Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alzheimer-kór és más demenciák: uniós kezdeményezések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alzheimer-kór és más demenciák: uniós kezdeményezések

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Bizottság közleménye (COM(2009) 380 végleges) az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény célja, hogy előkészítsen egy, a demenciára* vonatkozó európai kezdeményezést.

FŐBB PONTOK

Az Európai Bizottság e közleményben rámutat arra a négy területre, amelyeken az Alzheimer-kórral és a demencia egyéb formáival kapcsolatos kihívások kezelése céljából fellépésre van szükség.

 • 1.

  A demencia kockázatának csökkentése és a korai diagnózis felállítása: a betegség megelőzése vagy a korai diagnózis felállítása késleltetheti a megbetegedés kialakulását. A kockázati tényezők azonban a demenciák egyes formái tekintetében nem azonosak. A vaszkuláris demencia megelőzése például könnyebb, mint az Alzheimer-kóré, mivel a vaszkuláris demencia kockázati tényezői – azaz a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint és a dohányzás – már jól ismertek. A Bizottság azt ajánlja, hogy az uniós országok a következőkre irányuló intézkedéseket léptessenek életbe:

  • a kardiovaszkuláris egészség és a fizikai tevékenységek támogatása;
  • ajánlások megfogalmazása a széles közönség tájékoztatására;
  • a rugalmas nyugdíjrendszer lehetővé tétele az idősek számára, hogy folytathassák tevékenységüket.
 • 2.

  A demencia megértése – ismeretek bővítése és a kutatás koordinációja: a megbízható adatok a demencia incidenciájáról és prevalenciájáról létfontosságúak ahhoz, hogy az uniós országok megtervezhessék, hogy közszolgáltatásaik miként tudják a legmegfelelőbben kezelni a demenciát, továbbá hogy megállapíthassák a korai diagnózis új kritériumait. A Bizottság a közleményével párhuzamosan egy kísérleti kezdeményezést is elindított az idegrendszeri degeneratív betegségek területét érintő kutatási stratégia kidolgozása céljából. Ez lehetővé teheti az alap- és klinikai kutatók erőfeszítéseinek összegyűjtését és koordinálását e területen. Ez indította el a 2011–2013 közötti, Európa-szerte 30 partner részvételével járó Alcove (az Alzheimer-kór európai felmérésével foglalkozó projekt) együttes fellépést, amely mind a négy kihívás kezelésével foglalkozik.

 • 3.

  A bevált gyakorlatok megosztása: erre a szociális védelem, a társadalmi befogadás és a tartós ápolás terén kerülhet sor a nyitott koordinációs módszer segítségével. A nyitott koordinációs módszer segíthet az ebben a betegségben szenvedő személyeknek szánt orvosi és szociális ellátás minőségi struktúráinak és normáinak meghatározásában.

 • 4.

  A betegek jogainak, autonómiájának és méltóságának tiszteletben tartása: a képességek fokozatos elvesztése megnehezíti, hogy a demenciában szenvedők megtartsák a társadalomban elfoglalt helyüket és tevékeny részvételüket. Az őket gondozók – a demencia szeretteikre gyakorolt hatásainál fogva – ugyancsak szembetalálhatják magukat a társadalmi kirekesztettséggel. A Bizottság a demenciában szenvedők jogainak és méltóságának megőrzésére irányuló európai hálózat létrehozására tett javaslatot. Az Alzheimer Europe betegszervezet 2009-ben létrehozta a European Dementia Ethics Network elnevezésű hálózatot.

A Bizottság 2014-ben jelentést tett közzé a közlemény végrehajtásáról. A jelentés körvonalazza a 2009 óta tett intézkedéseket és rámutat az Alcove-projekt eredményeire. Figyelemre méltó továbbá a tevékeny és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerség, valamint az a tény, hogy az uniós kezdeményezés révén az uniós országoknak több mint a fele fogadott el a demenciára vonatkozóan nemzeti terveket vagy stratégiákat, illetve kezdett el azokon dolgozni.

A Tanács 2015 decemberében következtetéseket fogadott el, amelyekben az ellátással és gondozással kapcsolatos politikák és gyakorlatok javításának szükségességét hangsúlyozza.

HÁTTÉR

Az idősödő európai lakosság következtében egyre több az Alzheimer-kórhoz és a demencia egyéb formáihoz hasonló neurodegeneratív megbetegedés. Ezek a megbetegedések magas költséget jelentenek a társadalom számára, amely uniós szintű koordinált fellépéssel csökkenthető.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a demenciára vonatkozó honlapját.

KULCSFOGALOM

* Demencia: neurodegeneratív megbetegedés, amely a szellemi képességeket, azaz a memóriát, a gondolkodást és az ítéletalkotást érinti, valamint a személyiség megváltozásával járhat. A leggyakoribb formái a következők:

 • Alzheimer-kór (az esetek 50–70%-a);
 • az egymást követő stroke-ok következtében kialakuló demencia (az esetek 30%-a);
 • fronto-temporális demencia;
 • Pick-kór;
 • Binswanger-kór;
 • Lewy-testes demencia.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésről (COM(2009) 380 végleges, 2009.7.22.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Bizottsági szolgálati munkadokumentum: Végrehajtási jelentés az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésről szóló bizottsági közleményről (COM(2014) 321 final, 2014.10.16.)

A Tanács következtetései – A demenciával élők támogatása: az ellátással és gondozással kapcsolatos politikák és gyakorlatok javítása (HL C 418., 2015.12.16., 9–12. o.)

utolsó frissítés 24.05.2016

Top