Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az egészségügyre vonatkozó többéves cselekvési program (2014–2020) (javaslat)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Az egészségügyre vonatkozó többéves cselekvési program (2014–2020) (javaslat)

Az Európai Bizottság bemutatja a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó, harmadik többéves egészségügyi cselekvési programját. A program válaszul szolgál arra az igényre, hogy támogatni kell a tagállamokat a polgárok egészségének javítására és az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságának biztosítására irányuló erőfeszítéseikben, ami az Európa 2020 stratégia részét képezi.

JAVASLAT

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (2011. november 9.) az Egészségügy a növekedésért program, az egészségügyre vonatkozó harmadik többéves uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról [COM(2011) 709 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2014–2020 közötti időszakra szóló „Egészségügy a növekedésért” elnevezésű program az Európai Unió harmadik többéves cselekvési programja. A program segítséget/támogatást nyújt a tagállamoknak a következőkhöz:

 • az innovatív és fenntartható egészségügyi rendszerek kialakításához szükséges reformok végrehajtása;
 • a polgárok jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének növelése;
 • az európai polgárok egészségének és a betegségmegelőzésnek az előmozdítása;
 • az európai polgárok megvédése a határokon átnyúló egészségügyi veszélyekkel szemben.

1. célkitűzés: hozzájárulás az innovatív és fenntartható egészségügyi rendszerekhez

Az Európai Bizottságnak segítenie kell a tagállamokat az emberi és pénzügyi erőforráshiányok kezelésében. Ezenfelül ösztönöznie kell őket az egészségügyi ellátás innovatív módszereinek integrációjára, például az e-egészségügy területén, valamint az e területen szerzett szakértelmük megosztására. A program ezenkívül támogatja az aktív és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerséget.

2. célkitűzés: a polgárok jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének növelése

A Bizottság az európai referenciahálózatok akkreditációs rendszerének létrehozását javasolja, amely lehetővé tenné például a ritka betegségekkel kapcsolatos fellépés támogatását. Javasolt lenne még betegbiztonsági és az antimikrobás szerek alkalmazására vonatkozó európai iránymutatások kidolgozása.

3. célkitűzés: a jó egészség elősegítése és a betegségek megelőzése

A tagállamokat felkérik a dohányzás megelőzésével, a túlzott alkoholfogyasztással és az elhízással kapcsolatos helyes gyakorlatok cseréjére. Ezenfelül konkrét intézkedéseket kell hozni a krónikus betegségek, többek között a rák megelőzésének támogatására.

4. célkitűzés: a polgárok megvédése a határokon átnyúló egészségügyi veszélyekkel szemben

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy meg kell erősíteni a határokon átnyúló súlyos egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos felkészültség és koordinációs kapacitások szintjét.

Pénzügyi rendelkezések

A program végrehajtására előirányzott pénzügyi keret a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 446 millió EUR. A programban az alábbiak vehetnek részt:

 • az Unió tagállamai;
 • a csatlakozó országok, a tagjelölt országok és az előcsatlakozási stratégia előnyeiben részesülő potenciális tagjelölt országok;
 • az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai (EN) az Európai Gazdasági Térségről szóló (EGT-) megállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően;
 • a szomszédos országok és az európai szomszédságpolitikában (DE) (EN) (FR) érintett országok a kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokban meghatározott feltételeknek megfelelően.

Az Unió ezenfelül pénzügyi hozzájárulást is nyújthat támogatások vagy közbeszerzések formájában, amellyel célja az európai hozzáadott értéket képviselő intézkedések finanszírozása vagy működési támogatások nyújtása a civil szervezetek számára. Ezek a támogatások a támogatható költségek 60%-át fedezik, és azokat a jogszerűen létrehozott szervezetek széles köre veheti igénybe, úgymint:

 • állami hatóságok és szervek;
 • kutatási intézmények;
 • egészségügyi intézmények;
 • egyetemek;
 • felsőoktatási intézmények;
 • vállalkozások.

Kivételes esetben a támogatási arány a támogatható költségek akár 80%-a is lehet.

A pénzügyi keret fedezheti a program végrehajtásához szükséges előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrzési, auditálási és értékelési tevékenységhez tartozó költségeket is.

A program végrehajtása

A program keretében végrehajtott intézkedéseket a tagállamokkal szoros együttműködésben a Bizottság felügyeli. A Bizottságot ezenfelül a Bizottság végrehajtási hatásköreiről szóló rendeletnek megfelelően egy bizottság segíti.

A tagállamok kötelesek nemzeti kapcsolattartó pontokat kijelölni, amelyek feladata a program és a program eredményeinek népszerűsítése saját országukban.

Ez a rendelet 2014. január 1-jétől hatályon kívül helyezi az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési programot.

Hivatkozások

Javaslat

Hivatalos Lap

Eljárás

COM(2011) 709 végleges

2011/0339/COD

See also

 • Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság – Az egészségügyre vonatkozó második cselekvési program (2014–2020) (EN)

Utolsó frissítés: 11.01.2012

Top