Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC)

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1211/2009/EK rendelet az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet megállapítja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) létrehozására és működésére vonatkozó szabályokat.

A Testület az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások belső piacának jobb működésére vonatkozó tanácsadással segíti az uniós intézményeket, továbbá összekötő szerepet tölt be a nemzeti szabályozó hatóságok és az Európai Bizottság között.

FŐBB PONTOK

A Testület fő célkitűzései a következők:

 • a legjobb gyakorlatok kidolgozása és elterjesztése a nemzeti szabályozó hatóságok körében;
 • szabályozási kérdésekkel kapcsolatos segítségnyújtás a nemzeti szabályozó hatóságok számára;
 • véleménynyilvánítás a határozatok, ajánlások és iránymutatások tervezete tekintetében;
 • az elektronikus hírközlési ágazattal kapcsolatos jelentéskészítés és tanácsadás.

A Testület összetétele és szervezeti felépítése:

 • A szabályozói tanács az egyes uniós országokban létrehozott nemzeti szabályozó hatóságok képviselőiből tevődik össze. A szabályozói tanács fő felelősségi körébe tartozik a Testület feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi határozat meghozatala, valamint a Testület feladatainak végrehajtása, amely feladatok az alábbiakra terjednek ki:
  • vélemény nyilvánítása a nemzeti szabályozó hatóságok – például a jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozások kijelölésével kapcsolatos – intézkedéstervezetei tekintetében;
  • konzultáció az érintett termék- és szolgáltatási piacokra vonatkozó ajánlástervezetekkel kapcsolatban;
  • konzultáció a „112” -es segélyhívó számhoz való hatékony hozzáféréssel, illetve a „116” -os hívószámok (segélyvonalak) hatékony bevezetésével kapcsolatos intézkedéstervezetek tárgyában;
  • az elektronikus hírközlési szektor fejlődésének figyelemmel kísérése és jelentéskészítés, valamint éves jelentés közzététele az ágazat helyzetének alakulásáról.
 • A Testület munkáját egy irányítóbizottságból és igazgatási vezetőből álló hivatal segíti. A szabályozói tanács tagjait és a Bizottság egy képviselőjét magában foglaló irányítóbizottság látja el a hivatal vezetői tisztségét betöltő igazgatási vezető felügyeletét. A hivatal fő feladata az, hogy a Testületet szakmai és ügyviteli támogatással lássa el.
 • A Testület munkáját szakértői munkacsoportokban végzi. A munkacsoportok a Testület munkaprogramjában szereplő, illetve az uniós intézményektől érkező kérésekben felvetett konkrét témákkal foglalkoznak.

Finanszírozás

A Testület hivatalának pénzügyi forrásai nagyrészt az EU költségvetéséből, valamint az uniós országok vagy nemzeti szabályozó hatóságaik önkéntes hozzájárulásából tevődnek össze.

A Hivatal költségvetését az igazgatási vezető állapítja meg, és az irányítóbizottság állítja össze.

A Testület közelmúltbeli tevékenységei

A Testület 2015–2017-es időszakra szóló stratégiája 3 kiemelt területre helyezi a hangsúlyt:

 • a verseny és a beruházások ösztönzése;
 • a belső piac fejlesztése;
 • a fogyasztók jogainak kiterjesztése és védelme.

A Testület tanácsot ad az Európai Bizottságnak és véleményt cserél vele az egységes digitális piac megteremtésére irányuló bizottsági kezdeményezés részét képező elektronikus hírközlési piac jelenlegi szabályainak értékelésével és felülvizsgálatával kapcsolatban.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2010. január 7 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC)

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1211/2009/EK rendelete (2009. november 25.) az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról (HL L 337., 2009.12.18., 1–10. o.)

utolsó frissítés 22.02.2016

Top