Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az energiahatékonyabb és kisebb szén-dioxid-kibocsátású uniós gazdaságra való áttérés céljából tett IKT-val kapcsolatos ajánlások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az energiahatékonyabb és kisebb szén-dioxid-kibocsátású uniós gazdaságra való áttérés céljából tett IKT-val kapcsolatos ajánlások

Annak érdekében, hogy az EU energiahatékonyabb és kisebb szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá váljon, az Európai Bizottság számos ajánlást terjesztett elő az információs és kommunikációs technológiai (IKT) ágazat és az uniós tagállamok részére.

JOGI AKTUS

Az információs és kommunikációs technológiáknak (IKT) az energiahatékony és kis szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében történő alkalmazásáról szóló, 2009. október 9-i 2013/105/EK bizottsági ajánlás.

ÖSSZEFOGLALÓ

Annak érdekében, hogy az EU energiahatékonyabb és kisebb szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá válhasson, az Európai Bizottság két ajánláscsomagot terjesztett elő, az egyiket az IKT-ágazat, a másikat pedig az uniós tagállamok számára.

Az IKT-ágazat számára előterjesztett ajánlások

Az IKT-ágazat tekintetében az átfogó cél a fajlagos energiafelhasználásnak és a szén-dioxid-kibocsátásnak az IKT körébe tartozó berendezések és alkatrészek gyártásához, szállításához és értékesítéséhez kapcsolódó valamennyi folyamatban történő mérhető és ellenőrizhető csökkentése.

Az IKT-ágazat számára megfogalmazott egyik ajánlás például az új és a meglévő épületek környezeti jellemzőinek, valamint az építés és az épületfelújítás során követett gyakorlatnak a javítására irányuló IKT-megoldások meghatározására irányul.

Egy másik ajánlás szerint pedig az IKT-ágazatnak meg kell határoznia a közlekedési és a logisztikai ágazattal szoros együttműködésben, hogy mely IKT-megoldások alkalmasak az ágazat által nyújtott szolgáltatások környezeti és energetikai jellemzőinek javítására.

A Bizottság felkérte továbbá az IKT-ágazatot, hogy 2020-ig állapodjon meg az energiafogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás mérésére irányuló közös módszerekről.

Az uniós tagállamok számára előterjesztett ajánlások

A Bizottság többek között arra kérte az uniós tagállamokat, hogy az energiahatékonyság javítása céljából IKT-alapú megoldásokat alkalmazzanak.

Intelligens mérőeszközök

Az intelligens hálózatok és az intelligens mérőeszközök rendszerei javíthatják az előállítás hatékonyságát és annak szabályozását, valamint az energia elosztását és az energiafogyasztást is. Az uniós tagállamoknak 2010 végéig meg kellett állapodniuk az intelligens mérőeszközökre vonatkozó közös előírásokról a fogyasztók megfelelőbb tájékoztatása céljából, valamint annak érdekében, hogy segítsék őket energiafogyasztásuk megfelelő kézben tartásában. A fogyasztók például a lakásukban elhelyezett intelligens mérőeszközök segítségével energiafogyasztásukat akár 10%-kal csökkenthetik. A Bizottság 2012-ben nyilvántartást készített az Európában végzett intelligens hálózatokkal és intelligens mérőeszközökkel kapcsolatos projektekről. Ezek között összesen 30 országból 281 intelligens hálózatokkal kapcsolatos projekt és mintegy 90 intelligens mérőeszköz kísérleti projekt és bevezetés szerepelt.

Az IKT alkalmazása az energiafogyasztás szimulációjára és modellezésére

Az uniós tagállamok közigazgatásait nemzeti, regionális és helyi szinten is ösztönzik az energiafogyasztás szimulációján és modellezésén alapuló IKT-eszközök megfelelőbb alkalmazására, valamint az IKT-eszközökön alapuló módszereknek az építési, fuvarozási és logisztikai ágazat szakembereinek képzésében való alkalmazására.

Az uniós tagállamok számára megfogalmazott másik ajánlás arra irányul, hogy fokozzák az energiahatékonyabb technológiák alkalmazását, mégpedig annak a közbeszerzési eljárásba való beépítése révén.

Háttér

2008 decemberében az Unió megerősítette a szén-dioxid-kibocsátás 2020-ig történő 20%-os csökkentése iránti kötelezettségvállalását. A gazdasági és pénzügyi válság megerősítette e célkitűzések teljesítésére és a hosszú távon fenntarthatóbb gazdaság létrehozására irányuló szándékát.

Az IKT-k kulcsfontosságú szerepet töltenek be e célkitűzések elérése tekintetében, mivel lényegében a gazdaság minden területén jelen vannak, és hozzájárulhatnak a termelékenység 40%-ot is meghaladó növeléséhez.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2013/105/EK bizottsági ajánlás

-

-

HL L 51., 2013.2.23.

HIVATKOZOTT DOKUMENTUMOK

A Bizottság 2009. március 12-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásáról az energiahatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében [COM(2009) 111 final,, 2009.3.12. - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 05.02.2014

Top