Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Számítógépes légi közlekedési helyfoglalási rendszerek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Számítógépes légi közlekedési helyfoglalási rendszerek

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

80/2009/EK rendelet a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet a tisztességes verseny biztosítása és a fogyasztói jogok védelme érdekében harmonizált ügyviteli szabályzatot hoz létre a számítógépes helyfoglalási rendszerek (CRS-ek) alkalmazására vonatkozóan.
 • A rendelet a légi közlekedésre alkalmazandó (illetve a vasúti közlekedésre is, amennyiben azt légi járattal kombinálják).

FŐBB PONTOK

 • A rendszerszolgáltatók*:
  • nem támaszthatnak méltánytalan vagy indokolatlan feltételeket a légitársaságokkal vagy saját előfizetőikkel szemben;
  • nem akadályozhatnak meg egy légitársaságot abban, hogy más helyfoglalási rendszereket használjon, például saját internetes foglalási rendszerét, valamint telefonos ügyfélszolgálatokat;
  • nem tarthatnak fenn egyetlen meghatározott adatbeviteli és/vagy -feldolgozási eljárást sem egy vagy több részt vevő fuvarozónak.
 • A rendszerszolgáltatók kötelesek:
  • a légitársaságok által rendelkezésre bocsátott adatokat azonos gondossággal és gyorsasággal a számítógépes rendszer számára hozzáférhetővé tenni és feldolgozni;
  • nyilvánosságra hozni közvetlen vagy közvetett tőkerészesedésük meglétét és mértékét egy rendszerszolgáltatóban;
  • minden egyes, a CRS-en keresztül végzett ügylet során a fő megjelenítő képernyő bemutatását biztosítani;
  • a képernyőn egyértelműen megjeleníteni azon légitársaságokat, amelyek nem közlekedhetnek az EU-n belül;
  • a személyes adatokat kizárólag a megadott célból (helyfoglalás vagy jegykiállítás céljából) feldolgozni;
  • négyévente független könyvvizsgálói jelentést benyújtani a tulajdonosi struktúra és az irányítási modell részletezésével.
 • A rendszerszolgáltatók rendelkezésre bocsáthatnak marketing-, helyfoglalási és értékesítési adatokat, amennyiben az adatokat megkülönböztetés nélkül biztosítják az összes részt vevő fuvarozónak, és az ügyfelek nem azonosíthatók azok alapján.
 • Amennyiben valamely EU-n kívüli ország rendszerszolgáltatói hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak uniós fuvarozókkal szemben, az Európai Bizottság felszólíthatja az EU-ban működő szolgáltatókat, hogy az érintett ország légi fuvarozóit részesítsék ugyanolyan elbánásban.
 • A Bizottság a vállalkozásokra az előző üzleti év teljes forgalmának 10 %-áig terjedő bírságot szabhat ki, ha azok szándékosan vagy gondatlanságból megsértik ezt a rendeletet.

A Bizottság 2009-ben elfogadott egy magyarázó megjegyzést, amely – a rendszerszolgáltató működése felett esetlegesen döntő befolyást gyakoroló – „tulajdonos fuvarozó” fogalmát értelmezi.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. március 29 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd a „Légi közlekedés – Terjesztési hálózatok – CRS” oldalt az Európai Bizottság honlapján.

KULCSFOGALOM

* Rendszerszolgáltató: a CRS-szolgáltatás üzemeltetéséért vagy forgalomba hozatalért felelős vállalkozás és annak leányvállalatai.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 80/2009/EU rendelete (2009. január 14.) a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 35., 2009.2.4., 47–55. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Magyarázó megjegyzés – A számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 80/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben hivatkozott „tulajdonos fuvarozó” fogalmának meghatározásáról (HL L 53., 2009.3.6., 4–6. o.)

utolsó frissítés 21.04.2016

Top