Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Szezonális influenza elleni oltás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Szezonális influenza elleni oltás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/1019/EU ajánlás a szezonális influenza elleni oltásról

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Az ajánlás célja az Európai Unió (EU) országainak ösztönzése az egészségügyi intézkedések meghozatalára a szezonális influenza elleni küzdelemben.

FŐBB PONTOK

Kihívások

 • Az influenza vírusos eredetű, ragályos légúti fertőzés, amely a téli hónapokban okoz járványt. Súlyos, esetenként halálos kimenetelű szövődményekkel járhat.
 • A becslések szerint enyhe szezonális influenza esetén százezer lakosra átlagosan 8 haláleset jut. Ez a szám súlyosabb években akár 44-re is megnőhet.
 • Influenzajárvány esetén a kórházak és az orvosi szolgáltatások túlterheltté válhatnak. Ez a közvetlen (az orvosi és nem orvosi erőforrások használatából eredő) költségek és a közvetett (a termelékenység csökkenéséből és a munkából való távolmaradásból eredő) költségek megemelkedéséhez vezet.

Az oltások hatásossága és eredményessége

 • A szezonális influenza oltások révén csökkenthető. Szükség van a lakosság kockázati csoportjainak influenza ellen történő beoltására. Ezen túlmenően a logisztikai szempontokat – mint például az oltóanyagok szállítása és beadása – sem szabad alábecsülni a hatékony átoltottság nyújtása érdekében.
 • Fontos az uniós szinten történő fellépés annak érdekében, hogy megelőzzük egy újabb influenzavírus-törzs pandémiává válását, ahogy az 1918-ban, 1957-ben és 1968-ban történt.

Nemzeti tervek és stratégiák

 • Az ajánlás arra ösztönzi az uniós országokat, hogy nemzeti átoltottsági tervet vagy stratégiát fogadjanak el.
 • A cél a kockázati csoportok 75 %-os átoltottsága, lehetőleg 2014–2015 telére. A csoport meghatározását az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által közzétett iránymutatások tartalmazzák.
 • Az ajánlás arra ösztönzi az uniós országokat, hogy önkéntes alapon tegyenek jelentést az Európai Bizottságnak ezen ajánlás végrehajtásáról és különösen a kockázati csoportok körében elért átoltottsági arányról.
 • Tájékoztató kampányokra van szükség az egészségügyi dolgozók és a kockázati csoportba tartozók, valamint családjaik körében.
 • A Bizottság az uniós országoktól beérkezett információk alapján rendszeresen jelentést tesz a Tanácsnak az ajánlás végrehajtásáról.

Értékelés

 • Az ECDC által 2015-ben közzétett jelentés szerint minden uniós ország esetében szükség van az országok hozzáállásának újragondolására a célcsoportok szezonális influenza elleni átoltottságával kapcsolatos átfogóbb és pontosabb információk gyűjtése tekintetében.
 • Sürgeti az idősebb korosztályok átoltottsága nyomon követését nem végző uniós országokat az ilyen nyomonkövetési rendszerek bevezetésére, lehetővé téve a közegészségügyi szervezetek számára a haladásuk nyomon követését, valamint a nemzeti és uniós célkitűzések elérése útjában álló akadályok azonosítását.
 • A jelentés megjegyzi, hogy több ország biztosított információkat az átoltottsági arányokról az egészségügyi dolgozók és várandós nők tekintetében, valamint ajánlásokat javasol a magasabb átoltottsági arányok elérése és a nyomon követés javítása érdekében.
 • 2015-ben a Bizottság magas szintű meghallgatást szervezett ebben a témában, kiemelve a betegségmegelőzés egyre nagyobb jelentőségét az egészségügyi kiadások keretén belül.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

 • Oltás az Európai Bizottság honlapján.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2009/1019/EU ajánlása (2009. december 22.) a szezonális influenza elleni oltásról (HL L 348., 2009.12.29., 71–72. o.)

utolsó frissítés 30.01.2017

Top