Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A polgári légi közlekedés védelme: EU-szintű szabályozás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A polgári légi közlekedés védelme: EU-szintű szabályozás

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

300/2008/EK rendelet a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Rögzíti a közös szabályokat és alapkövetelményeket a légi közlekedés védelmére, valamint eljárásokat azok végrehajtásának nyomon követésére.
 • A rendelet hatálya kiterjed minden polgári repülőtérre az EU-ban, valamint mindazon légi fuvarozókra és más jogalanyokra, amelyek ezen repülőterek területekre vagy azokon keresztül árut szállítanak vagy szolgáltatásokat nyújtanak.

FŐBB PONTOK

A polgári légi közlekedés védelmét szolgáló közös alapkövetelmények

Az alapkövetelmények többek között az alábbi védelmi tényezőkre terjednek ki:

 • az utasok és a kézipoggyász átvizsgálása annak érdekében, hogy tiltott tárgyakat --– például fegyvereket vagy robbanóanyagokat – ne lehessen felvinni a légi jármű fedélzetére;
 • a feladott poggyász (az utasok által a csomagtérben való szállításra leadott poggyász) a berakodást megelőzően szintén átvizsgálásra kerül;
 • a repülőterek védelme (pl. a repterek bizonyos területeire történő belépés ellenőrzése, a személyzet átvizsgálása, járműellenőrzés, megfigyelés és őrjárat az illetéktelen személyek e területekre való belépésének megakadályozása érdekében);
 • a légi járművek védelme és indulás előtti védelmi ellenőrzése vagy átvizsgálása annak érdekében, hogy ne legyenek a fedélzeten tiltott tárgyak;
 • az áruk és a postai küldemények védemi átvizsgálása a légi járműbe történő berakodásuk előtt;
 • a repülőtéri készletek (vagyis a vámmentes boltokban és az éttermekben való értékesítésre szánt készletek), valamint a fedélzeti ellátmány (pl. az utasok ellátására szánt étel és ital) védelmi ellenőrzése;
 • a személyzet felvétele és képzése;
 • a védelmi berendezések teljesítménye (például hogy az átviszgálásokra és a belépési ellenőrzésre használt berendezések megfelelnek a meghatározott leírásoknak és alkalmasak az adott védelmi ellenőrzések elvégzésére).

2015 novemberében az Európai Bizottság elfogadta a 2015/1998/EU rendeletet, amely rögzíti ezen az ezen védelmi követelmények végrehajtására vonatkozó részletes intézkedéseket. Ez a rendelet hatályon kívül helyezte a korábbi, addigra már több mint 20 alkalommal módosított 185/2010/EU rendeletet.

Az uniós országok, a repülőterek és az üzemben tartók számára előírt kötelezettségek

Az uniós országok kötelesek:

 • a légi közlekedés védelméért felelős egyetlen hatóságot kijelölni;
 • a polgári légi közlekedés védelmét szolgáló nemzeti programot kidolgozni, amely meghatározza a közös alapkövetelmények végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket;
 • a polgári légi közlekedés védelmének minőségi ellenőrzésére szolgáló nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási programot létrehozni.

A repülőterek, légi fuvarozók és más jogalanyok kötelesek:

 • védelmi programot kidolgozni és alkalmazni;
 • gondoskodni a belső minőségbiztosításról .

Bizottsági ellenőrzések

A Bizottság ellenőrzi a nemzeti hatóságokat, beleértve a repülőtereket, légi fuvarozókat és más jogalanyokat (előzetes bejelentés nélkül). A feltárt hiányosságokat az érintett nemzeti hatóságnak orvosolnia kell. A minőség-ellenőrzés és a végrehajtás elsősorban a nemzeti hatóságok felelőssége, ezért ők is végeznek ellenőrzéseket és vizsgálatokat minden repülőtérre, légi fuvarozóra és más jogalanyra kiterjedően.

Harmadik országok egyenértékű légiközlekedés-védelmi követelményeinek elismerése

Az „egyszeri ellenőrzési” rendszer megvalósítása érdekében az EU elismerheti harmadik országok légiközlekedés-védelmi követelményeinek az uniós követelményekkel való egyenértékűségét. Ez azt jelenti, hogy például az uniós repülőterekre érkező és más célállomás felé átszálló utasokat nem kellene alávetni újbóli ellenőrzésnek. Ez lerövidítené a csatlakozási időket, csökkentené a költségeket és növelné az utasok kényelmét. Az „egyszeri ellenőrzés” megvalósítása a légi közlekedés védelmével kapcsolatos európai uniós jogszabályok egyik célkitűzése.

Végrehajtásról szóló jelentés

A Bizottság a 300/2008/EK rendelet végrehajtásáról szóló 2014-es jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy „a magas biztonsági szintet továbbra is biztosítani kell az Európai Unióban a polgári légi közlekedés védelme érdekében az azt veszélyeztető jogellenes cselekményekkel szemben”, illetőleg az ellenőrzések a rendelkezéseknek történő megfelelés stabil szintjét mutatták. A jelentés rámutat arra, hogy a hiányosságok többnyire emberi tényezőkre voltak visszavezethetők. A jelentés megállapítja azt is, hogy a Bizottság korrekciós intézkedésekre vonatkozó javaslatait megfelelő módon végrehajtották.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2008. április 29 -től.

HÁTTÉR

Az Amerikai Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történtek következtében az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 2320/2002/EK rendeletet, amely közös szabályokat hozott létre a polgári légi közlekedés védelme területén. A 2320/2002/EK rendelet helyébe a 300/2008/EK rendelet lép.

További információkért lásd az Európai Bizottság légiközlekedés-védelmi politikával foglalkozó honlapját.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. (HL L 97, 2008.4.9., 72–84)

A 300/2008/EK irányelv későbbi későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 72/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról (Hivatalos Lap L 23., 2010.1.27., 1–5. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 1254/2009/EU rendelete (2009. december 18.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról (Hivatalos Lap L 338., 2009.12.19., 17. o.)

A Bizottság 272/2009/EK rendelete (2009. április 2.) a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről (Hivatalos Lap L 91., 2009.4.3., 7–13. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelete (2015. november 5.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról (HL L 299, 2015.11.14., 1–142. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Jelentés

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK rendelet végrehajtásáról szóló 2014. évi éves jelentés (COM(2015) 360 final, 2015.7.23.)

utolsó frissítés 02.05.2016

Top