Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós vasúti rendszerek összeegyeztethetőségének biztosítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Az uniós vasúti rendszerek összeegyeztethetőségének biztosítása

Az Európai Unió (EU) közös feltételek és szabványok bevezetése révén kívánja felgyorsítani vasúti hálózatainak* integrálását. Ezek segítségével a biztonság és a hatékonyság magas szintje biztosítható.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve (2008. június 17.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról (átdolgozás).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) közös feltételek és szabványok bevezetése révén kívánja felgyorsítani vasúti hálózatainak* integrálását. Ezek segítségével a biztonság és a hatékonyság magas szintje biztosítható.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv az EU vasúti rendszerei közötti kölcsönös átjárhatóság** eléréshez szükséges feltételeket rögzíti a vasút biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelvvel összeegyeztethető módon. Ez különösen a vasúti járművek üzembe helyezését engedélyező eljárásokra vonatkozik.

A feltételek e rendszer tervezésére, kivitelezésére, üzembe helyezésére, korszerűsítésére, felújítására, üzemeltetésére és karbantartására, valamint a rendszert üzemeltető és karbantartó személyzetre vonatkozó szakképesítési, egészségügyi és biztonsági feltételekre vonatkoznak.

FŐBB PONTOK

Az EU az átjárható - nagysebességű és hagyományos vasúti - rendszer megvalósításának célját valamennyi uniós országban alkalmazandó egységes műszaki szabványok elfogadása és végrehajtása révén kívánja elérni. Az irányelv a következőket határozza meg:

  • a biztonsággal (pl. a fékberendezéshez hasonló rendszerelemek biztonságával), a megbízhatósággal (pl. a fő rendszerelemek ellenőrzésével és karbantartásával), az emberi egészséggel, környezetvédelemmel, műszaki összeegyeztethetőséggel és a rendszer üzemeltetésével kapcsolatos alapvető követelmények (III. melléklet);
  • az Európai Vasúti Ügynökség által jelen irányelv által előírt módon valamennyi alrendszer vagy alrendszerek*** része tekintetében elfogadott átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k);
  • a vonatkozó európai előírások.

Az Európai Bizottság további jogszabályokat fogadhat el a vasúti rendszerek átjárhatóságával kapcsolatos műszaki előírások meghatározott szempontjaira vonatkozóan. Az ilyen jogszabályok által vizsgált szempontok közé tartoznak például a következők: a teherkocsikra és mozdonyokra vonatkozó műszaki előírások, a fogyatékossággal élő és mozgásukban korlátozott személyek számára a vasúti rendszer hozzáférhetősége, valamint az alagutak biztonsága.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2008. július 19.

HÁTTÉR

Ez az irányelv hatályon kívül helyezte a nagysebességű európai vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 96/48/EK irányelvet és a hagyományos európai vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2001/16/EK irányelvet.

KULCSFOGALMAK

* Hálózat: vasútvonalak, az állomások, a terminálok, valamint a rendszer biztonságos és zökkenőmentes működését lehetővé tevő rögzített eszközök.

** Átjárhatóság: egy vasúti rendszer azon képessége, amely lehetővé teszi az ezeken a vonalakon előírt teljesítményt elérő vonatok biztonságos és zavartalan haladását.

*** Alrendszerek: a vasúti rendszer megosztásának eredménye (II. melléklet). Ezek az alrendszerek, amelyekre vonatkozóan alapvető követelményeket kell megállapítani, lehetnek strukturáltak (pl. infrastrukturális vagy jelzési alrendszerek) vagy funkcionálisak (pl. forgalomirányítás vagy karbantartás).

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján a kölcsönös átjárhatóságról szóló oldalakat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/57/EK irányelv

2008.7.19.

2010.7.19.

HL L 191., 2008.7.18., 1-45. o.

A 2008/57/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 10.06.2015

Top