Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tudományos célokra felhasznált állatok védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

A tudományos célokra felhasznált állatok védelme

Az Európai Unió végső célja, hogy megszüntesse az állatkísérleteket, és azokat helyettesítő módszerekkel váltaná fel. Ilyen módszerek hiányában azonban olyan intézkedéseket fogad el, amelyek az állatkísérletek helyettesítését, csökkentését és tökéletesítését előíró szabállyal összhangban javítják a tudományos célokra még felhasznált állatok helyzetét.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről [Hivatalos Lap L 276., 2010.10.20.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A kísérleti állatok védelme és a kutatás fejlődésének biztosítása érdekében az Unió az állatkísérleteket korlátozó, valamint az állatok elhelyezésével és gondozásuk körülményeivel kapcsolatos kötelező normák megállapítását célzó intézkedéseket hoz.

Hatály

Az irányelv fő célkitűzése, hogy a tudományos célokra, különösen az alapkutatásban vagy az alkalmazott kutatásban gyógyászati termékek előállításához felhasznált állatok védelmét biztosító intézkedéseket határozzon meg. További célja, hogy az oktatásban felhasznált állatok számára védelmi intézkedéseket vezessen be.

Az irányelvet valamennyi élő gerinces állatra, valamint egyes olyan gerinctelen állatokra (tintahal, polip stb.) kell alkalmazni, amelyek valószínűsíthetően érzik a fájdalmat.

A főemlős állatok felhasználását korlátozások szigorítják, míg az emberszabású majmok (csimpánz, bonobó, gorilla és orangután) felhasználása tilos.

Állatkísérletek által érintett területek

Állatkísérletek kizárólag az alábbi célokat szolgáló eljárások keretében végezhetők:

  • alapkutatások;
  • az emberi vagy állatbetegségek megelőzésére, diagnosztizálására vagy kezelésére irányuló transzlációs és alkalmazott kutatások;
  • gyógyszerek, élelmiszerek, takarmányok stb. kifejlesztése vagy gyártása, illetve azok minőségének, hatékonyságának és biztonságosságának ellenőrzése;
  • a természeti környezetnek az emberi vagy állati egészség érdekében történő védelme;
  • fajok megőrzésére irányuló kutatás;
  • felsőoktatás vagy képzés;
  • kriminalisztikai nyomozás.

Az állatkísérleteket tartalmazó projektek értékelése

Az állatok kísérleti célú felhasználására olyan esetekben kerülhet sor, amikor nem állnak rendelkezésre megfelelő helyettesítő módszerek. Az állatkísérletekkel járó projekteket a hatáskörrel rendelkező hatóság értékeli. A projekteket kizárólag előzetes kedvező értékelés alapján lehet megkezdeni, amelynek igazolnia kell, hogy az állatok felhasználása indokolt, és hogy a várható előnyök ellensúlyozzák az állatokra gyakorolt káros hatásokat.

Az egy projektben felhasznált állatok számát a projekt eredményességét még nem veszélyeztető, lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell. Az életkörülményeknek és az eljárások során alkalmazott módszereknek biztosítaniuk kell az állatok szükségtelen fájdalmának, szenvedésének vagy félelmének minimalizálását.

Állatjóllét

A tudományos célra felhasznált állatoknak megfelelő gondozásban és kezelésben kell részesülniük. Elhelyezésükről kellően nagy méretű ketrecben és az egyes fajok igényeihez igazodó környezetben kell gondoskodni, az irányelv III. mellékletében felsorolt előírásokkal összhangban. Az állatokat lehetőleg csoportokban kell elhelyezni, az ingergazdag környezet kialakításához megfelelő technikákat kell alkalmazni, hogy az állat többféle tevékenységet is végezhessen, különösen ösztönözve a testmozgást, valamint a manipulatív, felfedező és kognitív tevékenységeket.

Az állatok leölése során korlátozni kell az állatok által érzett fájdalmat, szenvedést és félelmet. Az állatok leölését kizárólag a szükséges szakértelemmel igazoltan rendelkező személyek végezhetik a tenyésztő, a beszállító vagy a felhasználó létesítményében, az irányelv IV. mellékletében ismertetett módszer szerint. Az állatokkal kapcsolatban álló személyeknek általában megfelelő képzettséggel és gyakorlattal kell rendelkezniük, munkájukat egy, a képességeiket igazolni tudó felügyelő ellenőrzése alatt végzik.

