Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rádióspektrum-politikai program

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Rádióspektrum-politikai program

Az EU rádióspektrum-politikai programjának célja, hogy biztosítsa egyrészt a belső piac működését a rádióspektrum használatát érintő különböző uniós szakpolitikai területeken, másrészt e véges erőforrás felhasználásának összehangolt módon történő maximalizálását.

JOGI AKTUS

Egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat.

ÖSSZEFOGLALÓ

AZ EU 5 éves rádióspektrum-politikai programja meghatározza a spektrumhasználat stratégiai tervezését és összehangolását az EU belső piacának - az elektronikus hírközléshez, kutatáshoz, űrkutatáshoz, közlekedés-, az energia- és az audiovizuális politikákhoz hasonló - spektrumhasználattal járó területein, mivel a rádióspektrumhoz való hozzáférés számos tevékenység tekintetében létfontosságú, a vezeték nélküli hírközléstől és a műsorszórástól a kis hatótávolságú eszközökön keresztül a közlekedésig, a közbiztonságig és az űrtechnológiai alkalmazásokig.

A rádióspektrum-politikai program célkitűzései a következők:

 • a megfelelő mennyiségű spektrum elérhetővé tétele a növekvő igények kielégítése érdekében, különös tekintettel az 1200 MHz-re a vezeték nélküli hírközlés számára;
 • a spektrumhasználat rugalmasságának maximalizálása;
 • a spektrumhasználat hatékonyságának fokozása;
 • az elektronikus hírközlési hálózatok közötti verseny előmozdítása;
 • a belső piac harmonizálása, és a több államot érintő szolgáltatások fejlesztése;
 • a zavarás elkerülése;
 • az emberi egészség védelme.

A tagállamok kötelesek:

 • 2013. január 1-jéig elfogadni a széles sávú szolgáltatások fejlesztését lehetővé tevő engedélyezési és kiosztási intézkedéseket;
 • előmozdítani a közös és megosztott spektrumhasználatot;
 • együttműködni a rádióberendezésekre és a távközlő végberendezésekre vonatkozó harmonizált szabványok kidolgozása céljából;
 • elfogadni azokat a kiválasztási feltételeket és eljárásokat, amelyek előmozdítják a beruházást és a spektrumhasználat hatékonyságát.

Az Európai Bizottság a belső piac túlzott töredezettségének elkerülése céljából kialakítja a spektrumsávokkal kapcsolatos engedélyeztetési feltételekre és eljárásokra vonatkozó legjobb gyakorlatot.

A tisztességes verseny biztosítása érdekében a tagállamok a következő intézkedéseket fogadhatják el:

 • azon spektrum mennyiségének korlátozása, amelynek használati joga bármely gazdasági szereplő számára biztosított;
 • spektrum fenntartása az újonnan belépők számára;
 • az üzemeltetők általi spektrumfelhalmozásnak és a verseny torzításának elkerülése céljából az újabb spektrumhasználati jogok biztosításának korlátozása bizonyos sávok tekintetében;
 • a spektrumhasználati jogok átruházásának tilalma;
 • bizonyos üzemeltetők meglévő jogainak a 2002/20/EK irányelv 14. cikkével összhangban történő módosítása a túlzott felhalmozások esetében.

A tagállamok 2020-ig kötelesek megfelelő mennyiségű spektrumot kiosztani annak érdekében, hogy valamennyi európai polgár széles sávú hozzáféréssel rendelkezzen.

2013. január 1-jéig a tagállamok kötelesek engedélyezni a harmonizált frekvenciasávok használatát annak érdekében, hogy a fogyasztók a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokhoz - többek között a 800 MHz frekvenciasávhoz (a digitális hozadék sávhoz) - könnyen hozzáférhessenek. Engedélyezniük kell továbbá a spektrumhasználati jogokkal való kereskedelmet e harmonizált frekvenciasávok tekintetében.

A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben leltárt készít a spektrum jelenlegi felhasználásairól és a 400 MHz és 6 GHz közötti spektrummal kapcsolatos jövőbeli igényekről.

Az EU érdekeinek védelme céljából részt vesz a spektrumügyekre vonatkozó nemzetközi tárgyalásokon a Szerződés szabályaival összhangban. A tagállamoknak a nemzetközi tárgyalások során biztosítaniuk kell továbbá, hogy az uniós szakpolitikák fejlődéséhez szükséges spektrum rendelkezésre álljon. Az EU támogatást nyújthat a tagállamok részére a harmadik országokkal fennálló spektrumkoordinációs problémák megoldásában.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

243/2012/EU határozat

2012.4.10.

2015.7.1. - amennyiben ez a határozat másként nem rendelkezik

HL L 81. (2012.3.21.)

Utolsó frissítés: 14.02.2014

Top