Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hajózási szolgáltatás nyújtása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hajózási szolgáltatás nyújtása

ÖSSZEFOGLALÓ

A szolgáltatásnyújtás szabadsága az Európai Unió egyik alapelve. A tengeri szállítási ágazat időnként azonban úgy tapasztalja, hogy az EU-n kívüli országok korlátozásokat és feltételeket határoznak meg, mint amilyen például a rakománymegosztás. Ezek jelentősen megnövelik a szállítási költségeket, és az uniós kereskedelem egészét is károsíthatják.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet megerősíti, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága az Európai Unión belüli, valamint az uniós és az EU-n kívüli országok közötti tengeri szállításra is vonatkozik. Meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mentén ez az elv alkalmazható. Fokozatosan felszámolja a korábbi korlátozásokat, továbbá megakadályozza, hogy újakat vezessenek be.

FŐBB PONTOK

A tengeri szállítással foglalkozó uniós társaságok az EU területén belül és kívül bármely kikötőbe vagy tengeri létesítménybe (pl. olaj- vagy gázfúró platformra) végezhetnek személy- vagy áruszállítást.

Ugyanez a jog az EU-n kívüli székhellyel rendelkező társaságokra is vonatkozik, feltéve, hogy tulajdonosuk uniós polgár, és a társaság az EU-ban van bejegyezve.

Az 1986. július 1. előtt hatályban lévő egyoldalú nemzeti korlátozásokat 1989. december 31. és 1993. január 1. között kellett felszámolni.

Az uniós és EU-n kívüli országok közötti kétoldalú megállapodásokban foglalt rakománymegosztásra vonatkozó előírásokat fokozatosan fel kell számolni vagy ki kell igazítani.

Az uniós kormányoknak kezdetben hathavonta, később pedig évente kellett jelentést benyújtaniuk az Európai Bizottsághoz a korábbi megállapodások módosításairól.

Ha valamely uniós országnak nehézsége akad egy megállapodás kiigazításával, tájékoztatnia kell a Miniszterek Tanácsát és a Bizottságot.

Az EU-n kívüli országokkal kötött jövőbeni megállapodásokban nem lehetnek rakománymegosztásra vonatkozó előírások, kivéve, ha - rendkívüli körülmények esetén - ezen előírások hiánya ellehetetlenítené valamely uniós társaság kereskedelmi tevékenységét.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

1987. január 1.

HÁTTÉR

Belső piac - Szabad hozzáférés az óceáni kereskedelemhez

JOGI AKTUS

A Tanács 4055/86/EGK rendelete (1986. december 22.) a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és harmadik országok közötti tengeri szállításban a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének alkalmazásáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

4055/86/EGK rendelet

1987.1.1.

-

HL L 378., 1986.12.31., 1-3. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

3573/90/EGK rendelet

1990.12.17.

-

HL L 353., 1990.12.17., 16. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 4058/86/EGK rendelete (1986. december 22.) az óceánokon lebonyolódó kereskedelemben a rakományokhoz való szabad hozzáférés biztosítását szolgáló összehangolt intézkedésekről (HL L 378., 1986.12.31., 21-23. o.)

utolsó frissítés 30.09.2015

Top