Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/45/EK irányelv: a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv egységes biztonsági követelményeket vezet be az uniós vizeken, belföldi vízi utak során – azaz ugyanazon uniós ország kikötői között – használt személyhajókon, továbbá – a szárnyashajókhoz hasonló – gyorsjáratú vízi járműveken közlekedő személyek életének és vagyonának tekintetében.

FŐBB PONTOK

A jogszabály az acélból vagy egyéb ezzel egyenértékű anyagból készült személyhajókra, valamint a gyorsjáratú személyszállító vízi járművekre vonatkozik.

A személyhajók az esetleges üzemeltetési hely szerinti tengerszakasz alapján négy osztályba (A, B, C, D) sorolhatók.

Az uniós országok nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban közzéteszik a vonatkozó tengerszakaszok és az érintett hajók osztályainak jegyzékét, amelyben az esetleges korlátozott időszakok is szerepelnek.

A jogszabály meghatározza a hajók által betartandó biztonsági intézkedésekre vonatkozó részletes műszaki előírásokat a következőkre vonatkozóan:

szerkezeti felépítés,

stabilitás,

gépek,

villamos berendezések,

tűzvédelem és életmentés.

A nemzeti hatóságok további biztonsági követelményeket írhatnak elő, amennyiben úgy vélik, hogy egyedi körülmények kimerítenék azokat.

Valamely uniós országban nyilvántartásba vett valamennyi személyhajót üzembe helyezése előtt, azt követően pedig évente legalább egyszer ellenőriznek.

A biztonsági követelményeknek megfelelő valamennyi személyhajó részére éves személyhajóbiztonsági bizonyítványt állítanak ki.

A nemzeti hatóságoknak „hatékony, arányos és a biztonsági követelmények megszegése tekintetében visszatartó erejű” szankciókat kell kiszabniuk.

A következő hajótípusok nem tartoznak a jogszabály hatálya alá:

hadihajók,

egyszerű szerkezeti felépítésű fahajók,

történelmi személyhajók vagy azok egyedi másolatai,

12 fő utasnál többet nem szállító, kedvtelési célú hajók, vagy

kizárólag kikötőterületen közlekedő hajók.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. július 15-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az uniós vizeken, belföldi hajóutak során használt hajóknak az utasok és a személyzet életének védelme céljából alapvető biztonsági követelményeknek kell megfelelniük. E követelményeket jelentős mértékben megerősítették azt követően, hogy 1994-ben az Estonia elnevezésű komp elsüllyedt.

A 2009/45/EK irányelv a személyhajó-biztonságra vonatkozó legátfogóbb jogi aktus. Ezt egészítik ki a ro-ro (roll-on/roll-off) személyhajókra és a gyorsjáratú vízi járművekre vonatkozó egyedi uniós szabályok, valamint a fedélzeten tartózkodó személyek nyilvántartása.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/45/EK irányelve (2009. május 6.) a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről (átdolgozás)

A 2009/45/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 98/41/EK irányelve (1998. június 18.) a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról (HL L 188., 1998.7.2., 35–39. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 1995/35/EK irányelve (1999. április 29.) a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett kötelező szemlék rendszeréről (HL L 138., 1999.6.1., 1–19. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 16.11.2015

Top