Az eljárások

Az engedélyezett eljárások kizárólag egy jóváhagyott projekt keretében korábban elfogadott eljárások. Ezeket az irányelv VIII. mellékletének megfelelően súlyosság szerint osztályozzák. Az eljárásokat érzéstelenítéssel vagy más módszerrel (fájdalomcsillapítás stb.) kell elvégezni, kivéve, ha ez nem megfelelő, illetve ha az érzéstelenítés várhatóan nagyobb traumát okoz az állatnak, mint maga az eljárás. Amennyire lehetséges, az állatok életét meg kell menteni. Az eljárásokat úgy kell megtervezni, hogy annak során a lehető legkevesebb állat pusztuljon el, és az állat a lehető legrövidebb ideig és a lehető legkevésbé szenvedjen.

Az állatok ismételt felhasználásával csökkenthető a kísérleti állatok száma. Az állatok új eljárásban való felhasználása szabályozott. Az állat ismételt felhasználását megelőzően figyelembe kell venni az eljárások halmozott súlyosságát, az állat egészségét és az állatorvos véleményét.

Az eljárás befejezésekor állatorvos vagy más hozzáértő személy dönt arról, hogy életben hagyják-e az állatot. Az életben hagyott állatoknak a III. mellékletben meghatározott megfelelő gondozást és elhelyezést kell biztosítani.

Az engedélyek

A tenyésztőknek, beszállítóknak és felhasználóknak, valamint létesítményeiknek rendelkezniük kell az illetékes hatóság engedélyével, és szerepelniük kell annak nyilvántartásában.

Az engedélyezett létesítményeket fel kell szerelni az ott elhelyezett állatok igényeinek megfelelő és az (adott esetben ott végzett) eljárások szabályszerű lefolytatására alkalmas berendezésekkel és eszközökkel.

A létesítményeknek nyilvántartást kell vezetniük, amelyben rögzítik az állatokra vonatkozó információk változásait, származásukat és felhasználásuk célját. A nyilvántartást legalább öt évig meg kell őrizni, és nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Ezenfelül minden egyes kutya, macska és főemlős állat esetében egyedi azonosító- és eseménynaplót kell vezetni, amely tartalmazza az állat szaporodására, egészségi állapotára és közösségi helyzetére vonatkozó releváns adatokat, valamint azon projektek adatait, amelyekben az állatot felhasználták.

Vizsgálatok

Az ezen irányelv előírásainak való megfelelés megállapítása érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóságok valamennyi tenyésztőt, beszállítót, felhasználót és ezek létesítményeit rendszeres vizsgálatnak vetik alá.

A vizsgálatok gyakoriságát az egyes létesítményekhez kapcsolódó kockázatok alapján határozzák meg. Ugyanakkor minden évben vizsgálatnak kell alávetni legalább a felhasználói létesítmények egyharmadát, és a vizsgálatok megfelelő hányadát előzetes figyelmeztetés nélkül kell végrehajtani.

A főemlős állatok tenyésztőit, beszállítóit és felhasználóit legalább évente egyszer vizsgálatnak kell alávetni.

Háttér

A 2013. január 1-jétől a 86/609/EGK irányelvet felváltó jelen irányelv hátterét képező uniós szakpolitika célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozza az állatkísérleteket, illetve ahol nem feltétlenül szükségesek, teljesen betiltsa azokat. Ezért a kozmetikai termékek gyártásához végzett állatkísérletek, amelyek nem tartoznak a jelen irányelv hatálya alá, 2009-ben teljesen betiltásra kerültek (1223/2009/EK rendelet).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

2010.11.9.

2012.11.10.

HL L 276., 2010.10.20.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság ajánlása (2007. június 18.) a kísérleti és egyéb tudományos célokra használt állatok elhelyezésére és gondozására vonatkozó iránymutatásról (2007/526/EK) [Hivatalos Lap L 197., 2007.7.30.].

2012/707/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2012. november 14.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jelentéstétel egységes formátumának meghatározásáról [Hivatalos Lap L 320., 2012.11.17.].

2014/11/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2013. december 20.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jelentéstétel egységes formátumának meghatározásáról szóló 2012/707/EU végrehajtási határozat II. mellékletének helyesbítéséről [Hivatalos Lap L 10., 2014.1.15.].

Utolsó frissítés: 05.06.2014

Top