közúton való szállításának a teljes útja a célállomásra.

* Kabotázs: amikor az egyik uniós országban bejegyzett fuvarozó valamely másik uniós országban végez nemzeti fuvarozást.

* Árufuvarozás: áruk szállítása és fuvarozása.

* Ellenszolgáltatás: személyek vagy áruk díjazás fejében harmadik fél nevében történő fuvarozása (az OECD szerinti meghatározás).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1072/2009/EK rendelet

2009.12.4.

-

HL L 300., 2009.11.14., 72-87. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

612/2012/EU rendelet

2012.7.11.

-

HL L 178., 2012.7.10., 5-5. o.

517/2013/EU rendelet

2013.7.1.

-

HL L 158., 2013.6.10., 1-71. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós közúti szállítási piac helyzetéről (COM(2014) 222 final, 2014.4.14.).

utolsó frissítés 30.06.2015

Top