Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A betegbiztonság és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A betegbiztonság és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Ajánlás az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

 • A betegbiztonság a kezelés során hatalmas közegészségügyi kihívás, amely jelentős költségeket okoz. Évente az Európai Unióban (EU) a kórházba felvett betegek 8–12%-ával történnek nemkívánatos események az egészségügyi ellátás során.
 • Az ajánlás a betegek biztonságának* javítását és a nemkívánatos események* megelőzését célzó keretrendszer bevezetésére szólít fel, különösen az egészségügyi intézményekben az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel* kapcsolatban.

FŐBB PONTOK

Betegbiztonság

A betegbiztonsággal kapcsolatos nemzeti szakpolitikák és programok létrehozása és kifejlesztése

 • Az uniós országok kijelölik az országuk területén a betegbiztonságért felelős illetékes hatóságot. Ez az intézkedés többek között hozzájárulna a betegbiztonság kérdésének mint kiemelt kérdéskörnek az egészségügyi szakpolitikákba és programokba való nemzeti, regionális és helyi szinten történő beágyazásához.
 • A betegbiztonság javítása érdekében hatékonyabb egészségügyi rendszerek, eljárások és eszközök kifejlesztésére van szükség. Szükség van az egészségügyre vonatkozó biztonsági előírások és gyakorlatok rendszeres felülvizsgálatára.
 • Ösztönözni kell az egészségügyi szakmai szervezeteket, hogy aktívabb szerepet vállaljanak a betegbiztonság terén.
 • Szükség van a biztonságos gyakorlatok előmozdítását célzó megközelítés bevezetésére a leggyakrabban előforduló nemkívánatos események – például a gyógyszerezéssel összefüggő események, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések vagy a sebészeti beavatkozások során vagy után fellépő komplikációk – kivédése céljából.

A betegek bevonása a folyamatba

A betegeket be kell vonni a betegbiztonsággal foglalkozó szakpolitikák kidolgozásába az őket képviselő szervezetek révén. Ezenkívül tájékoztatni kell őket az érvényben levő biztonsági normákról, valamint a panasztételi eljárásokról és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről. Biztosítani kell a betegek számára a betegbiztonsággal kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítását.

A tájékoztatás javítása és jelentéstételi rendszerek bevezetése

 • Jelentéstételi rendszerek bevezetése vagy a meglévő rendszerek javítása lehetővé kell tegye a betegellátással kapcsolatos események elterjedtségére, típusaira és okaira vonatkozó információszolgáltatást. Az ilyen rendszereket úgy kell kialakítani, hogy minden nemkívánatos esemény jelentéstételére ösztönözzék az egészségügyi dolgozókat. Ezenkívül lehetővé tennék a betegek és családjaik számára, hogy megosszák tapasztalataikat.
 • Az új rendszer lehetővé tenné a biztonságra vonatkozó egyéb jelentéstételi rendszerek, mint pl. a farmakovigilancia kiegészítését.

Az egészségügyi dolgozók oktatása és képzése

 • Az egészségügyi dolgozók fontos szerepet játszanak a betegbiztonság javításában. Ezért létfontosságú, hogy multidiszciplináris oktatásban részesüljenek ezen a területen. Szükség van betegbiztonság témakörének beépítésére a képesítés megszerzésére irányuló, illetve a posztgraduális oktatási programba, valamint az egészségügyi szakemberek munkahelyi képzésébe és folyamatos szakmai továbbképzésébe.
 • Minden egészségügyi dolgozót megfelelően kell tájékoztatni a meglévő kockázatokról és a biztonsági intézkedésekről.

Az ismeretek, a tapasztalatok és legjobb gyakorlatok uniós szinten történő megosztása

 • Fontos volna egy olyan rendszer kidolgozása, amely uniós szinten osztályozza és értékeli a betegbiztonságot. Ehhez közös fogalommeghatározások és terminológia kidolgozására, valamint összehasonlítható mutatókra van szükség, amelyek lehetővé tennék az uniós országok számára a nemzeti szinten szerzett információk és tapasztalat kölcsönös hasznosítását.
 • Az ismeretek és legjobb gyakorlatok megosztása a betegbiztonsági szakpolitikák javítását és az ezen a területen folytatott célzottabb kutatást is lehetővé tenné.

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések

Szükség van az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és ellenőrzését célzó stratégia létrehozására a következők érdekében:

 • a megelőzést és leküzdést célzó intézkedések végrehajtása nemzeti, illetve regionális szinten;
 • a fertőzések megelőzésének és leküzdésének javítása az egészségügyi intézmények szintjén;
 • aktív felügyeleti rendszerek létrehozása;
 • az egészségügyi dolgozók oktatásának és képzésének megerősítése;
 • a betegek információhoz való hozzáférésének megkönnyítése.

HÁTTÉR

 • Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések átlagosan minden huszadik beteget érintenek, ez évente 4,1 millió beteget jelent az Európai Unióban, illetve 37 000 halálesetet okoznak. Sok ilyen haláleset elkerülhető lenne. Az ajánlás az Egészségügyi Világszervezet munkásságára épül azzal a céllal, hogy javaslatot tegyen a betegek biztonságát célzó keretrendszer kidolgozására.
 • További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Betegbiztonság: a beteg mentessége az egészségügyi ellátással összefüggő, felesleges vagy potenciális károsodásoktól.

Nemkívánatos esemény: olyan esemény, amelynek eredményeképpen a beteget károsodás éri.

Egészségüggyel kapcsolatos fertőzések: olyan betegségek vagy patológiák, amelyek kialakulása valamely fertőző ágens vagy annak termékei jelenlétéhez köthető, és egészségügyi létesítményben való tartózkodással vagy egészségügyi eljárásban, illetve kezelésben való részvétellel függ össze.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács ajánlása (2009. június 9.) az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról (2009/C 151/01) (HL C 151., 2009.7.3., 1–6. o.)

utolsó frissítés 30.11.2016

Top