Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU egészségügyi dolgozói

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU egészségügyi dolgozói

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság zöld könyve (COM(2008) 725 végleges) az európai egészségügyi dolgozókról

Az uniós egészségügyi dolgozókra vonatkozó cselekvési terv

MI A CSELEKVÉSI TERV CÉLJA?

 • A cselekvési terv célja az uniós országok támogatása az egészségügyi ágazatban felmerülő főbb kihívások kezelésében, emellett olyan intézkedések meghatározása, amelyek az európai együttműködést és a bevált gyakorlatok megosztását ösztönzik.
 • A cselekvési terv az uniós egészségügyi miniszterek által 2010 decemberében azonosított prioritásokat tükrözi, alapját pedig az európai egészségügyi dolgozókról szóló zöld könyvvel kapcsolatos 2008-as bizottsági nyilvános konzultáció visszacsatolásai képezik.

FŐBB PONTOK

Zöld könyv

A zöld könyv az európai egészségügyi dolgozókkal kapcsolatos uniós kihívásokat vizsgálja. Számos lehetséges megoldásra tesz javaslatot, többek között a következőkre:

 • a szűrési, egészségfejlesztési és betegségmegelőzési kapacitás erősítése;
 • az egészségügyi dolgozók mobilitásával kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje;
 • a dolgozók EU-n kívüli országokból történő toborzására vonatkozó elvek újragondolása;
 • az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatos összehasonlítható információk gyűjtése;
 • többek között az új technológiák használatával kapcsolatos készségek elsajátítására irányuló képzés biztosítása az egészségügyi dolgozók számára;
 • a vállalkozók további ösztönzése az egészségügyi ágazatba történő belépésre.

Cselekvési terv

A cselekvési terv 5 olyan kulcsfontosságú, egymással összefüggő kihívást azonosított, amelyek az idősödő népesség következtében alakultak ki az uniós egészségügyi dolgozókkal kapcsolatosan:

 • a munkaerő-piaci kereslet növekedése;
 • az új kezelések és az egészségügyi ellátás új lehetőségeinek szükségessége;
 • az egészségügyi szakemberek számának csökkenése;
 • az egészségügyi dolgozók toborzásával és megtartásával kapcsolatos nehézségek;
 • növekvő egészségügyi munkaerőhiány.

Az Európai Bizottság e kihívások kezelése céljából a következő területeken javasolt fellépéseket:

 • Az egészségügyi munkaerő-tervezés és a munkaerő-szükséglet előrejelzésének javítása
  • az EU-n belüli hatékony tervezéshez szükséges egészségügyi munkaerő-szükséglet előrejelzéséről szóló hároméves uniós együttes fellépés, amelyet 2012 végén indítottak;
  • a munkaerő-tervezés struktúrájáról és az EU-n belüli képzési kapacitásról szóló tanulmány.
 • A jövőbeni készségigények előrejelzése, valamint a folyamatos szakmai fejlődés és az egész életen át tartó tanulás elősegítése
  • az egészségügy területén működő, uniós ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetség létrehozása új ágazatspecifikus képzések, valamint új típusú szakképzések kidolgozása céljából;
  • az olyan uniós finanszírozási programok fokozottabb előmozdítása (például Erasmus+), amelyek a határokon átnyúló oktatást és képzést támogatják, többek között orvostanhallgatók és egészségügyi dolgozók számára.
 • Egészségügyi szakemberek toborzása és megtartása
  • a munkaerő-tervezés során figyelembe kell venni a munkakörnyezet dolgozók toborzására, megtartására, mobilitására és teljesítményére kifejtett hatását, továbbá az egészségügyi eredményeket és a betegek ellátásának minőségét;
  • az uniós országoknak az idősebb dolgozók lehetőségeinek javítását célzó munkahelyi és munkaerő-piaci gyakorlatokat kell elfogadniuk.
 • Az egészségügyi szakemberek etikus toborzása

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUMOK

Zöld könyv az európai egészségügyi dolgozókról (COM(2008) 725 végleges, 2008.12.10.)

Az uniós egészségügyi dolgozókra vonatkozó cselekvési tervről szóló bizottsági szolgálati munkadokumentum, amely a következő dokumentumot kíséri: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Út a munkahelyteremtő fellendülés felé (SWD(2012) 93 final, 2012.4.18.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Út a munkahelyteremtő fellendülés felé (COM(2012) 173 final, 2012.4.18.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009/50/EK irányelv végrehajtásáról („EU-kékkártya”) (COM(2014) 287 final, 2014.5.22.)

utolsó frissítés 09.01.2017

Top