Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tengeri hajózás biztonsága: a kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tengeri hajózás biztonsága: a kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzés

ÖSSZEFOGLALÓ

A követelményeket nem kielégítő hajók veszélyesek, szennyezést okoznak és egészségtelen fedélzeti élet- és munkakörülményeket biztosítanak. Szigorú ellenőrzések gondoskodnak arról, hogy az uniós, az izlandi és a norvég vizeken közlekedő valamennyi hajó eleget tegyen a biztonsági előírásoknak.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a követelményeket nem kielégítő hajózás drasztikus csökkentését segíti elő az európai vizeken. Ennek elérése érdekében egyrészt biztosítja, hogy a hajók betartsák a tenger biztonságára és a tengeri környezet védelmére vonatkozó uniós és nemzetközi szabályokat, másrészt pedig a hajók ellenőrzésére vonatkozó közös követelményrendszert dolgoz ki.

FŐBB PONTOK

A jogszabály valamennyi olyan európai kikötőbe vagy révbe befutó hajóra és személyzetére vonatkozik, amely ellenőrzése esedékes.

Az uniós kormányoknak gondoskodniuk kell arról, hogy elegendő számú képesítéssel rendelkező ellenőrrel, azok pedig az ellenőrzések végrehajtásához szükséges erőforrásokkal rendelkeznek.

Valamennyi ellenőrzés előtt álló, uniós kikötőt használó hajóhoz kockázati profilt rendelnek az ellenőrzési adatbázisban. E profil olyan kritériumokra épül, mint a hajó típusa és kora, és meghatározza, hogy milyen alapossággal és milyen rendszeresen fogják ellenőrizni.

A nagy kockázati profillal rendelkező hajókat évente kell ellenőrizni, ami a többi hajó esetében opcionális.

Kiemelten fontos azon hajók ellenőrzése, amelyek nem rendszeresen tartózkodnak uniós kikötőkben.

A kezdeti ellenőrzések során azt vizsgálják meg, hogy a tanúsítványok és a dokumentumok rendben vannak-e, továbbá felmérik a hajó általános állapotát.

Ha hiányosságokat fedeznek fel, részletesebb ellenőrzést kell az adott hajón végezni.

A kiterjesztett ellenőrzéseket a nagy kockázati profilú hajók, valamint a 12 évesnél idősebb személyszállító hajók, olaj-, gáz-, vegyszerszállító hajók és ömlesztettáru-szállító hajók számára tartják fenn.

A feltárt hiányosságokat ki kell javítani. Ha ezek egyértelműen kockázatot jelentenek a biztonságra, az egészségre vagy a környezetre nézve, a hajót visszatartják addig, amíg a hiányosságokat helyre nem hozzák.

A nemzeti hatóságok kitilthatják a kikötőkből azokat a hajókat, amelyeket az előző 2-3 év alatt kettőnél több alkalommal tartottak vissza.

A hajótulajdonosok és az üzemeltetők bármely visszatartásra vagy kitiltásra vonatkozó határozat ellen fellebbezhetnek.

Az ellenőrzési adatbázist az Európai Bizottság működteti és frissíti. Egy nyilvánosan hozzáférhető weboldalon rendszeresen közzétesz információkat az alacsony vagy rendkívül alacsony megfelelőségi aránnyal bíró társaságokról.

A jogszabály hatálya nem terjed ki a halászhajókra, a haditengerészeti segédhajókra, a hadihajókra, bizonyos típusú fahajókra és a magántulajdonban lévő jachtokra.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2009. június 17-től, habár az uniós országoknak 2011. január 1-jéig kellett jogi és közigazgatási rendszereik kiigazítását elvégezniük.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/16/EK irányelve (2009. április 23.) a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/16/EK irányelv

2009.6.17.

2010.12.31.

HL L 131., 2009.5.28., 57-100. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2013/38/EU irányelv

2013.8.20.

2014.11.21.

HL L 218., 2013.8.14., 1-7. o.

1257/2013/EU rendelet

2013.12.30.

-

HL L 330., 2013.12.10., 1-20. o.

2015/757/EU rendelet

2015.7.1.

-

HL L 123., 2015.5.19., 55-76. o.

A 2009/16/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 30.09.2015

Top